REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR 2016

ADOPTAT DE CONSILIUL DIRECTOR AL FNCPR IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 14-10-2016


CAPITOLUL I

CONVOCAREA CONFERINTEI NATIONALE. DATA SI LOCATIA DESFASURARII SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE. PUBLICITATEA CONFERINTEI NATIONALE.

ART.1 Consiliul Director al FNCPR intrunit in mod statutar in data de 14-10-2016, in baza prevederilor art. 6, alin. 4 si 5 coroborate cu dispozitiile art. 9, lit.a si b din Statutul FNCPR convoaca sedinta Conferintei Nationale pentru data de 27-11-2016 la SALA DE CONFERINTE A COMPLEXULUI MERCUR situat in mun. Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 68, jud. Alba, incepand cu ora 10.00.

ART.2 Data, ora convocarii si ordinea de zi ale CONFERINTEI NATIONALE si locatia de desfasurare a acesteia au fost comunicate membrilor afiliati in termenul legal prevazut de dispozitiile art. 6, alin. 5 din Statut, respectiv in data de 12-11-2016 prin afisare la sediul federatiei, precum si pe siteul oficial al FNCPR.

ART.3 Responsabilitatea comunicarii datelor de desfasurare a prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE a FNCPR apartine doamnei Radu Petruta, persoana angajata in cadrul FNCPR.


CAPITOLUL II

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE

ART. 4 Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.5 Statutul FNCPR de catre membri Consiliului Director in sedinta din data de 14-10-2016, ca fiind urmatoarea

- Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor desemnati de asociatiile afiliate.
Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE, Adoptarea ordinii de zi si stabilirea modului de desfasurare a lucrarilor Conferintei Nationale, conform Regulamentului de Organizare si Desfasurare a acesteia,
- Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui FNCPR pentru perioada cuprinsa intre data desfasurarii Conferintei Nationale , respectiv 06-12-2015 si data prezentei sedinte a Conferintei Nationale 2016,
- Prezentarea raportului anual de activitate al presedintilor comisiilor cu rol de organe de executie din cadrul FNCPR ( COMISIA NATIONAL SPORTIVA, COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA SI CORPUL NATIONAL DE ARBITRI)
- Prezentarea Raportului anual financiar al FNCPR. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
- Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a FNCPR . Dezbateri asupra continutului.
- Dezbaterea si adoptarea modificarilor la Statutul FNCPR propuse de Consiliul Director in data de 14-10-2016 in baza dispozitiilor art. 9, lit.e coroborate cu art. 7, litera a din Statutul FNCPR
- Dezbaterea si aprobarea modificarilor la Regulamentul National Sportiv al FNCPR propuse de Comisia National Sportiva si avizate de Consiliul Director (sedinta din data de 14-10-2016) in perioada cuprinsa intre sedintele Conferintelor Nationale in baza dispozitiilor art. 12, lit.a coroborate cu art. 7, litera j din Statutul FNCPR,
- Validarea cererilor de dezafiliere formulate de asociatiile afiliate in perioada cuprinsa intre sedinta a Conferintei Nationale 2015 si Conferinta Nationala 2016,
- Prezentare cererilor de afiliere si validarea/ invalidarea acestora, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 4 din Statutul FNCPR,
- Diverse.

ART. 5 Orice propunere pe care un membru afiliat ( asociatie) doreste sa o inscrie pe ordinea de zi a CONFERINTEI NATIONALE va fi transmisa in scris pe adresa FNCPR, respectiv mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector I, impreuna cu motivarea temeinica a acesteia din punct de vedere legal si statutar pana la data de 24-11-2016, pentru a fi anuntata in continutul ordinii de zi.

ART. 6 Propunerile de completare a ordinii de zi a sedintei CONFERINTEI NATIONALE a FNCPR inaintate in termenul legal sus mentionat de membri afiliati vor fi prezentate in cadrul sedintei si validate anterior dezbaterii de catre delegatii prezenti la sedinta.

CAPITOLUL III

DELEGATII PREZENTI LA SEDINTA CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR

ART. 7 Conferinta Nationala a FNCPR, in baza prevederilor art. 6, alin. 1 si 2 este constituita din delegatii legal desemnati de asociatiile columbofile afiliate, norma de reprezentare fiind calculata la nivelul fiecarei asociatii afiliate avand in vedere numarul total de membri columbofili care au participat efectiv in Campionatul National Columbofil in anul competitional 2016, in conformitate cu evidenta din Programul National de Clasamente.

ART. 8 O persoana fizica poate fi desemnata ca delegat al asociatiei afiliate in conditiile in care in cursul anului 2016 a indeplinit calitatea de membru activ al asociatiei care il desemneaza sa o reprezinte la sedinta Conferintei Nationale a FNCPR.

ART. 9 Norma de reprezentare, in conformitate cu dispozitiile art. 6, alin. 3 din Statutul FNCPR este de un delegat pentru fiecare diviziune de cincizeci de membri, astfel
- 1-50 membri- un delegat
- 76-100 membri- doi delegati,
- 126-150 membri – trei delegati etc.(CONF. STATUT FNCPR)

LISTA CU NUMARUL DE DELEGATI AFERENT NUMARULUI DE MEMBRI AI FIECAREI ASOCIATII AFILIATE A FOST AFISATA PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR INCEPAND CU DATA DE 01-10-2016, ORICE OBIECTIUNE PUTAND FI TRANSMISA IN INTERVALUL CUPRINS INTRE 17-11-2016- 24-11-2016 PE ADRESA POSTALA SAU DE EMAIL ALE FNCPR, URMAND A FI SOLUTIONATA DE COMISIA DE VALIDARE A DELEGATILOR DESEMNATI.

ART. 10 Consiliul Director stabileste ca identitatea delegatilor prezenti la sedinta Conferintei Nationale sa fie comunicata pana la data de 24-11-2016 prin introducerea in Programul National al FNCPR, putand fi astfel cunoscuta de orice membru al unei asociatii afiliate la FNCPR.

ART. 11 Delegatii desemnati in mod legal si statutar de asociatiile afiliate VOR PREZENTA IN MOD OBLIGATORIU la sedinta Conferintei Nationale o imputernicire tip al carei continut a fost aprobat de Consiliul Director al FNCPR si postat pe siteul oficial al FNCPR IN data de 17-11-2016 prin care vor face dovada calitatii delegat la prezenta sedinta.

ART. 12 Un delegat prezent la sedinta Conferintei Nationale are dreptul sa isi exercite propriul drept la vot nefiind permisa exercitarea prin mandat special a votului in numele unui delegat desemnat la sedinta, dar absent din orice motiv la lucrarile acesteia.

ART. 13 Fiecare delegat prezent la sedinta va avea asupra sa in mod obligatoriu un act de identitate , precum si imputernicirea prevazuta la art. 11 din prezentul Regulament, avand in vedere conditia imperativa impusa de legislatia in vigoare de atestare a identitatii fiecarui delegat prezent prin anexarea unei copii a actului de identitate la procesul verbal incheiat in cadrul prezentei sedinte.

ART. 14 Identificarea delegatilor si intocmirea listei de prezenta la sedinta Conferintei Nationale vor fi efectuate de catre o Comisie de validare a delegatilor desemnati de asociatiile afiliate a carei componenta a fost stabilita de Consiliul Director ca fiind urmatoarea
- FESTILA IOAN - HUZU ALEXANDRU

- FILIP VLADI

- MACOVSCHI MIHAIL

- MIRON DANIEL

Sub directa indrumare A UNUI AVOCAT ale carui principale atributiuni sunt identificarea in mod legal a identitatii delegatilor prezenti si verificarea indeplinirii prevederilor art. 11 din prezentul Regulament.

ART. 15 Consiliul Director a stabilit in baza dispozitiilor statutare ca presedintele de onoare, membri de onoare si maestrii sportului columbofil ai FNCPR sa fie invitati sa participe la sedinta Conferintei Nationale avand in desfasurarea lucrarilor un rol consultativ fiind exonerati de participarea in procesul de vot desfasurat in cadrul acestei sedinte.

CAPITOLUL IV

PRESEDINTELE FNCPR

ART. 16 Presedintele FNCPR domnul Marius Florin Tunduc prezideaza lucrarile sedintei Conferintei Nationale. Daca presedintele nu participa la sedinta Conferintei Nationale acesta va delega inainte cu minim trei zile de data desfasurarii sedintei unul dintre membri Consiliului Director sa conduca lucrarile Conferintei Nationale.

ART. 17 Prezidiul Conferintei Nationale este format dintr-un numar de cinci -sapte persoane componenta sa fiind validata de membri Conferintei Nationale in preambulul sedintei.

ART. 18 Presedintele FNCPR are obligatia de a se asigura ca toate prevederile statutare si regulile de procedura sunt intocmai respectate.Presedintele FNCPR deschide, conduce si inchide lucrarile Conferintei Nationale.Presedintele, cu sprijinul unui membru al prezidiului intocmeste lista vorbitorilor inscrisi si acorda cuvantul in ordinea inscrierii pe lista.

ART. 19 Presedintele va asigura ordinea sedintei Conferintei Nationale.
In acest scop, presedintele poate adopta urmatoarele masuri impotriva participantilor care perturba buna desfasurare a lucrarilor
- chemare la ordine,
- avertisment,
- excludere din sala.

ART. 20 In deschiderea lucrarilor sedintei Conferintei Nationale, presedintele FNCPR sau responsabilul cu probleme de statut din Consiliul Director vor comunica situatia prezentei delegatilor cu drept de vot.


CAPITOLUL V

PROCEDURI PREMERGATOARE

ART. 21 Inaintea inceperii lucrarilor Conferintei Nationale, SE VERIFICA SI SE STABILESC urmatoarele

- EFECTUAREA PREZENTEI delegatilor prin verificarea imputernicirilor- tip in forma scrisa date de asociatiilor afiliate unde persoanele in cauza au indeplinit in cursul anului competitional 2016 calitatea de membri activi ( sarcina Comisiei desemnata la art. 14 din Regulament)
- COMPONENTA COMISIEI DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, desemnarea acesteia fiind facuta prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta,
- Alegerea unui numar de sase SCRUTATORI suficient si adecvat pentru numararea voturilor si distribuirea buletinelor de vot in cadrul procesului de alegeri desfasurat in cadrul acestei sedinte,
- COMPONENTA COMISIEI DE VALIDARE si NUMARARE A VOTURILOR , desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta Conferintei Nationale.

CAPITOLUL VI

VORBITORII

ART. 22 Dreptul de a lua cuvantul va fi acordat in ordinea inscrierii la cuvant. VORBITORII nu pot lua cuvantul inainte de a obtine permisiunea presedintelui de sedinta, respectiv Presedintele FNCPR sau o alta persoana desemnata in conditiile prezentului Regulament.

ART. 23 UN VORBITOR nu poate interveni pentru a doua oara pe aceiasi tema inainte ca toti vorbitorii inscrisi la cuvant sa isi fi incheiat interventia.

ART. 24 Consiliul Director stabileste timpul limita pentru fiecare vorbitor ca fiind de trei minute.

CAPITOLUL VII

PROPUNERI

ART.25 Toate propunerilor venite din partea membrilor afiliati trebuie inaintate in scris catre FNCPR pe adresa mentionata anterior sau pe adresa de email office@fcpr.ro pana la data de 24-11-2016. Propunerile care nu au relevanta si temeinicie cu subiectele dezbatute vor fi respinse.

ART. 26 Orice amendament trebuie elaborat in scris si inaintat presedintelui anterior inceperii dezbaterii asupra subiectului in cauza.

ART. 27 CONSILIUL DIRECTOR in sedinta din data de 14-10-2016 a hotarat in baza dispozitiilor art. 9, lit. e Statutul FCPR sa propuna Conferintei Nationale o serie de modificari la Statutul FNCPR care vor fi postate pe siteul FNCPR pana la data de 24-11-2016 de catre Responsabilul cu Probleme de Statut , Gatejescu Alexandru Florian.

CAPITOLUL VIII

PROCESELE VERBALE

ART. 28 Dezbaterile Conferintei Nationale vor fi consemnate intr-un proces verbal in forma scrisa si vor fi inregistrate video, respectiva inregistrare fiind arhivata la sediul FNCPR.

ART. 29 COMISIA DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, prevazuta la art. 22 Regulament va fi responsabila pentru intocmirea si elaborarea procesului verbal de sedinta si pentru anexarea la acesta a urmatoarelor inscrisuri
- copiile actelor de identitate ale membrilor prezenti,
- lista de prezenta intocmita anterior inceperii lucrarilor sedintei Adunarii Generale,
- originalele imputernicirilor depuse de delegatii desemnati de asociatiile afiliate,
- procesul verbal de sedinta in original insotit de lista cu semnaturile participantilor la sedinta Conferintei Nationale care au luat act de continutul procesului verbal de sedinta.

ART. 30 Data desfasurarii sedintei, continutul procesului verbal incheiat si identitatea membrilor prezenti la sedinta vor atestate in conformitate cu dsipozitiile art. 3 din Legea 51/1995 actualizata de catre un avocat definitiv membru al unuia dintre Barourile din cadrul UNBR.

ART. 31 Continutul Proceselor verbale mentionate la articolul anterior poate fi verificat de catre orice membru al unei asociatii afiliate prezent la sedinta Conferintei Nationale.

ART. 32 PROCESUL VERBAL DE SEDINTA VA FI COMUNICAT LA CERERE ORICAREI ASOCIATII AFILIATE IN TERMEN DE CINCI ZILE DE LA FORMULAREA UNEI SOLICITARI SCRISE IN ACEST SENS SI POATE FI ANALIZAT DE UN REPREZENTANT DESEMNAT OFICIAL DE O ASOCIATIE AFILIATA LA SEDIUL FNCPR.

ART. 33 Membri afiliati pot transmite secretarului FNCPR obiectiuni la procesul verbal in termen de cincisprezece zile de la data comunicarii.Daca nu s-au formulat obiectiuni scrise la procesul verbal acesta se considera a fi adoptat urmand a se intreprinde demersuri catre instanta competente, respectiv Tribunalul Bucuresti IN VEDEREA INSCRIERII MODIFICARILOR ACTELOR CONSTITUTIVE ALE FNCPR.

ART. 34 In situatia in care membri afiliati transmit obiectiuni, la urmatoarea sedinta a Conferintei Nationale va fi inscrisa in ordinea de zi discutarea si adoptarea continutului procesului verbal de sedinta de la Conferinta Nationala precedenta.

ART. 35 PREZENTUL REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR A INTRAT IN VIGOARE INCEPAND CU DATA ADOPTARII SALE, RESPECTIV 14-10-2016 URMAND A FI POSTAT PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR IN DATA DE 17-11-2016.

 


PRESEDINTE FNCPR
Ing. Marius Florin Tunduc

 

 

INTOCMIT
RESPONSABIL PROBLEME STATUT CD FNCPR
Av. Alexandru Florian Gatejescu

[Download document in format Word]

 

inapoi