ROMÂNIA GAZDA OLIMPIADEI COLUMBOFILE DIN 2019

Ultimele zile am fost ocupat cu vizita pritenilor mei din Taiwan, George ?i Carl Huang în România. Cu ocazia acestei vizite am vizitat dou? cresc?torii din Constan?a, pe a lui Pa?a ?i pe a lui Vasea (Mi?u) ?i columbodromul FCI – Black Sea Race. Ulterior am vizitat ?i cresc?toria tandemului Nicolaescu + Adi din Bucure?ti. Scopul vizitei a fot îns? g?sirea unei formul de sprijin pentru ca în 2019 Olimpiada Columbofila FCI s? fie organizat? de c?tre FCPR. Astfel la sediul FCPR, împreun? cu dl pre?edinte Bilan Florin sa stabilit un plan concret prin care noi sper?m c? Olimpiada 2019 se va organiza la Bucure?ti. A?adar dup? ce în 2016 avem garan?ii de 99% c? vom orgaiza Cupa Continental?, probabil la Tg Mure?, un alt evniment de anvergur? se prefigureaz?. Mai mult, dl George Huang, partenerul FCPR, proprietar al grupurilor Rex Group ?i Novental Asia, va sponsoriza toate cheltuielile organizatorice necesare Olipiadei, inclusiv închirierea unui charter Beijing – Bucure?ti care va asigura prezenta a peste 200 de columbofilii chinezi la acest eveniment. Totodat? va face loby c?tre alte federa?ii care particip? la congresul FCI pentru ob?inerea acestui acord pentru România. ?inând cont de costurile de orgaizare a unui astfel de eveniment, cred c? ne d?m seama cu to?ii de efortul sponsorului nostru. Mul?umim!!! Este prima dat? în istorie când o organiza?ie columbofil? româneasc? se va angaja într-un astfel de demers uria?. Dorim ca evenimentul s? fie unic ?i pentru aceasta Expozi?ia se va desfa?ura la Romexpo iar Conferin?ele, ?i banchetele la Palatul Perlamentului. Drumul pân? la aprobarea final? nu va fi u?or pentru c? déjŕ ?i-a anun?at inten?ia Italia de a depune cerere de organizare, îns? noi sper?m ca în final acest eveniment de excep?ie s? ajung? în premier? în ?ara noastr?. La urmatoarea ?edin?? a Comitetului Director al FCI, FCPR va depune o cerere în acest sens înso?it? de un proiect. Sper?m cu to?ii ca Dumnezeu s? fie român ?i în 2019 s? aducem Olimipada în România. Adi Ursulat, Dl Radu si prietenii nostri din Taiwan Adi Ursulet, Dl Radu si prietenii nostri din Taiwan Dl Bilan si dl Huang, un mare pas spre organizarea olimpiadei Dl Bilan si dl Huang, un mare pas spre organizarea olimpiadei Familia Radu si Familia Huang Familia Radu si Familia Huang Pe malul marii la Pasha Pe malul marii la Pasha
inapoi