Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
Povolené štartovacie miesta v Slovenskej republike:
aktualizované: 20.5.2014
  Štartovacie miesto Popis Súradnice Štartér telefón číslo pečiatky
1 Bajč bývalý hospodársky dvor 47,55,44 - 18,12,08 Zlatinský Štefan 0908 175 381  20.
2 Bánovce nad Bebravou Rybany - poľnohosp. letisko 48,39,48 - 18,13,52 Škreka Marián 0915 727 522  1.
3 Bojná za cintorínom 48,34,39 - 18,02,54 Krajčík Daniel 0907 280 336 2.
4 Bytča pri družstve Kotešová 49,14,01 - 18,35,26 Plačko Jozef 0915 873 137  3.
5 Čadca východ smer na Krásno 49,27,61 - 18,46,81 Svitek Anton 0905 824 095  4.
6 Holíč letisko 48,49,08 - 17,08,26 Švárny Ivan 0903 316 292 5.
7 Kúty štrkovisko 48,39,55 - 17,01,25 Pernecký Ľudovít 0903 792 889  19.
8 Liptovský Mikuláš parkovisko voj. akadémie 49,04,07 - 19,35,30 Tomko Peter 0918 333 954  17.
9 Makov colnica 49,23,57 - 18,24,44 Svitek Anton 0905 824 095  4.
10 Malacky naftová sonda 48,27,11 - 17,00,25 Lorenc Marián 0944 267 802 18.
11 Martin Galimex, Neografia 49,06,17 - 18,56,36 Skaličan Ján 0907 877 847  6.
12 Nitra ul. Bratislavská 4  - Zelokvet 48,19,08 - 18,03,31 Daniš Martin 0910 580 884 7.
13 Nové Nesto nad Váhom stredisko Zelená voda 48,45,99 - 17,51,25 Atalovič Karol 0905 848 820  22.
14 Prievidza Pamätník Banská 48,46,15 - 18,39,20 Mokrý Ján 0907 233 493 21.
15 Púchov  Matador 49,06,35 - 18,18,58 Cvaško Peter 0905 603 749  8.
16 Ružomberok Štiavnička 49,06,15 - 19,32,88 Pleško Štefan 0915 120 589  9.
17 Sereď Šintava - benzínová pumpa 48,16,45 - 17,46,41 Navrátil František 0918 541 995  12.
18 Slávnica štrkovňa-Kameničany 48,59,35 - 18,10,23 Bagin Jaroslav 0918 621 412 24.
19 Sučany pri nápravnom ústave 49,05,49 - 18,58,42 Fujdala František 0905 249 863  10.
20 Svit parkovisko bývalý Motorest 49,03,39 - 20,12,59 Karaffa Rudolf 0905 318 454  11.
21 Trenčín Chocholná pri kyselke 48,52,17 - 17,57,47 Ambrozay Peter 0905 419 570  23.
22 Trnava priem. zóna Peugeot 48,21,10 - 17,37,51 Bachratý Stanislav 0905 474 605  13.
23 Turzovka   49,22,59 - 18,35,34 Svitek Anton 0905 824 095  4.
24 Vráble letisko  48,13,22 - 18,18,20 Vajda Štefan 0905 452 473  14.
25 Zvolen NRC Kováčová 48,36,40 - 19,06,20 Urban Eduard 0907 042 715  15.
26 Žilina Rosina  49,10,38 - 18,45,40 Komačka Michal 0905 621 346  16.