Expozitia Nationala Brasov - Femele Norma Olimpica

Place Pigeon Score Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5    
1 510036-13 Stanciu Nelu CL 92.5 92.25 92.75 93 92 92.5    
2 441003-14 Macovschi Mihail BV 92.4167 92.5 92.25 92.5 92.25 92.5    
3 86026-12 Constantin Ion CL 92.1667 92 92.25 92.25 93.25 92    
4 271931-14 Matei Romulus CJ 92.0833 92 92.25 92 92.25 91.75    
5 60054-11 Matei Romulus CJ 92 92 92 92 92.5 91.5    
6 61330-13 Stoichitoiu C. BUC 92 92 92 91.75 92 92    
7 203023-13 Scurtu Daniel BV 92 92.75 92 92.25 91.75 91.5    
8 598673-11 Familia Jibotean HD 92 92 92 92 92.25 91.5    
9 866411-14 Pop Cristian BN 91.9167 91.5 92 92 91.75 92    
10 567239-13 Panduru+Munteanu AB 91.9167 91.75 92.5 92.25 91.75 91.75    
11 511320-13 Costea Petrica CL 91.9167 92.5 92 92 91.75 91.75    
12 3564-14 Panzariu Ionel BUC 91.9167 92 91.5 92.25 91.75 92    
13 510347-13 Constantin Ion CL 91.9167 92.25 91.75 92.25 91.75 91.5    
14 85553-12 REZ Stanciu Nelu CL 91.9167 92 91.5 92.25 92.25 91.25    
15 510191-13 REZ Popa Ionut CL 91.9167 92 91.75 92 93.25 91    
16 510344-13 REZ Constantin Ion CL 91.9167 91.75 91.5 92.25 92.75 91.75    
17 510012-13 Stanciu Nelu CL 91.8333 91.75 91.75 92 92.5 91.75    
18 271033-14 Matei Romulus CJ 91.8333 92.25 92 92 91.25 91.5    
19 37830-11 REZ Stanciu Nelu CL 91.8333 91.5 92 92 92.25 91.25    
20 539130-12 Schadi Andreas AB 91.75 92 91.75 92.75 91.5 91    
21 320631-12 Matei Romulus CJ 91.75 92 92 92 91 91.25    
22 103803-13 Panduru+Munteanu AB 91.75 91.5 92.25 92 91.75 91.5    
23 888246-13 Pop Cristian BN 91.6667 91.5 91 92 91.5 92    
24 555240-12 Gruian Ioan AB 91.5833 92 91.5 92 91 91.25    
25 471590-13 Chis Alexandru BN 91.5833 92 91.75 91.5 91.25 91.5    
26 193374-13 Persinar Valentin BV 91.5 91.75 91 92 91 91.75    
27 460214-14 Chis Alexandru BN 91.5 91.75 91.25 92.25 91.5 91.25    
28 272081-14 Coldea Claudiu CJ 91.5 91.25 91.5 92 91.5 91.5    
29 88067-12 Greab Alexandru MS 91.5 92 91.25 92 91 91.25    
30 424434-14 Persinar Valentin BV 91.4167 91.5 91.25 92.25 90.75 91.5    
31 55826-12 Badila Marian BUC 91.4167 91.5 91 91 91.75 92    
32 61320-13 Stoichitoiu C. BUC 91.3333 92.25 90.5 92 91 91    
33 380251-14 Gruian Ioan AB 91.3333 92 91.5 91.5 91 91    
34 468856-13 Greab Alexandru MS 91.3333 91.75 91 92.5 91.25 91    
35 200017-13 Dinu Adrian BV 91.3333 91.5 91.5 91.75 90.75 91    
36 468843-13 Greab Alexandru MS 91.3333 92 91 91.5 91.5 91    
37 3537-14 Panzariu Ionel BUC 91.25 91.5 91 91.5 90.75 91.25    
38 496717-12 Familia Jibotean HD 91.0833 91 91 91.5 91.25 91    
39 470527-13 Ciurea Ilie BN 91 91 90.75 91.5 91 91    
   
 

 

Expozitia Nationala Brasov - Femele Pui

Place Pigeon Score Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5    
1 147119-15 Irimie Gabriel AB 92.0833 92 92.25 92.25 92 92    
2 76415-15 Ciobanu+Boldea CJ 92 91.75 92 92.5 92 92    
3 7014-15 Panzariu Ionel BUC 92 92 91.5 92 92 92    
4 073006-15 Matei Romulus CJ 91.9167 92 91.75 92.25 91.5 92    
5 073047-15 Matei Romulus CJ 91.75 91.75 92 92 91.25 91.5    
6 147938-15 Moldovan Petrica AB 91.6667 92 91.5 91.75 91.5 91.75    
7 7035-15 Panzariu Ionel BUC 91.5833 91.75 91.25 91.5 91.5 91.75    
8 4773-15 Daian & Vladareanu AB 91.5833 91.25 91.25 92 92 91.5    
   

 

Expozitia Nationala Brasov - Masculi Norma Olimpica

Place Pigeon Score Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5    
1 369743-11 Koncz Eugen CV 92.6667 92.75 92.5 92.75 92.75 92.5    
2 0172040-13 Coldea Claudiu CJ 92.25 92 92.25 92.25 92.25 92.75    
3 510195-13 Popa Ioan CL 92.25 92 92.25 92.25 92.75 92.25    
4 510033-13 REZ Stanciu Nelu CL 92.25 92.25 92 92.5 92.5 91.75    
5 740770-11 Salvan Sorin BN 92.1667 91.75 92.25 92.5 92.75 91.75    
6 511230-13 Popa Ionut CL 92.1667 92 91.5 92.25 92.25 92.5    
7 0069291-11 Radau Gabriel CJ 92.1667 92.25 92 92.5 92.25 92    
8 553699-11 Bogdan Vasile BV 92.1667 92.25 92 92 92.25 92.5    
9 497404-14 REZ Stanciu Nelu CL 92.1667 92.25 91 92.25 92.25 92    
10 272114-14 Coldea Claudiu CJ 92.1667 92 92.25 92.5 92.25 91    
11 1205-12 Macovschi Mihail BV 92.1667 92 92 92.25 92.25 92.75    
12 189482-11 Miklos+Veres BV 92.0833 92.25 91.75 92 92 92.25    
13 271032-14 Matei Romulus CJ 92.0833 92.25 91.75 92.25 92.25 91.25    
14 85858-12 REZ Radu Marcel CL 92.0833 91.5 92.25 91.75 92.75 92.25    
15 917814-11 REZ Radu Marcel CL 92 92 92.25 92 92 91.75    
16 6715-12 REZ Constantin Ion CL 92 91.75 92 91.75 92.5 92.25    
17 497416-14 Stanciu Nelu CL 91.9167 91.25 91.5 92.5 92.25 92    
18 510160-13 Popa Ioan CL 91.9167 91.75 91.75 92.25 91.75 92.25    
19 917808-11 Radu Marcel CL 91.8333 91.75 91.75 91.75 92 92    
20 526062-12 Hadarean Vasile AB 91.8333 91.5 91.75 92 91.75 92    
21 601833-11 Bratu Gheorghe AB 91.8333 91.75 91.75 92.25 92 91.5    
22 468955-13 Greab Alexandru MS 91.75 92 91.5 92.25 91.75 91.25    
23 0311002-12 Corpodean Gheorghe CJ 91.75 91.75 91.75 91.5 92.25 91.75    
24 364045-10 Barzoianu Constantin BUC 91.75 91.5 91.25 92 91.75 92.25    
25 188839-11 Strava Ionut BV 91.75 92 91.5 92 91.75 91.5    
26 648374-13 Kalnoki+Hienz MS 91.75 91.75 91.75 92 91.75 91.25    
27 976418-13 Panduru+Munteanu AB 91.75 91.5 90.75 92 91.75 92    
28 11208-12 Barzoianu Constantin BUC 91.6667 91.75 91.5 92 91.75 91.5    
29 472620-13 Burca Ioan BN 91.6667 91.75 91.5 91.75 92.25 91.5    
30 460064-14 Salvan Sorin BN 91.6667 91.25 91.5 92 91.5 92    
31 103827-13 Panduru+Munteanu AB 91.6667 91.25 91.75 92 91.25 92.25    
32 866405-14 Pop Cristian BN 91.5833 91.5 91.75 91.75 90.75 91.5    
33 201954-13 Miklos+Veres BV 91.5833 92 91 92 91.25 91.5    
34 16031-13 Carmazan Ioan BUC 91.5 91.25 91.5 92 91.75 91    
35 61305-13 Stoichitoiu C. BUC 91.4167 91.25 91.25 92.25 91.5 91.5    
36 648395-13 Kalnoki+Hienz MS 91.4167 91 91.5 91.75 91.25 91.5    
37 470546-13 Ciurea Ilie BN 91.3333 91.25 91.25 91.75 91.5 91.25    
38 69866-13 Ungureanu I. Sebastian BUC 91.1667 91.5 90.75 91.5 89.75 91.25    
   

 

Expozitia Nationala Brasov - Masculi Pui

Place Pigeon Score Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5    
1 228017-15 Familia Arion HD 91.75 91.5 91.75 91.75 92.25 91.75    
2 147919-15 Moldovan Petrica AB 91.6667 91.75 91.5 92 91.5 91.75    
3 7071-15 Panzariu Ionel BUC 91.6667 91 91.5 92 91.75 91.75    
4 73007-15 Matei Romulus CJ 91.5 91.25 91.25 92.25 91.75 91.5    
5 73053-15 Matei Romulus CJ 91.4167 91.25 91.25 91.75 91.5 91.5    
6 7024-15 Panzariu Ionel BUC 91.4167 91.5 91.25 91.5 91.25 91.75    
7 4771-15 Daian +Barbur AB 91.3333 91.25 91.5 92 90.75 91.25    
8 326052-15 Floroiu Ciprian+Denisa BV 91.3333 91.5 91 92 91 91.5    
9 316024-15 Boros Gheorghe BV 91.3333 92 90.75 92.25 90.5 91.25    
10 3610-15 Dinu Adrian BV 91.1667 91.25 91.25 92 90.5 91    
11 76222-15 Popa Cosmin CJ 91.0833 91.25 91 91.75 91 91    
12 145427-15 Bedeleanu Domenic AB 90.6667 90.75 90.5 91 90.5 90.75    
   

Clasament National Asociatii Judetene Clasa Standard

1. Calarasi – 920,37
2. Cluj – 919,56
3. Brasov – 918,38
4. Bistrita – 916,04
5. Bucuresti – 915,38

 

Meniu