Lucrarile Conferintei Nationale Columbofile se desfasoara in mun. BRASOV, Bulevardul Eroilor, nr. 27-29,jud. Brasov- Sala de Conferinte a Hotelului Aro Palace, incepand cu ora 12.00

Delegatii trebuie sa fie membrii activi si vor prezenta urmatoare acte:

  • Legitimatie columbofil
  • Carte de identitate (CI)
  • Imputernicire

CONVOCATORUL CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR 2017
ORDINEA DE ZI A SEDINTEI DESFASURATE IN DATA DE 14-10-2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A
SEDINTELOR CLUBURILOR COLUMBOFILE DIN CADRUL
ASOCIATIILOR AFILIATE LA FNCPR
PROCES VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE A CANDIDATURILOR 2017

Lista Procesele verbale de la Sedintele de Club si Adunarile Generale ale Asociatiilor afiliate FNCPR , pentru stabilirea delegatilor la Adunarile Generale si ulterior pentru Conferinta Nationala[CLICK AICI]

Lista cu numarul de delegati: [CLICK AICI]

Lista nominala a delegatilor: [CLICK AICI]

 


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR 2017

ADOPTAT DE CONSILIUL DIRECTOR AL FNCPR IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 26-02-2017


CAPITOLUL I

CONVOCAREA CONFERINTEI NATIONALE. DATA SI LOCATIA DESFASURARII SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE. PUBLICITATEA CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE.

ART.1 Consiliul Director al FNCPR , intrunit in mod legal si statutar in sedinta ordinara in data de 26-02-2017, in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 6, alin. 1-11, coroborate cu prevederile art. 9, lit. a si b din Statutul FNCPR convoaca sedinta CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR pentru data de 14-10-2017.
Sedinta se va desfasura, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de Organizare si Desfasurare al Conferintei Nationale Columbofile a FNCPR 2017, document validat de catre Consiliul Director si postat pe siteul oficial al federatiei in data de 25-09-2017.
Lucrarile Conferintei Nationale Columbofile se desfasoara in mun. BRASOV, Bulevardul Eroilor, nr. 27-29,jud. Brasov- Sala de Conferinte a Hotelului Aro Palace, incepand cu ora 12.00.

ART.2 Data, ora convocarii, ordinea de zi ale CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE si locatia de desfasurare a acesteia au fost comunicate membrilor afiliati in termenul legal, prevazut de dispozitiile art. 6, alin. 5 , respectiv in data de 11-09-2017, prin afisare la sediul federatiei, precum si pe siteul oficial al FNCPR.
Toate aspectele sus mentionate vor fi comunicate prin intermediul presei scrise, difuzata la nivel national pana la data de 30-09-2017.

ART.3 Responsabilitatea comunicarii datelor de desfasurare a prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE a FNCPR apartine doamnei Radu Petruta, persoana angajata in cadrul FNCPR.


CAPITOLUL II

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE

ART. 4
Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.5 Statutul FNCPR de catre membrii Consiliului Director, ca fiind urmatoarea:

- Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor desemnati in sedintele Adunarilor Generale ale asociatiilor afiliate ( verificarea legalitatii sedintelor Adunarilor Generale ale asociatiilor afiliate) si al raportului Comisiei de validare a candidaturilor inregistrate pentru functiile din cadrul organelor de conducere, executie si control ale FNCPR.
- Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR,
- Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui FNCPR pentru perioada cuprinsa intre data alegerii si data prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR,
- Prezentarea raportului anual de activitate al presedintilor comisiilor cu rol de organe de executie din cadrul FNCPR ( COMISIA NATIONALA SPORTIVA, COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA SI CORPUL NATIONAL DE ARBITRI)
- Prezentarea Raportului anual financiar al FNCPR. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
- Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a FNCPR . Dezbateri asupra continutului.
- Prezentarea succinta a proiectelor candidatilor la functiile cuprinse in organigrama Consiliului Director. Alegerea Consiliului Director al FNCPR.

Consiliul director este alcatuit din 15 membri, alesi prin vot secret pe baza candidaturilor depuse in scris, indeplinind urmatoarele atributiuni:

Presedinte
Prim-Vicepresedinte – responsabil cu probleme administrative si organizatorice,
Vicepresedinte tehnic- responsabil al Comisiei National Sportive,
Vicepresedinte cu probleme de promovare columbofila si marketing,
Vicepresedinte cu probleme internationale
Vicepresedinte cu probleme juridice si responsabil Comisia Nationala de Disciplina
Vicepresedinte-responsabil al Corpului National de Arbitri,
Membru-responsabil cu probleme veterinare si de protectia porumbeilor voiajori,
Membru-responsabil cu probleme financiare,
Membru-responsabil cu organizarea expozitiilor nationale,
Membru-responsabil cu promovarea tinerilor columbofili,
Membru-responsabil cu administrarea bazei materiale,
Membru-responsabil cu probleme de antidoping,
Membru- responsabil cu probleme de comunicare si relatii publice,
Membru - responsabil cu activitatea columbodroamelor si a Clubului GOLD.
Cererile de depunere a candidaturilor pentru functiile din componenta Consiliului Director, vor fi transmise la sediul FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017- orele 16.00, prin urmatoarele modalitati:
- postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul FNCPR situat in in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, Cod Postal 010898,
- prin Fax – 0213101375
- pe adresa de email- office@fcpr.ro

Fiecare cerere de depunere a candidaturii pentru functiile din componenta Consiliului Director va fi insotita, in conformitate cu dispozitiile art. 7, litera d din Statutul FNCPR, de urmatoarele inscrisuri si mentiuni:
- un proiect cadru pentru urmatorul mandat care va cuprinde, in functie de atributiunile functiei pentru care candideaza, referiri la proiectele federatiei si viziunea sa referitoare la urmatoarele coordonate: dezvoltarea interna si promovarea nationala si internationala a columbofiliei, organizarea si locatiile expozitiilor provinciale si nationale, organizarea de evenimente internationale, problematica antidoping- ului, probleme sanitar veterinare si de protectia porumbeilor voiajori, probleme specifice tinerilor columbofili, organizarea juridica si administrarea federatiei, problematica de ordin tehnic sportiv, probleme referitoare la activitatea columbodroamelor si a Clubului Gold si orice alte aspecte care vizeaza activitatea federatiei,
- mentionarea in continutul cererii de candidatura a unui numar de minim 10 asociatii afiliate, care sustin respectiva candidatura, in vederea verificarii proceselor verbale de sedinta ale adunarilor generale ale acestora ,care certifica veridicitatea sustinerilor respectivului candidat.

- Alegerea Comisiei National Sportive a FNCPR
Comisia National Sportiva este alcatuita dintr-un numar de noua membri care exercita urmatoarele functii si atributiuni
Presedinte
Secretar,
Responsabil cu omologatorii,
Responsabil cu ceasurile electronice,
Responsabil cu ceasurile mecanice,
Responsabil cu programul de clasamente,
Membru
Membru
Membru
Cererile de depunere a candidaturilor pentru functiile din componenta Comisiei Nationale Sportive, vor fi transmise la sediul FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017 – orele 16.00, prin urmatoarele modalitati:
- postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul FNCPR situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, Cod Postal 010898
- prin Fax – 0213101375
- pe adresa de email- office@fcpr.ro

- Alegerea Comisiei Nationale de Disciplina a FNCPR
Comisia Nationala de Disciplina a FNCPR este alcatuita dintr-un numar de cinci membri:
Presedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru
Cererile de depunere a candidaturilor pentru functiile din componenta Comisiei Nationale de Disciplina, vor fi transmise la sediul FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017- orele 16.00 prin urmatoarele modalitati:
- postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul FNCPR situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, Cod Postal 010898
- prin Fax – 0213101375
- pe adresa de email- office@fcpr.ro.

- Alegerea Comisiei de Cenzori a FNCPR
Comisia de Cenzori a FNCPR este alcatuita dintr-un numar de trei membri:
Presedinte
Membru
Membru
Cererile de depunere a candidaturilor pentru functiile din componenta Comisiei de Cenzori, vor fi transmise la sediul FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017- Orele 16.00, prin urmatoarele modalitati:
- postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul FNCPR situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, Cod Postal 010898
- prin Fax – 0213101375
- pe adresa de email- office@fcpr.ro.

Mentionam ca ultimul organ de executie al federatiei, Corpul National de Arbitri este alcătuit dintr-un preşedinte, secretar si toti arbitrii naţionali si internaţionali care sunt membri ai FNCPR, fiind ales prin vot doar presedintele acestui corp, membru al Consiliului Director.
Candidaţii pentru organele de conducere, execuţie si control ale Federaţiei Nationale a Crescătorilor de Porumbei din Romania trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ, următoarele condiţii:
- sa fie cetăţean roman cu domiciliul sau residenta in România;
- sa fie membru si delegat pentru Conferinta Nationala a FNCPR desemnat de catre o asociatie afiliata;
- sa formuleze o cerere de candidatura scrisa cu cincisprezece zile inainte de data desfasurarii sedintei Conferintei Nationale de alegeri,
- sa nu fi primit sancţiuni de suspendare din activitatea columbofila ultimii cinci ani;
- nu poate indeplini o functie de conducere in cadrul federatiei o persoana care a incheiat pe perioada mandatului un contract individual de munca cu aceasta (salariat al FNCPR).
- sa nu posede antecedente penale , respectiv condamnari pentru infracţiuni prevăzute de Tilurile I – IV, respectiv VII- XII din NOUL COD PENAL

Candidaţii pentru organele de conducere, execuţie si control ale Federaţiei Nationale a Crescătorilor de Porumbei din Romania vor transmite anexate cererii de depunere a candidaturii urmatoarele:
- cazier judiciar,
- imputernicirea prin care a fost mandatat de asociatia afiliata, unde a fost membru activ in cursul anului 2017, sa o reprezinte la aceasta sedinta,
- copie CI/BI al candidatului.
Pentru fiecare funcţie este declarat ales,conform prevederilor art. 7, lit. d din Statutul FNCPR, cel care a obţinut majoritate simpla din voturile valabil exprimate.
In cazul neobtinerii majorităţii simple la primul tur de scrutin, pentru primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi se va apela la al doilea tur de scrutin.
In al doilea tur de scrutin care se va desfasura in aceiasi data cu primul este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

11. Validarea rezultatelor procedurii de alegeri la nivelul Consiliului Director Comisiei National Sportive, Comisiei Nationale de Disciplina ale FCPR.
12. Diverse.

ART. 5 Comisiei de validare a delegatilor a fost aprobata de Consiliul Director in urmatoarea componenta:

 Av. VOICU GABRIELA NICOLETA
 PANTEA IOAN
 RADU PETRUTA
 MACOVSCHI MIHAIL
 MILCU IOAN.

ART. 6 Comisiei de validare a candidaturilor a fost aprobata de Consiliul Director in urmatoarea componenta:
 Av. VOICU GABRIELA NICOLETA,
 BOJAN HOREA
 POPESCU SORIN IULIAN
ART. 7 Orice propunere pe care un membru afiliat ( asociatie) doreste sa o inscrie pe ordinea de zi a CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE va fi transmisa in scris pe adresa FNCPR, respectiv mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector I, impreuna cu motivarea temeinica a acesteia din punct de vedere legal si statutar pana la data de 30-09-2017, pentru a fi anuntata in continutul ordinii de zi.

ART. 8 Propunerile de completare a ordinii de zi a sedintei CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE a FNCPR inaintate in termenul legal sus mentionat de membri afiliati vor fi prezentate in cadrul sedintei si validate anterior dezbaterii de catre delegatii prezenti la sedinta.

CAPITOLUL III

DELEGATII PREZENTI LA SEDINTA CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR

ART. 9 Conferinta Nationala Columbofila a FNCPR, in baza prevederilor art. 6, alin. 1 si 2 din Statut este constituita din delegatii legal desemnati de asociatiile columbofile afiliate, norma de reprezentare fiind calculata la nivelul fiecarei asociatii afiliate avand in vedere numarul total de membri columbofili care au participat efectiv in Campionatul National Columbofil in anul competitional 2017, in conformitate cu evidenta din Programul National de Clasamente.

ART. 10 O persoana fizica poate fi desemnata ca delegat al asociatiei afiliate, in conditiile in care in cursul anului 2017 a indeplinit calitatea de membru activ al asociatiei care il desemneaza sa o reprezinte la sedinta Conferintei Nationale Columbofile a FNCPR.
Adunarea Generala a asociatiei, conform dispozitiilor statutului acestora, desemneaza delegatii care vor participa la sedinta Conferintei Nationale Columbofile a FNCPR, acestia urmand a fi validati legal ca membri ai forului suprem de conducere al federatiei. DESEMNAREA DELEGATILOR VA FI EFECTUATA PANA IN DATA DE 30-09-2017, ORELE 21.00.

ART. 11 Norma de reprezentare, in conformitate cu dispozitiile art. 6, alin. 3 din Statutul FNCPR este de un delegat pentru fiecare diviziune de cincizeci de membri, astfel
- 1-50 membri- un delegat
- 76-100 membri- doi delegati,
- 126-150 membri – trei delegati etc.(CONF. STATUT FNCPR)

LISTA CU NUMARUL DE DELEGATI AFERENT NUMARULUI DE MEMBRI AI FIECAREI ASOCIATII AFILIATE SI PROCESELE VERBALE ALE ADUNARILOR GENERALE ALE ASOCIATIILOR COLUMBOFILE AFILIATE VOR FI AFISATE PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017, ora 21.00, ORICE OBIECTIUNE PUTAND FI TRANSMISA SI REZOLVATA IN TERMEN DE CINCI ZILE DE LA DATA AFISARII PE ADRESA POSTALA SAU DE EMAIL ALE FNCPR, URMAND A FI SOLUTIONATA DE COMISIA DE VALIDARE A DELEGATILOR DESEMNATI.

ART. 12 Consiliul Director stabileste ca identitatea delegatilor prezenti la sedinta Conferintei Nationale sa fie comunicata pana la data de 30-09-2017 prin introducerea in Programul National al FNCPR, putand fi astfel cunoscuta de orice membru al unei asociatii afiliate la FNCPR.

ART. 13 Delegatii desemnati in mod legal si statutar de asociatiile afiliate VOR PREZENTA IN MOD OBLIGATORIU la sedinta Conferintei Nationale Columbofile o imputernicire tip al carei continut a fost aprobat de Consiliul Director al FNCPR si postat pe siteul oficial al FNCPR, pana la data de 30-09-2017 , prin care vor face dovada calitatii delegat la prezenta sedinta.

ART. 14 Un delegat prezent la sedinta Conferintei Nationale Columbofile are dreptul sa isi exercite propriul drept la vot nefiind permisa exercitarea prin mandat special a votului in numele unui delegat desemnat la sedinta, dar absent din orice motiv la lucrarile acesteia.

ART. 15 Fiecare delegat prezent la sedinta va avea asupra sa in mod obligatoriu un act de identitate ( CI, BI sau Pasaport), cardul de membru columbofil si imputernicirea, prevazuta la art. 13 din prezentul Regulament, avand in vedere conditia imperativa impusa de legislatia in vigoare de atestare a identitatii fiecarui delegat prezent prin anexarea unei copii a actului de identitate la procesul verbal incheiat in cadrul prezentei sedinte.

ART. 16 Identificarea delegatilor si intocmirea listei de prezenta la sedinta Conferintei Nationale vor fi efectuate de Comisia de validare a delegatilor,sub directa indrumare Av. Voicu Gabriela Nicoleta, ale carei principale atributiuni sunt identificarea in mod legal a identitatii delegatilor prezenti si verificarea indeplinirii prevederilor art. 13 si 15 din prezentul Regulament.
ACCESUL IN SALA DE SEDINTA SE VA EFECTUA, EXCLUSIV IN BAZA CARDULUI DE MEMBRU COLUMBOFIL.


ART. 17 Consiliul Director a stabilit in baza dispozitiilor statutare ca presedintele de onoare, membri de onoare si maestri sportului columbofil ai FNCPR sa fie invitati sa participe la sedinta Conferintei Nationale Columbofile.

 

 


CAPITOLUL IV

PRESEDINTELE FNCPR

ART. 18 Presedintele FNCPR domnul Marius Florin Tunduc prezideaza lucrarile sedintei Conferintei Nationale Columbofile. Lucrarile sedintei Conferintei Nationale Columbofile, referitoare la procedura alegerilor columbofile vor fi prezidate de un delegat desemnat prin vot de delegatii prezenti.

ART. 19 Prezidiul Conferintei Nationale Columbofile este format dintr-un numar de cinci persoane, componenta sa fiind validata de delegati in preambulul sedintei.

ART. 20 Presedintele FNCPR are obligatia de a se asigura ca toate prevederile statutare si regulile de procedura sunt intocmai respectate.Presedintele FNCPR deschide, conduce si inchide lucrarile Conferintei Nationale Columbofile. Presedintele, cu sprijinul unui membru al prezidiului intocmeste lista vorbitorilor inscrisi si acorda cuvantul in ordinea inscrierii pe lista.

ART. 21 Presedintele va asigura ordinea sedintei Conferintei Nationale.
In acest scop, presedintele poate adopta urmatoarele masuri impotriva participantilor care perturba buna desfasurare a lucrarilor
- chemare la ordine,
- avertisment,
- excludere din sala.

ART. 22 In deschiderea lucrarilor sedintei Conferintei Nationale Columbofile, un reprezentant al Comisiei de Validare a delegatilor va comunica situatia prezentei delegatilor cu drept de vot.


CAPITOLUL V

PROCEDURI PREMERGATOARE

ART. 23 Inaintea inceperii lucrarilor Conferintei Nationale Columbofile, SE VERIFICA SI SE STABILESC urmatoarele

1. EFECTUAREA PREZENTEI delegatilor prin verificarea imputernicirilor- tip, in forma scrisa date de asociatiilor afiliate unde persoanele in cauza au indeplinit in cursul anului competitional 2017 calitatea de membri activi ( sarcina Comisiei desemnata la art. 5 din Regulament),
- COMPONENTA COMISIEI DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, desemnarea acesteia fiind facuta prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta,
- Alegerea unui numar de sase SCRUTATORI suficient si adecvat pentru numararea voturilor si distribuirea buletinelor de vot in cadrul procesului de alegeri desfasurat in cadrul acestei sedinte,
- COMPONENTA COMISIEI DE VALIDARE si NUMARARE A VOTURILOR , desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta Conferintei Nationale Columbofile.

CAPITOLUL VI

VORBITORII

ART. 24 Dreptul de a lua cuvantul va fi acordat in ordinea inscrierii la cuvant. VORBITORII nu pot lua cuvantul inainte de a obtine permisiunea presedintelui de sedinta, respectiv Presedintele FNCPR sau o alta persoana desemnata in conditiile prezentului Regulament.

ART. 25 UN VORBITOR nu poate interveni pentru a doua oara pe aceiasi tema inainte ca toti vorbitorii inscrisi la cuvant sa isi fi incheiat interventia.

ART. 26 Consiliul Director stabileste timpul limita pentru fiecare vorbitor ca fiind de trei minute.

CAPITOLUL VII

PROPUNERI

ART.27 Toate propunerilor venite din partea membrilor afiliati trebuie inaintate in scris catre FNCPR pe adresa mentionata anterior sau pe adresa de email office@fcpr.ro pana la data de 30-09-2017. Propunerile care nu au relevanta si temeinicie cu subiectele dezbatute vor fi respinse.

ART. 28 Orice amendament trebuie elaborat in scris si inaintat presedintelui anterior inceperii dezbaterii asupra subiectului in cauza.

CAPITOLUL VIII

PROCESELE VERBALE

ART. 29 Dezbaterile Conferintei Nationale vor fi inregistrate video, respectiva inregistrare fiind arhivata la sediul FNCPR.

ART. 30 COMISIA DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, prevazuta la art. 23 din Regulament va fi responsabila pentru intocmirea si elaborarea procesului verbal de sedinta si pentru anexarea la acesta a urmatoarelor inscrisuri
- copiile actelor de identitate ale membrilor prezenti,
- lista de prezenta intocmita anterior inceperii lucrarilor sedintei Conferintei Nationale Columbofile,
- originalele imputernicirilor depuse de delegatii desemnati de asociatiile afiliate.

ART. 31 Data desfasurarii sedintei, continutul procesului verbal incheiat si identitatea membrilor prezenti la sedinta vor atestate in conformitate cu dispozitiile art. 3 din Legea 51/1995, actualizata de catre Avocat Voicu Gabriela Nicoleta.

ART. 32 Continutul Proceselor verbale mentionate la articolul anterior poate fi verificat de catre orice membru al unei asociatii afiliate prezent la sedinta Conferintei Nationale.

ART. 33 PROCESUL VERBAL DE SEDINTA VA FI COMUNICAT LA CERERE ORICAREI ASOCIATII AFILIATE IN TERMEN DE CINCI ZILE DE LA FORMULAREA UNEI SOLICITARI SCRISE IN ACEST SENS SI POATE FI ANALIZAT DE UN REPREZENTANT DESEMNAT OFICIAL DE O ASOCIATIE AFILIATA LA SEDIUL FNCPR.

ART. 34 Membrii afiliati pot transmite secretarului FNCPR obiectiuni la procesul verbal in termen de cincisprezece zile de la data comunicarii.Daca nu s-au formulat obiectiuni scrise la procesul verbal acesta se considera a fi adoptat urmand a se intreprinde demersuri catre instanta competente, respectiv Tribunalul Bucuresti IN VEDEREA INSCRIERII MODIFICARILOR ACTELOR CONSTITUTIVE ALE FNCPR.

ART. 35 In situatia in care membri afiliati transmit obiectiuni, la urmatoarea sedinta a Conferintei Nationale va fi inscrisa in ordinea de zi discutarea si adoptarea continutului procesului verbal de sedinta de la Conferinta Nationala precedenta.

ART. 36 PREZENTUL REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR A INTRAT IN VIGOARE INCEPAND CU DATA ADOPTARII SALE, RESPECTIV 26-02-2017, URMAND A FI POSTAT PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR PANA LA DATA DE 25-09-2017.

 


PRESEDINTE FNCPR
Ing. Marius Florin Tunduc

 

 

INTOCMIT
RESPONSABIL PROBLEME STATUT CD FNCPR
Av. Alexandru Florian Gatejescu

 


 

Meniu