REGULAMENTUL NATIONAL

SPORTIV – COLUMBOFIL VALABIL PENTRU PERIOADA 2018-2021


Prezentul regulament contine instructiunile necesare practicarii sportului columbofil, respectiv organizarea concursurilor cu porumbeii calatori în cadrul FEDERAȚIEI COLUMBOFILE NAȚIONALE DIN ROMANIA,( denumită in continuare FNCPR), în conditii de siguranta si competitivitate ridicate. Asociatiile afiliate îsi pot întocmi regulamente proprii, care nu pot contraveni în niciun fel prezentului regulament.

Prezentul regulament contine metodologia organizării concursurilor sportive cu porumbei voiajori care se pot modifica anual, dacă sunt respectate procedurile statutare, normele si modul de centralizare a rezultatelor în Campionatul National Columbofil al Romaniei organizat de F.N.C.P.R. Prevederile cuprinse in RNS vor rămîne neschimbate pe perioada mandatului președintelui C.N.S.

Capitolul I - Columbofilii

Art. 1 Sportul columbofil este practicat de către columbofili, proprietari de porumbei voiajori și presupune angajarea porumbeilor la concursuri pe diferite distanțe. Aceștia posedă în mod obligatoriu: porumbei călători, crescătorie, ceas constator (exclusiv ceas constatator electronic din 2019) si legitimație tip card.

Art. 2 Pentru a putea participa la concursuri, columbofilii se înscriu în cluburi columbofile ( denumite in continuare cluburi), care activeaza ca sucursale ale asociațiilor afiliate la Federația Nationala a Crescătorilor de Porumbei din România, unde achită toate taxele aferente. Columbofilii au obligatia sa achite cotizatiile pentru a dobandi calitatea de mambri,cu drepturi depline indiferent daca concureaza individual sau in tandem, si se inscriu la cel mai apropiat club de crescatorie.

Art. 3 O comisie stabilită de Consiliul Director al asociației, va determina ( masura) coordonatele GPS ale crescătoriei, care vor fi introduse în Programul Național de Clasamente ( denumit in continuare PNC), alături de datele de identificare ale columbofilului și de titulatura de concurs (care apare în clasamente) și care poate fi aleasă de columbofil.

3.1 În programul de clasamente fiecare columbofil (tandem) are atribuit un cod unic, iar porumbeii cu care concurează și care se introduc în programul de clasamente în fiecare an sunt legați direct de acest cod. Schimbarea codului conduce la pierderea palmaresului la crescator, iar in vederea menținerii palmaresului pentru porumbel se va formula o cerere către CNS in vederea recalcularii.

Capitolul II – Concursurile și organizarea acestora Art. 4 Organizarea concursurilor cu porumbei călători, din punct de vedere tehnic, reprezinta respectarea intocmai a procedurilor, începând de la îmbarcarea porumbeilor și pânã la omologarea concursului de catre CNS.
Concursurle se organizeaza in urmatoarele conditii:
- pentru tipurile Viteza, Viteza – Demifond si Demifond minim 20 de columbofili pe clasamentul general,
- pentru tipurile Demifond – Fond, Fond minim 40 de columbofili pe clasamentul general,
- pentru tipul Maraton minim 100 de columbofili pe clasamentul general.

Aceste proceduri sunt prevăzute în prezentul RNS si se aplică ca atare. Concursurile se desfășoară în perioada cuprinsă între ultimul week-end din luna aprilie și pînă în ultimul week-end din luna august pentru porumbeii maturi și porumbei de 1 an ( yearling), respectiv din primul week-end al lunii iunie până în primul week-end al lunii octombrie pentru pui. Puii pot fi concurați ( clasificați) în același clasament cu maturii și tinerii la concursurile desfașurate în lunile iunie, iulie și august, existînd și clasamente separate maturi + tineri și pui, dacă se îndeplinesc condițiile de întocmirii unui clasament.

Art. 5 Concursurile se organizează de către asociațiile afíliate, care, în prealabil până în data de 1 martie a fiecărui an vor introduce în Programul Național de Clasamente (PNC), planul de concursuri pentru sezonul aferent acelui an calendaristic și protocoalele aferente, dupa ce in prealabil acesta va fi validat de Adunarea Generală a Asociatiei Judetene (Nu există limită la numărul etapelor stabilite in planul de concursuri). CNS validează planurile de concursuri, înainte de începerea sezonului, corectând cazurile neregulamentare. Etapele se selectează din lista existentă adăugîndu-se doar data etapei sau se creează în program introducându-se locația, coordonatele și data.

- Acesta se respectă cu mențiunea că organizatorii pot alege inversarea etapelor. În caz de forță majoră, cu respectarea conditiilor conforme legislației in vigoare ( Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, cf art. 1351 Noul Cod Civil), coroborat cu anunțarea și aprobarea obținută din partea responsabilului de zona, o etapa poate fi lansată din altă localitate.

 Unele concursuri pot fi organizate de către entități juridice neafiliate la FNCPR. Acestea se numesc PARTENER și se organizează sub controlul tehnic al asociației pe pagina căreia apar în PNC, la secțiunea Planuri de concursuri. Ele presupun premii sau promovare oferită de entitatea juridică parteneră.

 Cînd mai multe asociații participă la același concurs, acestea vor întocmi protocoale care se vor atașa în PNC.

 Columbofilii pot participa si la concursurile organizate de alte asociatii (cu care asociatia lor nu are protocol) cu conditia sa aiba distanta mai lunga sau egala cu distanta cea mai scurta a crescatorului din asociatia organizatoare (sau asociatiile participante la concurs si trecute in protocol). Acesta va fi obligatoriu primit cu conditia sa isi anunte participarea cu 30 de zile inainte de data etapei si sa isi achite taxele de participare care nu pot fi mai mari decat a celorlalti crescatori participanti la concurs. Columbofilul (-ii) vor îmbarca la cel mai apropiat club fără să intre în clasamentul clubului, respectiv - centrului - intrând doar în clasamentul general si zonal .
 Asociatiile columbofile pot opta sa participe la concursurile organizate de alte asociatii (cu care nu au protocol) cu conditia ca cea mai scurta distanta de concurs din respectiva asociatie sa fie mai lunga sau egala cu ce mai scurta distanta din asociatia organizatoare (sau a unei asociatii aflate in protocol pentru respectiva etapa). Participarea respectivei asociatii va fi posibila cu conditia sa anunte acest lucru inainte de prima etapa de concurs din sezon. Asociatia care doreste participarea isi va gestiona pe cont propriu transportul porumbeilor. Îmbarcarea se face pe cluburile/centrele asociației participante, sau in punct(le) de colectare (fără clasament) ,centrele (cu clasament) la cele mai apropiate pt fiecare columbofil din asociația participantă.

Art. 6 CNS se ocupa de supravegherea desfășurării concursurilor și de centralizarea acestora in Campionatul Judetean, Provincial, precum si în Campionatului National Columbofil, începând cu verificarea și avizarea planurilor de zbor, supervizarea organizãrii concursurilor prin responsabilii de zona (se stabilesc de CNS la începutul fiecărui mandat), omologarea concursurilor, aplicarea sancțiunilor, în conformitate cu Statutul FNCPR si prezentul RNS și , în final omologarea rezultatelor finale (a normelor pe diferite categorii).

Art 7 Distanțele de concurs încep de la 100 km (-5% conform normelor imperative ale FCI), iar etapele trebuie să asigure tuturor participanților șanse egale în atingerea normelor.

Art. 8 Tipurile de concurs sunt următoarele:
Viteză – unde crescătorii au distanțe între 95 și 315 km
Viteză- demifond – unde crescătorii au distanțe între 285 și 420 km
Demifond – unde crescătorii au distanțe între 380 și 630 km
Demifond – fond - unde crescătorii au minim 500 km și există crescători cu distanțe între 500 și 630 km

Fond - unde crescătorii au distanțe peste 600 km și există crescători cu distanțe între 600 și 800 km
Maraton – peste 800 km

 Conform normelor FCI, tipurile de concurs au o toleranță de +/- 5% de la distanța minima/maximă, cu necesitatea completării numărului de km. necesari normei.
Conform deciziei Consiliului director al FNCPR, toleranța se aplică doar tipurilor de concurs care au și limită superioara de km. (tipurile 1, 2 si 3)
• Fiecarui crescator i se va centraliza etapa in functie de distanta crescatoriei.

Art. 9 Zonele de concursuri obligatorii și etapele de concurs Naționale sunt următoarele:

 Pentru etapele de demifond-fond sau fond se vor organiza minim 2 ( două) etape comune la nivelul grupărilor zonale. Grupările zonale sunt următoarele:

 Gruparea 1: Caras – Severin , Hunedoara

 Gruparea 2: Timis, Arad.

 Gruparea 3: Salaj, Maramures,

 Gruparea 4: Alba, Sibiu

 Gruparea 5: Mures, Harghita

 Gruparea 6: Covasna, Brasov

 Gruparea 7: Suceava, Botosani

 Gruparea 8: Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui

 Gruparea 9: Vrancea, Galati

 Gruparea 10: Braila, Tulcea, Buzău

 Gruparea 11: Bucuresti, Giurgiu,

 Gruparea 12: Arges, Valcea,

 Gruparea 13: Gorj, Mehedinti

 Gruparea 14: Prahova

 Gruparea 15: Constanta, Ialomita, Calarasi

 Gruparea 16: Olt, Dolj

 Gruparea 17: Cluj, Bistrita

 Gruparea 18: Dambovita, Teleorman
 Gruparea 19: Bihor, Satu Mare

9.1 Pentru a înlocui o etapa zonala cu distanță de peste 500 km, la îndeplinirea normei, cu o etapa de maraton, etapele de maraton trebuie să aibă minim 250 crescători participanţi.


 Federația coordonează anual organizarea unor etape naționale de maraton. Acestea se organizează de către asociațiile desemnate de către Consiliul director. Asociațiile doritoare pot trimite solicitări în acest sens. Acestea vor fi peste 900 km

În ultimul week-end din luna iulie:

 Berlin Național – organizator tehnic AJC Bihor

 Birzai Național – organizator tehnic ACP Neamț

 Izium Național - organizator tehnic ACJ Dolj IGG – Acestea vor fi concursuri cu premii.
- La o altă data stabilită la nivel provincial se organizează 6 naționale la care poate participa orice columbofil. Acestea se stabilesc anual de către CNS, și sunt validate de către Consiliul director.


Art 10. Prevederi speciale

 Porumbeii participanți la concursuri vor fi introdusi în lista de start electronicã din programul național de clasamente. Porumbeii maturi se introduc pănă la data stabilita de asociaţie, iar puii în momentul în care se dorește angajarea lor la concurs.

 Angajarea unor porumbei la concursuri, fără a deține taloanele de proprietate atrage dupã sine anularea rezultatelor porumbeilor în cauzã și scoaterea lor din concurs. Fac exceptie columbofilii care au anunțat acest lucru prin responsabilul tehnic de club, în programul de clasamente, înainte de începerea concursurilor (maturi sau pui). Acesta va ceda porumbelul, proprietarului de drept dacă respectivul îl solicita în termen de 30 de zile, dupa ce apare anunțat la rubrica Porumbei rătăciţi.

 Datele porumbeilor se introduc în programul de clasamente, evitându – se astfel greșelile de dactilografiere din cursul sezonului.

 Cuplarea senzorilor se face obligatoriu pentru fiecare asociatie de persoane desemnate de Consiliul Director.

 

Capitolul III – Imbarcarea porumbeilor pentru concurs

Art. 11 Columbofilii îmbarcă porumbeii la centrul de îmbarcare al propriului club la concursurile de tipul viteză, viteză-demifond și demifond, până când atît la îmbarcare sau la desigilare sunt prezenți minim 15 columbofili și 15 ceasuri constatatoare (prezenți fizic sau cu desigilare on-line) si 150 de porumbei.

Art 12. Columbofilii îmbarcă pentru concursurile de demifond-fond și fond pe centre de îmbarcare desemnate. Acestea sunt stabilite de asociație și pot exista maxim patru centre la nivelul unui județ. (Gruparea Ilfov + București se substituie unui singur județ). Pe lângă acestea mai pot exista puncte de îmbarcare, fără clasament, aferente unui centru. Prezența lor va apărea în topul clasamentului cu numărul de columbofili și porumbei. Acesta se desființează cînd îmbarcă mai puțin de 20 de columbofili si este înregistrat un număr mai mic de 20 de ceasuri și 150 de porumbei.

Art. 13 Columbofilii îmbarcă pentru concursurile de maraton la nivelul unor centre cu un număr de minim 50 de participanți , 50 de ceasuri și 150 de porumbei. Acestea sunt unice la nivel de județ. În cazuri excepționale, se pot forma și puncte de colectare suplimentare în aceleași condiții de număr de porumbei și columbofili, puncte de colectare, care vor apărea în topul clasamentelor cu număr de columbofili și porumbei pentru fiecare etapă. Îmbarcarea sub numericul de mai sus conduce la desfiinţatea centrului/punctului de îmbarcare pentru următoarele etape de maraton

Art. 14 Cluburile, centrele și punctele de îmbarcare se creează în programul de clasamente odată cu introducerea planurilor de zbor fiind desemnate de asociații.

Art. 15 Îmbarcarea porumbeilor se face de comisii de îmbarcare ( denumite in continuare COMISII), formate din minim trei columbofili, fără ca membrul columbofil, căruia i se îmbarcă porumbeii, să își îmbarce proprii porumbei.

Art. 16 După îmbarcare se listează fișa de îmbarcare și se semnează de către toți membrii comisie și de către columbofil, după ce acesta se asigură că i s-au îmbarcat toți porumbeii. Ulterior columbofilul va semna tabelul nominal de participare la etapă sau va participa la validarea lui electronica.

Art. 17 Porumbeii se îmbarcă pe prima cursă liberă la fiecare etapă, începând cu cursa unu (1) pentru fiecare week-end. Columbofilul este direct responsabil de acest lucru, dar și de conectarea la ceasul atomic. În acest sens va verifica personal îndeplinirea acestor cerințe.

Art. 18 În momentul în care la un club/centru de îmbarcare se îmbarcă sub numericul minim necesar (vezi tabelul nominal de îmbarcare) acesta se desființează pentru întreg sezonul (maturi + tineri sau pui). La fel si in cazul imbarcarilor comune maturi + tineri + pui, centrul de imbarcare se desfinteaza pentru restul sezonului atat la maturi + tineri cat si la pui. Ulterior datei desființării centrului de îmbarcare, columbofilii vor îmbarca la cel mai apropiat club/centru, cu mențiunea că nu vor intra în clasamentele clubului unde îmbarcă pentru concursurile de viteza, viteza-demifond și demifond. La fond și maraton, toți membrii unei asociații care nu (mai) au centru de îmbarcare, îmbarcă la același centru în cadrul altor asociații intrand in clasamentul de centru .

Art 19. Asociațiile trebuie să dețină în proprietate sisteme de îmbarcare a porumbeilor, precum
și documentația necesară desfășurării procedurilor de îmbarcare.

Responsabilul tehnic de club/centru întocmește documentele de îmbarcare necesare concursului, avînd la dispoziție două moduri de lucru:

 Modul de lucru fizic

 prin completerea manuală ( olografă) a tabelului nominal cu crescatorii participanti la etapa , numărul de porumbei și ora îmbarcării, columbofilii având obligația să se asigure că sunt trecuți în tabel și să îl semneze.

 prin completarea procesului verbal de sigilare/pornire si desigilare a ceasurilor constatatoare,

 prin completarea procesului verbal de sigilare a masinii (lor) de transport,

 prin completarea procesului verbal de lansare.(se completeaza la ultimul centru de imbarcare).

 Modul de lucru electronic

Asociațiile pot efectua în mod opțional, operațiunile de îmbarcare electronic, prin intermediul PNC. Pentru aceasta este nevoie de un calculator/laptop la centrul de îmbarcare/club și o sursă de internet. Columbofilii sunt înregistrați în momentul îmbarcării prin intermediul unui scanner care scanează legitimațiile tip card sau manual. După finalizarea procedurilor de îmbarcare, tabelul nominal se listează, se semneaza si se ștampilează de tehnicul de club sau centru și se postează pe pagina de facebook a asociației în ziua îmbarcării. Toate asociațiile sunt obligate ca în sezonul competițional 2018 să aibă minim două proceduri de îmbarcare electronică live, pentru a testa sistemul și a putea emite aprecieri întemeiate ( opinii) referitoare la implementarea sa începând cu sezonul competițional 2019. Procesul verbal de lansare se poate completa direct în PNC.

Art. 20 PROCEDURI DE CONTROL AL PORUMBEILOR CAMPIONI
Începând cu sezonul competițional 2018, Programul Național de Clasamente va scana automat clasamentele în timpul sezonului, calculând automat porumbeii cu șanse la ocuparea primelor locuri naționale pe categorie după un anumit număr de etape, respectiv:

 trei etape la Categoria Viteză,

 două etape la Categoria Demifond,

 două etape la Categoria Fond,

 o etapă la Categoria Maraton.

20.1 Porumbeii care se află în media pe etapa a punctajului necesar obținerii unor locuri de frunte, pe baza punctelor de penalizare din campionatul anului anterior ,vor fi reclemați. La palmares vor fi verificați prin scanare primii 15 porumbei din campionatul national columbofil al anului trecut și vor fi reclemați, când intra în media punctelor de la palmares.

20. 2 În momentul în care porumbeii ajung în media punctelor, lista acestora se va publica săptămînal pe site-ul federației, iar porumbeilor care sunt selectați ca posibili campioni (Top 5) li se va aplica din acel moment un control de securitate, prin reclemare la toate etapele care urmează (etape din respectiva categorie). Columbofilii vor fi obligați să-i anunțe în termen de 30 minute de la înregistrarea în ceas, prin SMS sau E-Mail.
Columbofilii care au de anuntat in procedura de control, mai mult de 3 porumbei si poseda sisteme live, vor avea la dispozitie 60 de minute pentru expedierea sms-urilor.
Anuntarea eronata atrage urmatoarele sanctiuni:
- Anuntul eronat la ora, minute, serie, an si stiker atrage anularea porumbelului
- Dacă nu sunt anunțați li se anulează etapa respectivă.
- Daca sunt anunțați în afara termenului regulamentar de 30 minute, li se va lua în considerare ora anunțului.
Sancțiunile de mai sus se aplica cu condiţia sa aibă un punctaj de până în 15 puncte la oricare clasament al respectivei etape. Pentru punctaje mai mari porumbeii nu se anulează şi nici nu li sa ia ora anunţului, rămânând pe locul ocupat în clasment, dar porumbelul trebuie să se încadreze în celalalte prevederi ale RNS cu privire la anuturi daca este cazul.

Model anunt: control(numele etapei).serie.an.ora.minut.secunda.stiker(se razuieste stikerul si se anunta seria mare de sub razuitura)

Art 21. Asociația organizatoare, cele participante (pentru proprii membri) sau CNS pot solicita măsuri suplimentare de control și siguranță a concursului pentru orice crescător participant la orice etapă de concurs.
Art. 22 După finalizarea operațiunilor de îmbarcare, responsabilul tehnic al clubului/centrului va întocmi dosarul concursului, care va cuprinde in mod obligatoriu următoarele înscrisuri:

 Tabelul nominal cu crescatorii participanti la etapa (model distribuit de FNCPR sau listat în cazul îmbarcării electronice din PNC)
 Procesul verbal de sigilare a boxelor de transport,jaluzelelor containerului de transport si autospecialei (autospecialelor) semnate de catre delegatul observator si aduse inapoi la asociatie
 Proces verbal de lansare (se intocmeste la ultimul club/centru de îmbarcare)
 Tabelele de reclemare ,unde este cazul (Art. 20, proceduri de control al porumbeilor posibili campioni si campionatul Clubul Gold) se introduc intr-un plic, se stampileaza de catre delegatul observator si se aduc inapoi la asociatie.

Acestea vor fi ștampilate de către delegatul observator, și câte un exemplar din fiecare (exemplarul
1) trimise de către acesta responsabilului de zonă.

În cazul lansărilor fără lansator acestea se afișează pe pagina de facebook a asociației în ziua îmbarcării și se păstrează la dosarul concursului pentru omologare, fiind solicitat dacă va fi cazul.

Capitolul IV – Transportul porumbeilor în vederea îmbarcării între cluburi/centre/puncte, respectiv către locurile de lansare

Art. 23 Transportul porumbeilor se face cu mașini autorizate sanitar veterinar de către DSVSA- urile județene. Acestea trebuie să ofere condiții foarte bune de transport, cu posibilitatea de hrănire și adăpare. Porumbeii sunt însoțiti de o persoană, deținătoare a unui atestat de delegat însoțitor păsari vii, conform legislației naționale.

23.1 Mașinile de transport trebuie să fie dotate cu sistem de supraveghere GPS, care să ofere posibilitatea vizionării mașinii in timp real. Abonamentul de supraveghere trebuie să ofere salvarea datelor pentru minim un an de zile. La solicitarea responsabilului de zonă, parola de acces pentru vizibilitatea mașinii, va trebui pusă la dispoziția acestuia imediat.

Art. 24 Porumbeii se îmbarcă în boxele mașinii de transport, astfel încît să fie dispuși echilibrat numeric.

 Pentru etape sub 500 km este permis un număr de maxim de 40 porumbei pe metru pătrat,
 Pentru etapele între 500 și 800 km (demifond-fond și fond) este permis un număr de maxim 30 porumbei pe metru pătrat.
 Pentru etapele de maraton este permis un număr de maxim 25 de porumbei pe metru pătrat.
În zilele caniculare se recomandă scăderea acestui nr cu minim 10%.

Art 25 În mașinile de transport este permisa doar îmbarcarea porumbeilor înregistrați pentru concurs.

Art. 26 Mașinile de transport se sigilează la fiecare centru de îmbarcare, respectiv la ultimul centru, cu sigilii speciale distribuite de FNCPR, iar seriile acestora se scriu într-un proces verbal care se atașează la dosarul concursului sau se publică pe pagina de facebook a asociației în ziua îmbarcării, în cazul asociațiilor care lansează fără lansator. Deplasarea masinii de la un club/centru la altul se face numai cu masina sigilată cu sigilii oficiale ale federatiei, sub sancțiunea anulării etapei pentru centru ( club).

Art. 27 Distrugerea de sigilii si boxe având ca rezultat cu scãparea de porumbei pe timpul transportului acestora este interzisă.

 

Capitolul V – Lansarea porumbeilor

Art.28 Lansarea porumbeilor se face de catre persoanele desemnate de catre Consiliul Director al asociatei organizatoare.
Nu se lanseaza porumbeii la etapele de fond si maraton în condiții de cod meteo portocaliu si rosu – de vant, ploaie si caldura, pe minim 50% din traseu, sub sanctiunea anularii etapei pentru toți membri organului de conducere sus mentionat.
La etapele de demifond – fond, fond si maraton lansarile se efectuează obligatoriu LIVE pe Facebook.
La etapele de viteza, viteza-demifond si demifond lansarile live sunt optionale pentru sezonul 2018 urmand ca din sezonul 2019 sa fie obligatorie lansarea live pentru toate etapele.
In mod excepțional, în cazul lipsei semnalului de internet organizatorii vor filma lansarea si o vor posta pe pagina de facebook al asociatiei în maxim 90 de minute, de la lansare.
Lipsa filmarii pana la finalizarea concursului duce la anularea etapei pentru comitetul asociatiei.
Art. 29 Amânarea imbarcarii etapelor de demifon-fond, fond si maraton, se poate face doar în caz exceptional, pentru situatii meteo ne-prielnice si doar cu acordul responsabilului de zona.Amanarea unei etape nu va duce la amanarea celorlalte etape care urmeaza a se desfasura.
Amanarea fara acord duce la anularea etapei pentru intreg comitetul asociatie.
Acordarea de derogare de catre responsabilul de zona fara motive temeinici duc la sanctionarea acestuia de catre Consiliul director al federatiei.
Art. 30 Lansările pot fi efectuate cu sau fără delegat observator ( denumit in continuare delegat).
 Lansarea fără delegat se efectuează in următoarele condiții:
 Asociațiile care lansează fără delegat vor respecta procedurile stabilite la capitolele anterioare de postare a documentelor pe portalul de facebook al asociației.
 Lansarea porumbeilor va fi obligatoriu transmisă live conform art. 28, iar procedurile de desigilare vor fi efectuate on-line prin PNC.
 Lansarea cu delegat se efectuează doar in sezonul 2018 la etapele de viteza, viteza-demifond si demifond in următoarele condiții:
 Este obligatorie prezența, acordul de lansare și semnarea documentelor din dosarul concursului, precum și trimiterea acestora la responsabilul de zona de către delegatul observator.
Lansarile concursurilor de demifond-fond , fond si maraton ( cu delegat sau fara delegat) se filmeaza obligatoriu , iar filmarea se posteaza in programul de clasamente al etapei respective.

Art. 31 Cazurile de forță majoră se aduc la cunoștiința responsabilului de zona telefonic. Anumite cazuri pot fi calificate ca fiind de forță majoră, in cazul întrunirii elementelor prevăzute de prevederile art. 1351 NCC.

Art. 32 La lansare, dar și pe traseu, pozitia GPS a mașinii trebuie sã fie vizibilã în pagina de supraveghere de pe internet si ulterior listatã si atașatã la dosarul concursului. In cazul in care sunt mai multe masini cu porumbei pe aceelasi concurs se va lista pozitia GPS pentru toate masinile si vor fi atasate la dosarul concursului respectiv.
Datele se pãstreazã arhivate în aplicație, obligatoriu, timp de 1 an. Orice concurs, la care pozitia masinii nu poate fi vizualizată sau la care se introduc alte coordonate, decât cele din programul de supraveghere GPS, nu se va putea folosi în Campionatul national columbofil.

Art. 33 În cazul când sunt mai multe masini la locul de lansare, se introduc în program datele unei singure masini si se filmează lansarea, fiind obligatorie îndeplinirea cerinței de individualizare a fiecarei mașini de transport in filmul respectiv.
La lansarea cu delegat pentru tipurile de concurs viteza, viteza-demifond si demifond in sezonul 2018 nu este obligatoriu filmarea sau lansarea live. Aceasta fiind optionala.

Art. 34 Lansãrile porumbeilor din Ucraina se fac doar de cãtre delegati desemnati de CNS a FNCPR, membri in cadrul asociatiilor columbofile din estul României sau persoane recomandate de Consiliul Director al acestor asociatii.

Art. 35 După eliberarea porumbeilor maşina de transport ( mașinile de transport) va rămâne pe locul de lansare minim 30 de minute.

 

Capitolul VI – Constatarea porumbeilor

Art. 36 Constatarea porumbeilor se face în ceasurile electronice, care apar în procesul verbal de sigilare/pornire/desigilare a ceasurilor.

Art. 37 Porumbeii vor fi constatati doar la crescãtoria ale cãrei coordonate apar în programul de clasamente. Orice constatare a porumbeilor în alte crescãtorii se consideră abatere și va fi sancționată.

Art. 38 Durata maximã de concurs este urmãtoarea:

 2 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru concursurile cu distante de la 100 la 300 km;

 3 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru concursurile cu distante de la 300 la 500 km;

 6 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru concursurile cu distanțe peste 500 km;

rganizatorii decid durata concursului (în limitele de mai sus), în functie de sosirea porumbeilor, organizarea altor concursuri și alte situații de natură columbofilă întemeiate.

În mod exceptional, la etapele de maraton, cu diferente de distanță mari intre crescatori ( minim 150 km), Presedintele CNS poate aproba cresterea duratei concursurilor cu inca o zi sau 2 zile.

Art. 39 Timpul de neutralizare reprezintă perioada in care se considerã, cã din cauza întunericului, porumbeii nu zboarã în mod normal. Timpul de neutralizare va fi calculat în functie de ora de rãsãrit si apus a soarelui. Astfel, ziua de concurs va începe cu 30 de minute înainte de rãsãritul soarelui si se va încheia cu 60 de minute dupã apus. Calculul neutralizării se va face pentru asociaţia organizatoare, iar pentru etapele Naționale din ultimul week-end al lunii august, se va lua în calcul centrul țării.

Art. 40 Porumbeii constatați în timpul de neutralizare apar în clasament cu ora sosirii reale, însã în realitate programul calculeazã viteza fãrã timpul de neutralizare.

Art. 41 Dacã este cazul, în timpul constatãrii porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor), orice columbofil participant este obligat sã admitã cel putin doi delegati (împuterniciti scris sau telefonic) din partea asociatiei organizatoare, a membrilor CNS sau a CD al FNCPR, care vor verifica porumbeii sosiți si seriile inelelor acestora şi vor întocmi un proces verbal, cu cele constatate, care va fi înaintat de urgentã ( in maxim 24 de ore) Consiliului Director al asociatiei, CNS sau CD al FNCPR.

In cazul efectuării acestor controale, columbofilul trebuie să prezinte ceasul constatator, porumbeii cronometraţi, stikerele si alte înscrisuri sau obiecte implicate in desfășurarea concursului.

Art 42 În cazul concursurilor din categoriile Demifond - Fond, Fond si Maraton, este obligatoriu anuntarea prin SMS, mail, sau ceasuri cu transmisie live, a sosirii primilor doi porumbei ai fiecărui crescător participant, în maxim o orã în zilele de sosire din weekend si doua ore în zilele de lucru. de la marcarea porumbelului în ceasul constatator. La anunțul pe mail se completează toate câmpurile, la sistemele live acestea anunță automat datele necesare, iar anuntul SMS va contine: categoria concursului, localitatea, numar inel matricol porumbel, anul, ora sosiri, minutul, secunda.

 Exemplu: fond.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda

 Exemplu: maraton.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda

Art. 43 Porumbeii sositi in perioada timpului de neutralizare se vor anunța până la ora 6.30 a zilei urmatoare de concurs.

Art. 44 Anuntarea sosirii porumbeilor prin SMS se poate efectua numai de pe numarul de telefon introdus in programul de clasamente, corespunzator codului crescatorului. În program se pot introduce mai multe numere de telefon pentru același cod de crescător.

Art. 45 Crescatorii cu varsta de peste 65 de ani nu mai au obligatia de a mai transmite porumbeii in clasamentul provizoriu, dacă concurează individual.

Art. 46 Programul de clasamente va scana în momentul opționării butonului Finalizare concurs - clasamentul și va elimina automat toți porumbeii anunțați eronat în primii 5% din clasamentul final (din toate clasamentele). Corecturile generate automat vor fi vizibile într-o rubrică separată.

Art. 47 Indiferent de sistemul de anunțare folosit, crescătorul este responsabil de faptul că datele sosirii porumbeilor nu ajung la timp în PNC sau că ajung greșite și va suporta prevederile prezentului regulament.


Capitolul VII – Descărcarea datelor din ceasurile electronice

Art. 48 Datele se descarcă pe cluburi la aceiași oră pentru toate cluburile/céntrele participante la etapa, pe cluburi cu minim 15 membri și 15 ceasuri, prezenți sau live. Este obligatorie prezența a minim trei columbofili în comisie, indiferent de numărul de membrii prezenți (pot fi sub 15 membri, atunci cand sunt columbofili cu ceasuri Live), chiar dacă sunt participanți la concursuri diferite.

 Datele din ceasuri se descarcă obligatoriu in PNC, iar fișele se listează și se semnează de către toti membrii comisiei. La crescătorii cu desigilare Live, se listează fișa generată de PNC care va fi atașata la dosar.

 Este interzis columbofilului să opereze descărcarea și listarea propriului ceas de cronometrare.

• Pentru sistemele live crescătorul are îndatorirea să se asigure de efectuarea transmisiei sosirilor în PNC, în cazul în care aceasta nu este făcută
corespunzător, crescătorului îi revine sarcina de a efectua desigilarea şi
descărcarea datelor la club la ora si data desigilarii stabilita de organizator .

Art. 49 Columbofilii au obligația sã fie prezenți în interval de o oră, de la ora stabilitã, sub sancțiunea anulãrii etapei, cu păstrarea porumbeilor în clasament.

Art.50 Pentru crescătorii care dețin sisteme Live cu posibilități de desigilare de acasă, se vor lista fisele de constatare/evaluare transmise automat de către sisteme pe mail-ul tehnicilor de club unde se face desigilarea. În cazul în care crescătorul optează pentru această procedură, are obligaţia să realizeze desigilarea de acasă până cel târziu la ora stabilită şi comunicată la nivel de club.
Aceştia vor fi trecuţi prezenţi in procesul verbal de desigilare si vor fi luati in calcul, ca si numar de ceasuri prezente la desigilare. Lipsa fisei de constatare a porumbeilor din dosarul care ajunge la omologat, conduce la anularea concursului crescatorului in cauza.


Art. 51 În cazul ultimei etape la care participa, crescătorii enunțați la articolul anterior, vor desigila obligatoriu la ora si data anuntata, în caz contrar li se va anula etapa

Art. 52 Sistemele de club se conectează cu ceasul atomic, înainte de descărcarea datelor, iar columbofilul are obligația să verifice sincronizarea sistemelor cu ceasul atomic. Lipsa sincronizării duce la anularea fișei, fără a scoate porumbeii din concurs și fără a influența zonele de distanță.

Art. 53 Nu este permisă la fișele electronice de desigilare, aparitia altor porumbei decât cei îmbarcati, conform fisei de îmbarcare, sub sanctiunea anulãrii concursului.

Art. 54 La finalul listării fișei electronice de desigilare, comisia se va trece pe aceasta numele și prenumele fiecărui membru al acesteia si fiecare membru o va semna.

Art. 55 Fisele care trebuiau anulate, dar ajung a fi luate in considerare în concurs si la comisia de omologare, vor fi scoase si, totodatã, se va anula etapa comisiei de desigilare, responsabilului tehnic de centru si responsabilului tehnic de judet, care nu au constatat , propus spre sancționare si sanctionat aceastã faptã.

Art. 56 Datele din ceasurile electronice se descarcă automat în programul de clasamente pe userul de club sau centru. Lipsa transferului electronic conduce la anularea etapei respective.

Art. 57 Dupã finalizarea operatiunilor de desigilare a datelor, responsabilul tehnic de centru verificã si pregãteste dosarul concursului pentru centrul respectiv. Acesta va contine:
 fisele de îmbarcare/desigilare împerecheate (una dupa alta) si așezate în dosar in ordine alfabetica,
 procesul verbal de sigilare/pornire/desigilare a ceasurilor .
 fisele anulate, grupate separat si scris pe fiecare motivul anulãrii;

Art. 58 Ora listingului, imprimată pe fișa , trebuie sa fie dupa ora de start a desigilării, scrisă în procesul verbal de sigilare/pornire/desigilare ceasuri, sub sanctiunea anularii concursului pentru crescatorii in cauza, si pentru responsabilul tehnicde centru. Abaterea acceptata de la ora exacta in plus sau minus, este de 3 minute la 24 de ore, sub sanctiunea anularii etapei .

Capitolul VIII – Clasamentele concursului

Art. 59 Clasamentele concursului - al porumbeilor si al columbofililor - se întocmesc de cãtre responsabilii tehnici ai asociatiei ( responsabilii tehnici la nivelul întregului județ) sau de cãtre operatori angajati pentru aceste operațiuni, folosind PNC.

Art. 60 Procesarea datelor se face doar dupã ce responsabilul tehnic de judet va verifica dosarul, asigurându – se cã au fost constatate, anulate și eliminate toate aspectele, abaterile si inadvertențele, care nu sunt conforme cu prezentul regulament.

Art. 61 Clasamentele, pentru a fi omologate în Campionatul Național Columbofil, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 minim 250 de porumbei și minim 20 de columbofili si 20 de ceasuri constatatoare pentru concursurile din tipurile Viteza, Viteza – Demifond si Demifond;
 minim 250 de porumbei și minim 20 de columbofili si 20 de ceasuri pentru clasamentul pe centrul de imbarcare si minim 40 de columbofili, 40 de ceasuri si cel putin 250 porumbei pentru clasamentul general, zonal sau judetean pentru pentru concursurile din tipurile Demifond – Fond, Fond;
 minim 250 de porumbei și minim 50 de columbofili si 50 de ceasuri, pentru clasamentul general, zonal sau judetean, pentru pentru concursurile din categoria Maraton (peste 800 Km);
 se pot centraliza si etapele care nu întrunesc numãrul necesar de crescãtori sau porumbei pentru clasamentele generale, dar aceasta va fi ultima etapã organizata pentru fiecare dintre urmatoarele tipuri de concursuri: Viteza, Viteza – Demifond si Demifond, respectiv Demifond – Fond, Fond, însă acestea nu se centralizează la categoriile olimpice.
 Pentru categoria maraton, etapa desemnată, ca si ultima etapă, daca nu intruneste numarul de 100 membri și 250 de porumbei, nu se va centraliza la categoriile Maraton National, Maraton Extrem si As Maraton, precum și la categoria Maraton Crescător ,doar la alte categorii.
 porumbeii centralizati la categoria Maraton Extrem nu vor fi centralizati si la categoria Maraton National cu aceleasi două etape.

Art. 62 Clasamentele întocmite la concursurile din tipurile Vitezã, Viteza-Demifond si Demifond pot fi:

 clasamente generale (la nivel de organizatori),

 clasamente pe judet,

 clasamente intercluburi (se întocmesc pe baza protocoalelor stabilite si semnate între două sau mai multe cluburi din totalul cluburilor ce participa la o etapa, înainte de avizarea plaunurilor de concursuri). In cadrul unei asociatii, un club poate beneficia de un singur clasament intercluburi, stipulat prin protocol, pentru concursul in cauza.

 clasamente zonale, obtinute prin impartirea în două a distantei dintre primul si ultimul crescator

 clasamente pe club, acestea se întocmesc numai dacã se întrunesc conditiile de minim 250 de porumbei, 20 de columbofili si 20 de ceasuri constatatoare prezenți la imbarcare, respectiv la desigilare;

Art.63 Clasamentele întocmite la concursurile din tipurile Demifond-Fond și Fond pot fi:
 clasamente generale, întocmite la nivel de organizatori,

 clasamente zonale, obținute prin împãrtirea în douã a distantei dintre primul si ultimul columbofil participant în concurs,

 clasamente pe judet , întocmite in cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: 40 de crescatori , 40 de ceasuri si 250 de porumbei,

 clasamente pe centru, întocmite in cazul în care se întrunesc conditiile de minim 20 de columbofili, cu 20 de ceasuri constatatoare si minim 250 porumbei,

 clasamente interjudetene, întocmite la nivelul a minim doua asociatii, in cazul în care se întrunesc conditiile de minim 40 crescatori, 40 ceasuri si 250 de porumbei si care se stabilesc prin protocol de catre asociatiile participante sau se desemnează de către organizatori în cadrul etapelor DERBY;

Art. 64 Clasamentele întocmite la concursurile din tipul Maraton pot fi:
 clasamente generale,
 clasamente zonale, obtinute prin împartirea clasamentului general pe zone de 100 km când distanta de la primul participant la ultimul este mai mare de 150 km, iar cand este mai mica de 150 de km se imparte in doua zone. In cazul in care o zona nu intruneste numarul de columbofili sau porumbei necesari ea va trece in zona de distanță mai scurtă.

 clasamente pe judet,

 clasamente pe centre de imbarcare, care se întocmesc în cazul centrelor unde imbarca membri din cel putin doua asociatii columbofile afiliate, dacã se întrunesc conditiile de minimum 50 de columbofili si 50 de ceasuri constatatoare si minim 250 de porumbei. Acest clasament este clasamentul comun de fapt al celor două asociații și se aplică și în cazul în care există în asociația respectivă mai multe centre de îmbarcare iar la unul dintre ele mai îmbarcă membrii unei alte asociații, caz în care clasamentul de centru cumulează toți pourmbeii centrelor ca și clasamentul asociației + porumbeii crescătorilor din altă(e) asociații.

 clasamente interjudetene, care se întocmesc cu minim 50 crescatori si 50 de ceasuri si cu minim250 de porumbei si care se stabilesc prin protocol de către asociatiile columbofile participante.

Art. 65 Clasamentele unui concurs columbofil se întocmesc pe baza procesului verbal de lansare care trebuie sã fie unic pentru fiecare concurs.

Art. 66 Clasamentul porumbeilor se întocmeste în ordinea descrescãtoare a vitezelor medii (metri/minut), calculate cu douã zecimale si pentru maximum 30% (treizeci) din totalul porumbeilor angajati în concurs.

Art. 67 Numãrul de porumbei luati în calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numãrul total al porumbeilor cumulat din fisele de îmbarcare, aparținând columbofililor participanți la acel concurs.

Art. 68 Punctajul penalizat al unui porumbel în clasament se calculeazã dupã formula cu patru zecimale si anume: Lp x 1000 / Np sau max. 5000, in care Lp este locul porumbelului în clasament, Np este numãrul de porumbei angajati pentru toate categoriile.

 Clasamentele vor avea două coloane de punctaje. Una dintre coloane este destinată punctajelor realízate din numărul total de porumbei (scrisă cu culoarea neagră) și cealaltă coloană

care va cuprinde punctajele realízate după criteriile F.C.I, fiind luat în calcul numărul maxim de 5000 de porumbei (scrisă cu culoarea roșie), aceste punctaje fiind folosite în calcularea normelor la categoriile care participă la Olimpiadă și la Expozițiile Europene.

Art. 69 Dupã fiecare concurs, organizatorii sunt obligati, ca în termen de maxim 20 de zile de la data desigilãrii sã finalizeze clasamentele. După această dată, PNC blochează accesul pentru respectiva etapa de concurs. Participantii pot sã vizualizeze clasamentele direct pe site – ul federatiei www.fcpr.ro.

Art.70 Contestatiile formulate, în cazul unor greseli de calcul, dactilografiere sau omisiuni, se iau în considerare dacã au fost formulate și transmise, în termen de maximum 10 zile de la data afisarii rezultatelor , după următoarea procedură:

 Contestarea unui rezultat propriu sau al altcuiva se face prin programul național de clasamente, prin intermediul responsabililor tehnici de cluburi. În prima fază se contestă catre asociația organizatoare. Responsabilul tehnic de asociație (județ) este obligat să formuleze raspuns tot în pagina special creată a programului de clasamente în termen de 72 de ore. Lipsa unui răspuns poate conduce la anularea întregului concurs. Ulterior, dacă răspunsul nu este satisfăcător pentru petent, tot prin intermediul Programului Național de clasamente se trimite contestația ( petiția) către CNS. Contestația poate fi vizualizata in vederea analizării sale , de către toți membrii CNS. In aceasta faza a soluționării contestatiei, doar responsabilul de zonă poate să propună în termen 48 de ore , o soluție bazată exclusiv pe prevederile RNS. Aceasta rezoluție va fi formulată clar, corect și argumentată în fapt și în drept, în această formă scrisă fiind trimisă columbofilului contestator. Ulterior propunerii, membrii CNS, în termen de 48 de ore calculate din momentul afișării propunerii, vor vota cu da sau nu, validarea propunerii responsabilului de zonă (în mod imperativ aceasta va fi argumentată pe baza prevederilor RNS). La finalul procedurii de vot, președintele CNS va utiliza butonul Validare CD, și soluția propusă de CNS (votată cu majoritate absolută) va fi supusă votului Consiliului Director al federației. Votul președintelui CNS va fi acelasi cu votul majorității absolute a membrilor CNS. Consiliul Director va vota în termen de 48 de ore, calculat din momentul prezentarii soluției pronunțate de CNS. În cazul unui vot
,,Pentru,, , soluția va dobândi caracter definitiv. În cazul unui vot majoritar în sensul invalidării- ,,Respins,, , contestația este trimisă spre rejudecare la responsabilul de zonă, care trebuie să propună o altă soluție și procedura de soluționare, expusă mai sus se va relua, cu respectarea acelorași pași.
b) Toate procedurile de mai sus sunt însoțite de expedieri de SMS către cei îndreptățiți (responsabilul tehnic al asociației organizatoare, responsabil de zona, CNS, CD, crescătorul contestator, care primește mesajul la finalul procedurii), iar solicitarea și răspunsul sunt publice pe site-ul FNCPR.

Art. 71 Dosarele de concurs se păstrează arhivate in forma completă, de către responsabilul tehnic al asociației organizatoare timp de 2 ani.

Capitolul IX – Centralizarea rezultatelor în Campionatul Național Columbofil al României
și omologarea acestora.

Art. 72 Până la termenul dat de CNS, columbofilii vor bifa porumbeii pentru catgeoria la care participă în Campionatul Național Columbofil ( Expoziția Națională Columbofilă). Un porumbel poate participa doar la o singură categorie de concurs.

Art. 73 Procedura centralizării și omologarii rezultatelor va respecta întocmai urmatorii pași:

 După nominalizarea porumbeilor pentru Expoziția Națională Columbofilă, CNS va organiza o sedință comună de omologare la care vor fi invitați responsabilii tehnici ai asociațiilor columbofile din județele, care au porumbei și columbofili în TOP 3(trei) Național, cu dosarele concursurilor care dau rezultatele din Top 3(trei). La această ședință (care va dura atât cât este necesar, în vederea analizării tuturor înscrisurilor din dosarele concursurilor), se vor forma comisii de omologare formate din câte trei persoane, care vor omologa dosarele. La finalul omologării se va întocmi un proces verbal, în care se vor insera în mod explicit, concluziile fiecărei comisii de omologare, rezultate în urma analizării dosarelor respective. Dosarele respinse ( neomologate) sau în care s-au operat modificări vor fi prezentate pe loc responsabilului tehnic de județ, care va lua la cunoștiință motivele, iar ulterior inserării acestora în procesul verbal va semna acest proces verbal.
 În functie de greselile sau omisiunile constatate, Comisia de Omologare va propune CNS sanctionarea responsabilul tehnic al asociației ( de județ).
 Responsabilii tehnici de asociație ( județ) vor prezenta în mod obligatoriu dosarele solicitate, intocmite și ordonate pe Cluburi columbofile si Centre de îmbarcare pentru fiecare etapă în parte si care vor conține :

 Raportul GPS din care reies coordonatele punctului de lansare si respectarea perioadei de 30 min de stationare , ulterior lansării porumbeilor.
 Procesul verbal de lansare (exemplarul 2),
 Procesul verbal de sigilare a boxelor de transport , jaluzelelor containerului de transport
și autospecialei ( autospecialelor),
 Tabelele nominale (exemplarul 2),
 Procesele verbale de sigilare/pornire/desigilare,
 Fisele de îmbarcare/desigilare in ordionate alfabetic.
 Tabelele de reclemare a porumbeilor monitorizati ( porumbei posibili campioni si campionatul Clubul Gold )

Art. 74 Deplasarea responsabililor tehnici ai asociațiilor la ședința anuală de omologare va fi decontată de asociațiile proprii în limitele legale, iar cazarea și masa pe toată durata necesară omologării va fi asigurată de federație. Prezența delegaților sau a unor reprezentanti, mandatați in scris de aceștia (cu condiția să aibă calitatea de responsabil tehnic al unui club din cadrul asociației în acel sezon) este obligatorie.

Art. 75 Deciziile adoptate de CNS, împreună cu responsabilii tehnici de asociație, prezenți la ședinta comună de omologare au caractre definitiv, după votul Consiliului Director al FNCPR.

 

LIGA CAMPIONILOR – PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE

Capitolul X – CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL ROMANIEI și Centralizarea rezultatelor în Campionatele județene și Provinciale.

Campionatul Național Columbofil se realizează, după desemnarea porumbeilor pentru Expoziția Națională Columbofilă. Primii 10 porumbei la maturi (la fiecare categorie) și primii 5 pui (la fiecare categorie), desemnați de columbofili vor fi prezenți obligatoriu în Expoziția Națională Columbofilă, în caz contar vor fi eliminați din Campionatul Național Columbofil de la toate categoriile. Se premiază Top 3 Național în cadrul Galei Campionilor.

Art. 76 Centralizarea rezultatelor în Campionatele Județene și Provinciale se face pe baza punctajelor din clasamente de către PNC. De corectitudinea acestor rezultate sunt responsabili in mod direct responsabilii tehnici ai asociațiilor organizatoare.
Art. 76.1 Campionatele provinciale se centralizeaza la nivelul urmatoarelor provincii:
Provincia Vest; Arad, Bihor, Caras-Severin, Satu-Mare, Maramures, Timis, Salaj
Povincia Transilvania; Alba. Bistrita, Brasov, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mures, Sibiu
Provincia Moldova; Bacau, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea
Provincia Oltenia; Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Valcea
Provincia Muntenia; Bucuresti, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Tulcea


Art. 77 Reprezentanții asociațiilor din provinciile țării pot opta pentru verificarea rezultatelor.

Art. 78 Normele centralizate sunt cele din Campionatul Național Columbofil, precum și normele speciale, solicitate de asociații (centralizate la nivel de județ) sau cele existente la nivelul provinciilor.

Art. 79 Centralizarea rezultatelor în Campionatul Național Columbofil al României se efectuează, pe baza desemnării porumbeilor de către columbofili în PNC.

Capitolul XI – Categorii competiționale

Art. 80 CAMPIONATUL NAȚIONAL AL PORUMBEILOR

 Categoria Viteza National

 5 etape între 95 și 420 km – total minim 750 km/an,

 se vor centraliza minim 2 etape din clasamentele județean sau general.

 Categoria Demifond National

 4 etape între 285 și 630 km – total minim 1400 km

 se vor centraliza minim 2 etape din clasamentele județean sau general.

3. Categoria Fond National

Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:

 3 ( trei) etape peste 500 km – total minim 1800 km,
 se va centraliza maxim o etapă pe centru (aceasta poate fi si de maraton)
 o etapă trebuie centralizată din etapele zonale,
 minim o etapă între 500 și 800 km,
 pentru pui norma este de 1650 km.

 Categoria As Fond

Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:

 5 etape peste 500 km,

 se vor centraliza maxim 2 ( două) etape pe centru și minim 2( două) etape din clasamentele general sau județean

 minim 3 ( trei) etape vor fi organizate la nivel de zonă,

 palmares – 10 etape, maxim 4( patru) etape clasamente de centru, 6 ( șase) etape la nivel de zonă

 Categoria Maraton National

Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:

 2 ( două) etape peste 800 km

 suplimentar , se va centraliza categoria Maraton Extrem – 2 etape peste 900 km, minim 2000 km. Porumbeii care se centralizeaza la Maraton Extrem, nu se centralizează la Maraton Național cu aceleași două etape. Se centralizează automat de către PNC.

 Categoria As Maraton National

Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:

 3 ( trei) etape peste 800 km,

 minim o etapă va fi centralizată din etapele Naționale,

 etapele trebuie să aibă minim 100 de crescători și 100 ceasuri constatatoare,

 palmares – 6 etape peste 800 km, minim 2 etape Naționale, minim 100 crescători/etapă, minim 1 etapă/an

 Categoria General National

Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:

 Se considera punctajul realizat de porumbel in 6 (sase) etape de concurs,parcurgand minim1800 km ,din clasamente din minim 250 porumbei,20 crescatori si 20 de ceasuri.

 2 (doua) etape intre 95 si 420 km

 2 ( doua) etape între 285 și 630 km.

 2 ( două) etape peste 500 km.

 minim 2 etape din clasamentul general sau județean

 pentru Campionatul pui Categoria General se considerã punctajul realizat de pui în 5 (cinci) etape, astfel:

 1-3 etape, din tipurile vitezã sau vitezã – demifond,

 1-3 etape, din tipurile demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond

 1-3 etape peste 500 km;

 Categoria AS Speed National

Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:

 10 ( zece) etape între 95 și 630 km, minim 2500 km

 minim 4 ( patru) etape din clasamentele general sau județean

 palmares – 20 etape, minim 8 etape din clasamentele general sau județean, minim 1 etapă/an, minim 5000 km

 pui – 10 etape între 95 și 630 km, fără limită km.

 Categoria AS National

Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:

 10 etape peste 95 km,

 minim o etapă între 95 km și 420 km, o etapă între 285 km și 630 km, o etapă între 500 km și 800 km, o etapă peste 800 km.

 etapele peste 300 km se centralizează doar din clasamentele județene sau generale,

 la palmares se dublează cerințele în doi ani, cu respectarea condiției de minim o etapă/an,

Notă: Fiecare categorie se centralizează pentru pui, tineri (1 an) și maturi.

10. Categorii Olimpice – care se generează atât pentru Campionatul Național, cât și pentru participarea la Olimpiadă sau expozițiile internaționale pe criterii Olimpice.

- Categoria A – Viteză Palmares 2 ani

Norma categoriei se realizează din 10 ( zece) etape între 95 și 420 km – 1500 km – minim 1 etapă/an.

- Categoria B – Demifond Palmares 2 ani

Norma categoriei se realizează din 8 ( opt) etape între 285 și 630 km – 2800 km – minim 1 etapă/an.

 Categoria C – Fond Palmares 2 ani

Norma categoriei se realizează din 6 ( șase) etape peste 500 km – 3300 km – minim 1 etapă/an.

 Categoria D - General Palmares 2 ani

Norma categoriei se realizează din 11 ( unsprezece) etape la alegere, astfel: 3- 5 etape între 95 – 420 km, 2 – 6 etape între 285 – 630 km, 1 – 3 etape peste 500 km. Minim 1 etapă/an.

 Categoria E - Maraton Palmares 2 ani

Norma categoriei se realizează din 4 ( patru) etape peste 800 km – minim 3200 km – minim 1 etapă/an

 Categoria F – Pui

Norma categoriei se realizează din 3 ( trei) etape peste 100 km.

 Categoría G – Tineret

Norma categoriei se realizează din 5 ( cinci) etape peste 100 km.

- Categoria H – Maturi

Norma categoriei se realizează din 6 ( șase) etape peste 300 km.

11. Campionatul Clubului Gold
Campionatul Clubul Gold se organizeaza doar pentru porumbeii cu inelele Gold la categoria fond tineret si se premiaza in conformitate cu regulamentul Clubului Gold postat pe site-ul federatiei pentru fiecare an in parte.
Pentru campionatul Clubului Gold, se vor nominaliza in Planul de concursuri, 5 etape de peste 500km si doar din acestea se centralizeaza punctaje pentru Clubul Gold. Fiecarui columbofil i se vor centraliza doar etapele desemnate de propria asociaţie.
Porumbeii cu inele Goldse re-clemeaza cu stikere de la etapa a doua de fond (desemnata de asociatie) si se anunta intr-o ora in week-end si doua in cursul saptamanii ,primii doi porumbei dintre cei inelati cu Gold, indifferent daca sunt sau nu primii doi sositi pe crescatorie.
Anuntul contine: (felul etapei – fond sau maraton) .numele etapei.serie.an.ora.minut.secunda.stiker (se razuieste stikerul si se anunta seria mare de sub razuitura). CNS poate decide masuri suplimentare de control.

Art. 81 CAMPIONATUL NAȚIONAL AL COLUMBOFILILOR

Primii 5 (cinci) porumbei de pe prima fișa de îmbarcare formează echipa columbofilului. Punctele primilor 2 ( doi) porumbei sosiți dintre aceștia, cumulate, generează punctajul pentru Campionatul columbofililor. Conditiile prevazute la fiecare categorie vor fi întrunite in mod cumulativ.

 Categoria Vitezã National Crescãtor

 5 ( cinci) etape între 95 și 420 km – total minim 750 km/an,

 se vor centraliza minim 2 etape din clasamentele județean sau general,

 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.

 Categoria Demifond National Crescãtor

 4 (patru) etape între 285 și 630 km – total minim 1400 km/an,

 se vor centraliza minim 2 etape din clasamentele județean sau general,

 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.

 Categoria Fond National Crescãtor

 3 ( trei) etape peste 500 km – total minim 1800 km

 se va centraliza maxim 1 etapă pe centru (aceasta poate fi si de maraton)

 o etape trebuie centralizată din etapele zonale,

 minim o etapă între 500 și 800 km

 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.

 Categoria General National Crescator
 se va lua in calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei inscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 6 etape de concurs parcurgând minim 1800 km, 2 (doua) etape se va lua din cele 6 (sase) etape din clasamentul judetean sau general iar celelalte 4 (patru) luându – se la alegere din oricare clasamente dupã cum urmeazã:

 2 etape între 95 și 420 km
 2 etape între 285 și 630 km
 2 etape, peste 500 km.

 Categoria Maraton National Crescãtor

 3 (trei) etape peste 800 km,

 minim 1 etapă Națională de maraton,

 toate etapele trebuie să aibă minim 100 de participanți și 100 ceasuri,

 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.

 Categoria As National Crescator

 se cumulează punctajele obținute de columbofil la categoriile: viteză, demifond, fond și maraton.

 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.

 Categoria Crescator National Pui

 5 etape peste 95 km (fără limită kilometri) centralizate din clasamentele concursurilor cu puii.

 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.
Art 82 - TROFEE NAȚIONALE ACORDATE DE FNCPR
Trofee unice care se acordă doar la nivel national!!!
Trofeul CAROL I – SE ACORDĂ pentru Porumbelul Anului
FNCPR premiazã anual, cu acordul Casei Regale a Romaniei, porumbelul cu cel mai bun punctaj din 10 etape de concurs clasate, totalizând minim 5000 km. Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:

 acest premiu nu se acorda la nivel judetean sau provincial,
 se va centraliza obligatoriu o etapă Națională de maraton
 punctajele se iau doar din clasamentele județene sau generale.

 


Trofeul TRAIAN NITESCU - SE ACORDĂ PENTRU PORUMBELUL CU CEI MAI MULȚI KM CLASATI IN CARIERĂ


Acest trofeu se acordă anual doar la nivel național, porumbelului cu cei mai mulți kilometri clasați în carieră. Este obligatorie minim o etapa clasată în fiecare an.

Trofeul FERDINAND I - SE ACORDĂ pentru Columbofilul anului

FNCPR premiazã anual, cu acordul Casei Regale a Romaniei, columbofilul cu cel mai bun punctaj din 10 ( zece) etape de concurs, totalizînd minim 5000 km din concursurile cu maturii și maturi + pui. Etapele se centralizează doar din clasamente județene sau genrale.

Trofeul Mihai I – SE ACORDĂ pentru MĂIESTRIE IN COLUMBOFILIE

Distincția Suprema care poate fi castigata de un columbofil în Romania se numeste Trofeul MIHAI I și este acordat de FNCPR, cu acordul CASEI REGALE A ROMANIEI. Acesta se decerneaza o singura data in viata pentru măiestria in columbofilie.

Acest trofeu se obtine dupã îndeplinirea urmãtoarelor conditii:

 obținerea a douã titluri de campion national la porumbei (doi ani diferiti);

 obținerea a douã titluri de campion national crescãtori (doi ani diferiti);

 participarea în doi ani diferiți cu porumbei în Lotul Olimpic la categoria Sport.

 dupa indeplinirea acestor conditii , crescatorul are obligatia sa facă toate demersurile necesare în asociatia din care face parte, în vederea completării dosarului și predarii acestuia la Expozitia Nationala din anul în curs presedintelui CNS. Dupa verificarea datelor, se va acorda titlu în anul urmator în cadrul festiv organizat, odata cu expozitia nationala columbofilă.

Art. 83 Campionatul copiilor- porumbei și crescători (copii între 10 si 18 ani)

Pentru acest Campionat, Consiliul Director al asociatiilor va accepta doar copii care se ocupa efectiv de porumbei si participă la imbarcari si desigilari, în concluzie sunt columbofili activi.

 Porumbei maturi - 5 ( cinci) etape de concurs din cuncursurile cu maturii + porumbeii de 1 an,
 Pui – 3 etape de concurs din clasamentele puilor,
 Crescător porumbei maturi – 5 etape de concurs din concursurile cu maturii + porumbeii de 1 an
 Crescător pui – 3 etape de concurs din clasamentele puilor,
 Nu se aplica nici o limită de kilometri,

 Nu există condiții de centralizare.

83.1 Departajarea rezultatelor în situatia în care se vor regãsi punctaje egale, atât la porumbel, cât si la crescãtor se va efectua pentru toate categoriile competiționale, în functie de numărul de km. clasați. (cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).

Art. 84 Campionatul porumbeilor Standard

 Un porumbel Standard - Sport poatea fi arbitrat la nivel de orice expozitie, cu respectarea următoarelor condiții:

 dacă a realizat norma FCI din concursurile la care au participat minim 150 porumbei la etapele de peste 100 km, acumulând un palmares de minim 2500 km la masculi si minim 2000 km la femele , pe perioada a 2 ani, cu conditia ca în ultimul an să fi clasat 600 km femelele si 750 km masculii,

 norma de km se poate realiza si într- un singur an (anul in curs),iar la pui norma este de 300 km din 3 etape ,atât la masculi cat si la femele.

 In cadrul Expozitiei Nationale Columbofile vor fi premiati cu cupe sau plachete ,primii 3 ( trei) masculi si 3 ( trei) femele la palmares si primii 3 pui masculi si 3 pui femele.

 Lotul Olimpic de Standard al României, prezent la evenimentele internationale va fi format din 5 ( cinci) masculi si 5 ( cinci) femele la Palmares si 2 ( doi) pui masculi si 2 (doi) pui femele.

Art. 85 Orice modificare adoptată de FCI se va aplica si la prezentul RNS.

Capitolul XII

LIGA FAIR-PLAY

Pentru columbofilii care din cauza lipsei timpului, a bazei materiale sau a oricăror impedimente nu reușesc să ajungă pe podiumul Ligii Campionilor – Pigeons Champions League, FNCPR organizează Liga Fair-play.

Art.86 Clasamentele Ligii Fair-play se generează la final de sezon prin eliminarea din clasamentele Ligii Campionilor a crescătorilor și , implicit a porumbeilor acestora, care ocupă primele trei locuri la categoriile Ligii Campionilor la nivel județean. Astfel se generează clasamentele fără aceștia, exclusiv cu restul columbofililor. Din acest motiv, este indicată participarea la concursuri până la finalul sezonului, chiar cu rezultate modeste, pentru că în Liga Fair-play clasamentele se recalculează.

Art.87 Ulterior, din clasamentele Fair-play se centralizează Campionatul Fair-play, fără a exista un număr minim de crescători pe centru/club și fără cerințe speciale de etape/județ/general sau de orice alt gen.

Art. 88 Campionatul Fair-play se organizează doar la an pentru următoarele categorii porumbei și crescători:

a)Viteză – 5 clasări între 95 și 420 km
b)Demifond – 4 clasări între 285 și 630 km
c)Fond – 3 clasări peste 500 km (1 min. între 500 și800 km)
d)General – 2 (doua) etape intre 95 si 420 km
- 2 (doua ) etape intre 285 si 630 km
- 2 (doua ) etape de peste 500 km
e)Maraton – 2 clasări peste 800 km.

Campionatul columbofili se organizează doar pentru categoriile inserate la punctele a, b, c și e.

Art. 89 FNCPR va premia în cadrul Expoziției Naționale, Campionatul Fair-play, cu trofee sau cu medalii cu însemnele Fair-play.

Art. 90 Federația va oferi diplome gratuite cu Top 3 Fair-play, asociațiilor și provinciile care își asumă să ofere trofee sau medalii pentru acest campionat.

Capitolul XIII
EXPOZITIA NATIONALÃ COLUMBOFILÃ A ROMÂNIEI- ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE și GALA CAMPIONILOR

Art. 91 În urma centralizarii rezultatelor finale, FNCPR va edita anual Catalogul National FNCPR. Acesta va contine Campionatul National pentru toate categoriile de distanțã – primii 100 de porumbei si crescãtori pe fiecare categorie. Menționăm faptul că primii 10 porumbei la maturi și tineret la fiecare categorie și primii 5 la pui la fiecare categorie vor fi prezentați în expoziție, și vor intra in catalog la toate categoriile doar dacă sunt prezenți în Expoziție.
Incepand cu anul 2018,in cadrul Expozitiei Nationale a Romaniei si incepand cu anul 2019,in cadrul etapelor din campionat, vor participa porumbeii inelati doar cu inele cu sigla FCI, distribuite de FNCPR. Se aplica începând cu porumbeii inelati din anul 2017. Fac exceptie pentru participarea la etape, porumbeii inelati cu inele din alte tari, dar obligatoriu cu sigla FCI.

Vor mai putea fi prezentați, în funcție de spațiu:

 Top 3 pe fiecare zona la etapele Naționale,
 Campionii provinciali la categorii care nu sunt în Campionatul Național la un stand special al Provinciilor.

Art. 92 Anual FNCPR va organiza Expozitia Nationalã Columbofilã a României sub titulatura
– ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE.In cadrul expozitiei vor fi prezentati cei mai buni porumbei sport si porumbei standard.

Art. 93 Columbofilii vor opta, prin intermediul responsabilului tehnic de judet, în Programul National de Clasamente, participarea porumbeilor proprii în Expozitia Nationalã. În urma nominalizărilor, se face selectia porumbeilor participanti în expozitie. Această operațiune se efectuează electronic si lista este publicatã pe site – ul FNCPR. Dupã publicarea listei, în termen de
5 ( cinci) zile se pot formula contestații care vizează corectitudinea acestei operațiuni de nominalizare, sub raportul porumbeilor nominalizati, dar care lipsesc din orice motive, din selectia pentru expozitie. Datele limitã pentru aceste operatiuni vor apare pe site – ul FNCPR.

Art. 94 In cadrul banchetului – GALA CAMPIONILOR ROMANIEI - primii trei porumbei si primi trei crescãtori la fiecare categorie din Liga Campionilor, vor fi recompensati cu trofee de cãtre FNCPR, în calitate ca organizator al Campionatului National Columbofil al României.

Art. 95 Porumbeii vor fi prezentati la sala de expozitie de cãtre o delegație a asociatiei, având asupra lor un tabel (douã exemplare semnate de președintele asociației și stampilate cu stampila acesteia) cu porumbeii participanți (poate fi listat din lista porumbeilor pe judete care va apărea pe site – ul FNCPR) si certificatul sanitar – veterinar pentru porumbeii participanti la expozitie.

Art. 96 În situatia în care la expozitiile nationale sau în timpul transportului porumbeilor spre și de la expozițiile internaționale se sustrage un porumbel, proprietarul acestuia va fi despãgubit astfel:

 dacã porumbelul figureazã în primele 5 (cinci) de locuri din campionatul national valoarea despăgubirii acordate este de 1000 Euro;

 dacã porumbelul figureazã între locurile 5 si 20 din campionatul national valoarea despăgubirii acordate este de 300 euro;

 dacã porumbelul figureazã dupã primele 20 de locuri din campionatul national valoarea despăgubirii acordate este de 100 Euro;

Pentru ori ce porumbel de la Clasa Standard prezent in lotul National, valoarea este de 100 Euro.

Columbofilul poate opta să își transporte porumbelul ( porumbeii) pe cont propriu la expozțiile internaționale.

CAPITOLUL XIV – EXPOZIȚIILE PROVINCIALE

Art. 97 Federația Naționala a desemnat un număr total cinci provincii columbofile în România. În cadrul acestor provincii se realizează anual în lunile noimebrie-decembrie, Expoziții Provinciale și banchete pentru premierea Campionilor provinciali.

97.1 Federația asigură anual acordarea unei sume de bani pentru fiecare provincie pentru realizarea acestui eveniment.Cuantumul acestei sume este stabilit de Consiliul Director al FNCPR.

CAPITOLUL XV – SANCȚIUNI COLUMBOFILE

Art. 98 Orice membru columbofil, indiferent de functia pe care o ocupã la nivel de club columbofil, asociatie columbofilă sau federatie este obligat sã respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

Art. 99 Contestațiile și sesizările se formulează, conform modelului stabilit de Cap.VIII, Art. 70, punctele a si b, CU RESPECTAREA CONDITIILOR DE FORMA ( SCRISĂ SI POSTATA PE PORTALUL FEDERAȚIEI), DE FOND ( PREZENTAREA EXPLICITĂ A MOTIVELOR ÎN FAPT ȘI A TEMEIULUI STATUTAR SI REGULAMENTAR AL CONTESTAȚIEI) ȘI A TERMENELOR PRECIZATE IN PREZENTUL REGULAMENT.

 Sesizãrile, cu privire la nerespectarea prevederilor articolele prezentului RNS trebuie formulate, în mod obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat dupã observarea/ constatarea acestora sau aflarea circumstanțelor de producere a faptei din alte surse, atât verbal cât si în scris. Federația va premia cu suma de 5000 lei orice reclamație ( sesizare) vizând o fraudă columbofilă, însoțită de mijloacele de probă pertinente și concludente , în cazul în care este dovedită.

 Când a fost descoperitã o fraudã si s–au întocmit procese verbale în acest sens sau a apãrut un litigiu referitor la înscrisuri cu caracter tehnic, acestea trebuie pãstrate de cãtre comisia care a dispus în cauzã, deoarece hotãrârea respectivã poate fi contestatã pe linie ierarhicã în cadrul FNCPR, în conformitate cu prevederile Statutului si RNS. Comisiile nu au dreptul sã elibereze pãrtilor în litigiu documentele cauzei, decât in copie, ulterior pronunțării unei decizii cu caracter definitiv.

Art. 100 Sancțiunile columbofile aplicate în cadrul FNCPR sunt următoarele:

 Anularea etapei. Această sancțiune se aplică columbofililor pentru comiterea următoarelor abateri columbofile:

 neachitarea cotizațiilor în cuantumurile stabilite de Adunarile Generale ale asociațiilor, indiferent dacă concurează individual sau în tandem.

 Centralizarea unei etape comună pentru mai multe asociatii sau cluburi columbofile, fără întocmirea, semnarea protocoalelor și atașarea acetora aferente în, PNC, precum și nerespectarea termenul regulamentar,

- Organizarea Naționalele de maraton, fără a ține seama de coordonarea federației și promovarea de către aceasta a respectivului concurs,

- îmbarcarea propriilor porumbei și îmbarcarea porumbeilor de către comisii formate din mai puțin de trei columbofili sau din persoane, care nu îndeplinesc calitatea de membri columbofili,

- lipsa crescătorului din Tabelul Nominal , nesemnarea acestuia de către columbofilii participanți la etapă, sau neparticiparea sa la validarea lui electronică.

- îmbarcarea porumbeilor pe o altă cursă decât prima cursă liberă la orice etapă de concurs, această operațiune fiind efectuata începând cu cursa 1 pentru fiecare week-end,

- îmbarcarea porumbeilor cu utilizarea altor sisteme de îmbarcare, decât cele aflate în proprietatea asociației columbofile, neîntocmirea documentației necesare desfășurării procedurilor

de îmbarcare și aplicarea eronată a celor două moduri de îmbarcae, respectiv fizic și electronic,

 întocmirea in mod eronat a dosarului etapei de concurs și nerespecatarea prevederilor regulamentare referitoare la efectuarea lansării porumbeilor ( nepostarea pe facebook si lipsa delegatului observator la locul efectuării lansarii),

 Mașinile de transport nu sunt dotate cu sistem de supraveghere GPS, care să ofere posibilitea vizionării mașinii in timp real sau acest sistem este defect, abonamentul de supraveghere nu poate oferi salvarea datelor pentru minim 1 an de zile, iar asociația organizatoare ,la solicitarea responsabilului de zonă, refuză să pună la dispoziție parola de acces pentru vizibilitatea mașinii,

 îmbarcarea in mașinile de transport a unor porumbei neînregistrați pentru concursul respectiv, indiferent de numarul acestora și de identitattea proprietarilor,

 Nesigilarea la fiecare centru de îmbarcare, respectiv la ultimul centru, cu sigilii speciale distribuite de FNCPR a autoutilitarelor de transport porumbei, neîntocmirea proceseul verbal în conșinutul căruia se inserează seriile acestora, atașarea procesului verbal la dosarul concursului sau publicarea pe pagina de facebook a asociației în ziua îmbarcării în cazul asociațiilor care lansează fără lansator, precum și deplasarea masinii de la un club/centru la altul cu masina nesigilată corespunzător,

 Distrugerea de sigilii și scăparea accidentală sau voită a porumbeilor din boxele containerului de transport, la locul îmbarcarii, pe parcursul deplasării până la locul de lansare și pe locul de lansare, înainte de efectuarea acesteia,

- Operarea descărcărcării propriului ceas și listaree fișei de desigilare aferentă,

- Constatarea porumbeilor în afara locației crescãtoriei ale cãrei coordonate apar în programul de clasamente.

 Anularea etapei pentru responsabilul tehnic al asociației sau membri Consiliului Director al asociației se aplică în cazul comiterii din culpă sau cu vinovăție, a următoarelor abateri columbofile:

 Transportul porumbeilor efectuat cu mașini neautorizate în acest sens de către DSVSA-urile județene, fără să fie oferite condiții foarte bune de transport, cu posibilitatea reală de hrănire și adăpare a porumbeilor, precum și expedierea masinii de transport/ mașinilor de transport la locul lansării fără ca porumbeii să fie însoțiti de o persoană, posesoare a unui atestat valabil și legal de delegat, însoțitor transporturi de păsări vii, conform legislației naționale.

 Nesigilarea la fiecare centru de îmbarcare, respectiv la ultimul centru, cu sigilii speciale distribuite de FNCPR a autoutilitarelor de transport porumbei, neîntocmirea proceseul verbal în conșinutul căruia se inserează seriile acestora, atașarea procesului verbal la dosarul concursului sau publicarea pe pagina de facebook a asociației în ziua îmbarcării în cazul asociațiilor care lansează fără lansator, precum și deplasarea masinii de la un club/centru la altul cu masina nesigilată corespunzător,

 Lansarea porumbeilor la etapele de fond si maratón, in conditii de cod meteo portocaliu si rosu – de vant, ploaie si caldura, pe minim 50% din traseu și nerespectarea obligației efectuării lansarile LIVE și a postării acestora pe Facebook,

 Amânarea etapei pentru alte motive decât cele de natură meteorologică, prevăzute la alineatul precedent.

 Neanularea fisele de îmbarcare și desigilare, în cazul în care existau motive întemeiate pentru adoptarea unei asemenea măsuri și ulterior introducerea lor în concurs si transmiterea lor la comisia de omologare,
 Lipsa orei de listare de pe Tabelul Nominal al crescătorilor participanți


 Suspendarea din activitate a responsabilului tehnic al asociației pe o perioadă între 1 și 5 ani. se aplică cu analizarea circumstanțelor comiterii abaterii, în cazul comiterii din culpă sau cu vinovăție, a următoarelor abateri columbofile:

 Existența unor greselile sau omisiuni aparute în dosarele etapelor de concurs, sesizate de către Comisia de omologare,
 Absența responsabilului tehnic de la ședința anuală de omologare și refuzul sau neasigurarea unui reprezentant al acestuia , cu condiția să fi fost măcar tehnic de club în acel sezon, la lucrările ședinței respective,

 Suspendarea unui membru columbofil al unei asociații afiliate pe o perioadă între 1 și 10 ani. se aplică, cu analizarea circumstanțelor comiterii abaterii, în cazul comiterii cu vinovăție, a următoarelor abateri columbofile:

 cazul în care în timpul constatãrii porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor) un columbofil participant refuză primirea sau se sustrage prin orice mijloace de la obligația admiterii în interiorul locației unde se află crescătoria sau în crescătorie a cel putin doi delegati (împuterniciti telefonic) din partea asociatiei organizatoare, a membrilor CNS sau a CD al FNCPR, care au dreptul să verifice porumbeii sositi si inelele acestora şi să întocmească un proces verbal, cu cele observate, care va fi înaintat de urgentã conducerii asociatiei, CNS sau CD al FNCPR,
 Cazul in care columbofilul refuză prezentarea ceasului constatator, a porumbeilor cronometraţi , a stikerele, senzorilor sau a altor înscrisuri și materiale columbofile care concură la realizarea unei etape de concurs,

 Orice tentativă de fraudă sau fraudă de natură columbofilă, în cazul în care există suficiente mijloace de probă în dovedirea comiterii acestei abateri extrem de gravă..

 Pierderea calității de membru în CNS. Respectiva sancțiune se aplică pentru următoarele abateri:
 supravegherea defectuoasă sau nesupravegherea desfasurarii concursurilor si a centralizarea acestora in Campionatul Judetean, Provincial, precum si in Campionatului National Columbofil,

 avizarea planurilor de concursuri, fără respectarea prevederilor RNS in mod tendențios sau din neglijență,

 supervizarea superficială sau incorectă a organizãrii concursurilor, în cazul în care membrul CNS are calitatea de responsabil de zonă sau nesupervizarea organizării acestora din neglijență sau în mod tendențios,

 omologarea concursurilor fără analizarea corectă și minuțioasa a dosarelor concursurilor si a oricăror altor înscrisuri columbofile si propunerea aplicării unor sancțiuni sau aplicarea acestora, făra a ține cont de prevederile statutare si regulamentare,

 omologarea rezultatelor finale, precum și a normelor pe diferite categorii competiționale în mod eronat, fiind dovedită reaua voință sau neglijența grava a membrului CNS,.

 participarea în mod direct sau indirect la o tentativă de fraudă sau fraudă comisă în organizarea unui concurs sau in centralizarea rezultatelor unei categorii competiționale.

f) Excluderea unui membru columbofil al unei asociații afiliate se aplică în cazul în care persoana respectivă, in exercitarea activității columbofile și in cadrul oricăror manifestări de acest gen comite fapte din sfera infracțiunilor împotriva persoanei ( violențe fizice ), manifestă un comportament violent în mod repetat și persistă în săvârșirea fraudelor de natură columbofilă, având astfel, antecedente grave in activitatea sa columbofilă.

 În cazul în care se constată acțiuni sau inacțiuni comise de un membru columbofil, care impiedică realizarea concursurilor și a campionatelor la nivel județean, provincial și național în mod corect și regulamentar, dar care nu sunt cuprinse și sancționate în prezentul RNS, în cadrul prevederilor de metodolgie sau a capitolului referitor la sancțiuni, CNS poate propune soluții legale și statutare în vederea rezolvării acestor aspecte, care vor fi validate de către Comitetul director.
 Infracțiunile cu violență fizică sau proferarea de injurii și calomnii se soluționează de Comisiile județene de disciplină și ulterior, ca și instanță de control de căter Comisia Națională de Disciplină.
 Asociatiile si membrii lor îsi interzic formal sub sanctiunea de excludere, orice actiune în justitie contra FNCPR sau asociatiilor columbofile, pentru faptul cã au compãrut în fata unei comisii de disciplinã columbofilã.( județeană sau națională). Actiunea în justitie poate fi promovatã numai dupã epuizarea tuturor căilor de atac ( contestare) înaintate către comisiile de la nivelul Asociatiei si FNCPR.
 Orice columbofil cu cotizatia plãtitã la zi, si cu taxele de concurs achitate pentru anul in curs, are dreptul de a verifica în orice moment corectitudinea desfãsurãrii concursurilor.

Presedintele FNCPR
Tunduc Marius
Presedintele Comisiei Nationale Sportive a FNCPR,
Bilan Florian

 

Meniu