DECLARAÅ¢IE DE ACORD CU CONDIÅ¢IILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

 

F.N.C.P.R cu sediul in Bucuresti,sector 1 ,str.Fagaras nr.14, România, proceseaza datele personale introduse în bazele de date ale FNCPR în următoarele scopuri: furnizarea de informaÈ›ii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente È™i/ sau alte forme de publicitate, precum È™i contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a persoanelor vizate.
Consimțământul în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal, precum È™i furnizarea datelor menÈ›ionate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către F.N.C.P.R sau prin mail sau fotografie prin whatsApp. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată spre exemplu prin e-mail către office@fcpr.ro sau la sediul federatiei.
Vă rugăm să aveÈ›i în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
În cazul în care aveÈ›i întrebări legate de această declaraÈ›ie de consimțământ sau de protecÈ›ia datelor de către F.N.C.P.R. în general, vă rugăm să nu ezitaÈ›i să contactaÈ›i ofiÈ›erul nostru pentru protecÈ›ia datelor la adresa de e-mail: office@fcpr.ro.
Conform legislaÅ£iei în vigoare, beneficiaÅ£i de dreptul de acces, de intervenÅ£ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. AveÅ£i dreptul să vă opuneÅ£i prelucrării datelor personale care vă privesc ÅŸi să solicitaÅ£i ÅŸtergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteÅ£i adresa cu o cerere scrisă, datată ÅŸi semnată la F.N.C.P.R

 

1. Informaţii Generale
a) Introducere
Următoarea notificare privind protecÈ›ia datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale È™i drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecÈ›ia datelor (“GDPR”) È™i legislaÈ›ia locală în vigoare.
b) Operatorul
Noi,fereratia F.N.C.PR.,cu sediul în Romania, Bucuresti, sector 1, str.Fagaras nr.14, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR È™i, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactaÈ›i ofiÈ›erul nostru pentru protecÈ›ia datelor, ale cărui date de contact le puteÈ›i găsi mai jos.
c) Ofițer de protecție a datelor
PuteÈ›i contacta ofiÈ›erul nostru pentru protecÈ›ia datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact: F.N.C.P.R cu sediul in Bucuresti,sector1,str.Fagaras nr.14,Romania E-Mail:office@fcpr.ro

2. Informaţii cu privire la Procesare
a) Inregistrarea persoanelor vizate
Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a persoanelor vizate È™i, în cursul viitoarelor tranzacÈ›ii comerciale, în scopul încheierii È™i executării contractului de prestări servicii È™i emiterii facturii.
Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.
b) Scopul prelucrarii
Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a persoanelor vizate È™i în timpul tuturor tuturor tranzactiilor comerciale, de asemenea, în scopul relaÈ›iilor cu persoanele vizate È™i a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie persoane vizate, analize persoane vizate, segmentare persoane vizate È™i realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare È™i activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri È™i datele de cumpărare. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poÈ™tă.
In scopurile menÈ›ionate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date È™i vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex Registrul Comertului). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile È™i relaÈ›ia cu persoanele vizate, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Datele colectate È™i stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele È™i nevoile dvs. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare È™i să acÈ›ionăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată.
Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a persoanelor vizate È™i pe parcursul tuturor tranzacÈ›iilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi È™i în scopul de a vă oferi informaÈ›ii despre campaniile de publicitate È™i de marketing prin poÈ™tă È™i vizite personale. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele È™i serviciile noastre È™i de a extinde relaÈ›ia cu persoane vizatei.
În cazul în care ne-aÈ›i dat consimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informaÈ›iile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR. c) Beneficiarii datelor
Pentru a atinge scopurile menÈ›ionate mai sus la punctele 2.a) È™i b), utilizăm furnizori de servicii, respectiv imputerninciÈ›i conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noÈ™tri de servicii pentru hosting, platformă È™i servicii de întreÈ›inere, pentru imprimarea legitimaÈ›iei de client pe care o primiÈ›i de la noi sau furnizorii noÈ™tri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor È™i SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate. AceÈ™tia sunt furnizori externi de servicii È™i furnizori de servicii din cadrul F.N.C.P.R..
Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că aceÈ™ti furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislaÈ›ia europeană privind protecÈ›ia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecÈ›ie a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o È›ară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecÈ›ie a datelor È™i pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE.
Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alÈ›i destinatari, cu excepÈ›ia cazului în care deÈ›inem obligaÈ›ia aceasta prin lege. Pentru mai multe informaÈ›ii despre protectia corespunzătoare a transferului internaÈ›ional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactaÈ›i ofiÈ›erul nostru pentru protecÈ›ia datelor prin e-mail la adresa: office@fcpr.ro
d) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. È™i pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (denumirea companiei dvs.), industria, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce priveÈ™te persoane vizatei din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei/unor persoane autorizate pentru __________________, functia persoanei autorizate pentru ___________________ (de exemplu proprietarul afacerii sau beneficiarul serviciului prestat), dovada existenÈ›ei societatii dvs. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a persoanelor vizate sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligaÈ›i să ne furnizaÈ›i aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.
Dacă nu ne furnizaÈ›i aceste date personale, acest lucru nu va avea consecinÈ›e asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relaÈ›iei cu clientul cu excepÈ›ia cazului în care avem obligaÈ›ia legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea È™i transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligaÈ›ii legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastră
Ca si persoană vizată, puteÈ›i contacta ofiÈ›erul nostru pentru protecÈ›ia datelor în orice moment È™i în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menÈ›ionate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.
Aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informaÈ›ii cu privire la prelucrarea datelor È™i o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR);
• Dreptul de a solicita È™tergerea datelor cu caracter personal È™i, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaÈ›iilor referitoare la solicitarea de È™tergere către alÈ›i operatori (dreptul de È™tergere, articolul 17 GDPR);
• Dreptul de a solicita restricÈ›ionarea prelucrării datelor (dreptul la restricÈ›ionare a procesării, articolul 18 GDPR);
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obiÈ™nuit È™i mecanolizibil È™i de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenÈ›ia de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecÈ›ie, articolul 21 GDPR);
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR);
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideraÈ›i că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
Datorită posibilelor modificări ale legislaÈ›iei, o modificare a acestor notificări privind protecÈ›ia datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

 


Utilizarea cookie-urilor


Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur si simplu "cookie" ) sunt fisiere sau informatii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastra sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesati Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si nu poate accesa informatiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Mentionam ca aceasta tehnologie nu contine programe software, virusi sau spyware.

Utilizam cookie-urile pentru a face Site-ul mai usor de utilizat si pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele si necesitatile dumneavoastra. Cookie-urile sunt utilizate si pentru a mari viteza viitoarelor dumneavoastra activitati si experiente pe site-ul nostru. Acestea se refera la preferintele dvs. în materie de confidentialitate online sau publicitate relevanta. De asemenea utilizam cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit sa întelegem cum utilizeaza oamenii Site-ul si pentru a ne ajuta sa îmbunatatim structura si continutul lui, excluzând indentificarea personala a utilizatorului.

Cum pot sa controlez sau sa sterg cookie-urile?
Majoritatea browserelor de Internet sunt setate initial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteti modifica setarile pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri catre calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil (smartphone, tableta).

În cazul în care anulati cookie-urile pe care le utilizam, nu veti mai primi informatii personalizate atunci când vizitati Site-ul FNCPR.

Daca utilizati mai multe dispozitive pentru a vizualiza si a accesa Site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui sa va asigurati ca fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât sa corespunda preferintelor dumneavoastra de cookie.

Mai jos aveti câteva link-uri, care va explica cum puteti schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula în "optiuni" sau în meniul de "preferinte" al browserului. Pentru mai multe detalii puteti folosi si optiunea "ajutor" a browserului dumneavoastra.

 

[Cookie settings în Internet Explorer]

[Cookie settings în Firefox]

[Cookie settings în Chrome]

[Cookie settings în Safari]