CONVOCATORUL CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR
ORDINEA DE ZI A SEDINTEI DESFASURATE IN DATA DE 14-04-2019

Consiliul Director al FNCPR , intrunit in mod legal si statutar in sedinta ordinara in data de 21-03-2019, in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 6, alin. 1-11, coroborate cu prevederile art. 9, lit. a si b din Statutul FNCPR convoaca sedinta CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR pentru data de 14-04-2019.
Sedinta se va desfasura, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Adunarii Generale a FNCPR, document validat de catre Consiliul Director si postat pe siteul oficial al federatiei pana in data de 08-04-2019.
Lucrarile Conferintei Nationale Columbofile se vor desfasura in mun. Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 49, jud. Sibiu- Sala de Conferinte a Hotelului Select , in data de 14-04-2019, incepand cu ora 12.00.
Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.5 Statutul FNCPR de catre membrii Consiliului Director, ca fiind urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor, desemnati de asociatiile afiliate la FNCPR.
2. Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR,
3. Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui FNCPR pentru perioada cuprinsa intre data alegerii (14-10-2017) si data prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR,
4. Prezentarea raportului anual de activitate al presedintilor comisiilor cu rol de organe de executie din cadrul FNCPR ( COMISIA NATIONALA SPORTIVA, COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA SI CORPUL NATIONAL DE ARBITRI)
5. Prezentarea Raportului anual financiar al FNCPR. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
6. Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a FNCPR . Dezbateri asupra continutului.
7. Prezentarea situatiei organizatorice a OLIMPIADEI COLUMBOFILE- BUCURESTI 2021,
8. Prezentarea situatiei organizatorice a EXPOZITIEI NATIONALE COLUMBOFILE - EDITIA 2019,
9. Dezbaterea propunerilor de modificare a statutului FNCPR,
10. Diverse

DATE ORGANIZATORICE ALE CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE

1. La sedinta vor participa delegatii desemnati de asociatiilor afiliate, in conformitate cu dispozitiile statutare in vigoare,
2. Identitatea delegatilor desemnati legal si statutar de catre asociatiile afiliate va fi facuta publica pana in data de 11-04-2019 pe siteul oficial al FNCPR,(numele si prenumele delegatilor vor fi introdusee in PNC, de catre un reprezentant al asociatiei afiliate),
3. Delegatii vor prezenta la intrarea in sala de sedinta cartea de identitate si imputernicirea data de asociatia unde a activat ca membru columbofil in anul competitional 2018.
4. Imputernicirile date de Adunarile Generale ale asociatiilor si semnate de presedintele acestora, vor fi introduse de o persoana desemnata special de catre asociatie in Programul national de clasamente.
5. Orice propunere referitoare la modificarea structurii ordinii de zi a sedintei, aprobata de Consiliul Director al FNCPR, pe care un membru afiliat ( asociatie) doreste sa o inscrie pe ordinea de zi detaliata a CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE va fi transmisa in scris, in termenul prevazut de statut, pe adresa FNCPR, respectiv mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector I sau pe adresa de email ( office@fcpr.ro) sau prin fax ( 021 3101375), impreuna cu motivarea temeinica a acesteia din punct de vedere legal si statutar, pentru a fi anuntata in continutul ordinii de zi.

In conformitate cu prevederile art. 7 litera e) din Statutul FNCPR

Conferinta Nationala adopta hotarari cu privire la problemele stabilite in ordinea de zi si in conformitate cu prevederile statutare. In cadrul sedintelor cu caracter ordinar si extraordinar ale Conferintei Nationale propuneri pentru problemele care vor fi inserate in continutul ordinii de zi pot fi facute de Consiliul Director, organele de executie si control ale FNCPR si de asociatiile afiliate.Propunerile asociatiilor afiliate vor fi inaintate cu minim cincisprezece zile inaintea organizarii Conferintei Nationale.
Propunerile de modificare sau suplimentare a ordinii de zi prezentate in cadrul Conferintei Nationale vor fi puse pe ordinea de zi in cazul intrunirii votului unei majoritati de doua treimi din numarul delegatilor prezenti la sedinta.
Prezentul convocator, impreuna cu ordinea de zi a sedintei Conferintei Nationale Columbofile va fi postat pe siteul oficial al FNCPR, afisat la sediul federatiei si publicat intr-un ziar de larga difuzare la nivel national.

Data 31.03.2019

 

 

PRESEDINTE FNCPR
Ing. MARIUS FLORIN TUNDUC

 

Meniu