REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR 2019

ADOPTAT DE CONSILIUL DIRECTOR AL FNCPR IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 21-03-2019


CAPITOLUL I

CONVOCAREA CONFERINTEI NATIONALE. DATA SI LOCATIA DESFASURARII SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE. PUBLICITATEA CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE .

ART.1 Consiliul Director al FNCPR , intrunit in mod legal si statutar in sedinta ordinara in data de 21-03-2019, in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 6, alin. 1-11, coroborate cu prevederile art. 9, lit. a si b din Statutul FNCPR convoaca sedinta CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR , pentru data de 14-04-2019.
Sedinta se va desfasura, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de Organizare si Desfasurare al Conferintei Nationale Columbofile a FNCPR 2019, document validat de catre Consiliul Director in sedinta din data de 21-03-2019 si postat pe siteul oficial al federatiei in data de 12-04-2019.
Lucrarile Conferintei Nationale Columbofile se desfasoara in mun. Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 49, jud. Sibiu- Sala de Conferinte a Hotelului Select, in data de 14-04-2019, incepand cu ora 12.00.

ART.2 Data, ora convocarii, ordinea de zi ale CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE si locatia de desfasurare a acesteia au fost comunicate membrilor afiliati in termenul legal, prevazut de dispozitiile art. 6, alin. 5 , respectiv in data de 31-03-2019 (cu 15 zile inainte de data desfasurarii sedintei), prin afisare la sediul federatiei, precum si pe siteul oficial al FNCPR.
Toate aspectele sus mentionate vor fi comunicate prin intermediul portalului oficial al federatiei si afisate la sediul acesteia pana la data de 31-03-2019.

ART.3 Responsabilitatea comunicarii datelor de desfasurare a prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE a FNCPR apartine doamnei Radu Petruta, persoana angajata in cadrul FNCPR.

CAPITOLUL II

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE

ART. 4
Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.5 Statutul FNCPR de catre membrii Consiliului Director, ca fiind urmatoarea:

- Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor, desemnati de asociatiile afiliate la FNCPR.
- Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR,
- Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui FNCPR pentru perioada cuprinsa intre data alegerii (14-10-2017) si data prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR,
- Prezentarea raportului anual de activitate al presedintilor comisiilor cu rol de organe de executie din cadrul FNCPR ( COMISIA NATIONALA SPORTIVA, COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA SI CORPUL NATIONAL DE ARBITRI)
- Prezentarea Raportului anual financiar al FNCPR. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
- Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a FNCPR . Dezbateri asupra continutului.
- Prezentarea situatiei organizatorice a OLIMPIADEI COLUMBOFILE- BUCURESTI 2021,
- Prezentarea situatiei organizatorice a EXPOZITIEI NATIONALE COLUMBOFILE - EDITIA 2019,
- Dezbaterea propunerilor de modificare a statutului FNCPR,
- Diverse

ART. 5 Comisiei de validare a delegatilor a fost aprobata de Consiliul Director in urmatoarea componenta:

 Av. SIPOTEANU RAZVAN
 Av. GATEJESCU MIHAELA SIMONA
 PANTEA IOAN
 MACOVSCHI MIHAIL
 MILCU IOAN.

ART. 6 Orice propunere pe care un membru afiliat ( asociatie) doreste sa o inscrie pe ordinea de zi a CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE va fi transmisa in scris pe adresa FNCPR, respectiv mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector I, impreuna cu motivarea temeinica a acesteia din punct de vedere legal si statutar, pana la data de 13-04-2019, pentru a fi anuntata in continutul ordinii de zi.

ART. 7 Propunerile de completare a ordinii de zi a sedintei CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE a FNCPR, inaintate in termenul legal sus mentionat de membri afiliati, vor fi prezentate in cadrul sedintei si validate anterior dezbaterii de catre delegatii prezenti la sedinta.

CAPITOLUL III

DELEGATII PREZENTI LA SEDINTA CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR

ART. 8 Conferinta Nationala Columbofila a FNCPR, in baza prevederilor art. 6, alin. 1 si 2 din Statut este constituita din delegatii legal desemnati de asociatiile columbofile afiliate, norma de reprezentare fiind calculata la nivelul fiecarei asociatii afiliate, avand in vedere numarul total de membri columbofili care au participat efectiv in Campionatul National Columbofil in anul competitional 2018, in conformitate cu evidenta din Programul National de Clasamente. NUMARUL TOTAL AL DELEGATILOR, CONFORM APLICARII ALGORITMULUI SUS MENTIONAT ESTE DE 148 PERSOANE.

ART. 9 O persoana fizica poate fi desemnata ca delegat al asociatiei afiliate, in conditiile in care in cursul anului 2018 a indeplinit calitatea de membru activ al asociatiei care il desemneaza sa o reprezinte la sedinta Conferintei Nationale Columbofile a FNCPR.
Asociatiile afiliate, conform dispozitiilor statutului acestora, desemneaza delegatii care vor participa la sedinta Conferintei Nationale Columbofile a FNCPR, acestia urmand a fi validati legal ca membri ai forului suprem de conducere al federatiei. DESEMNAREA DELEGATILOR VA FI EFECTUATA PANA IN DATA DE 11-04-2019, ORELE 24.00.

ART. 10 Norma de reprezentare, in conformitate cu dispozitiile art. 6, alin. 3 din Statutul FNCPR este de un delegat pentru fiecare diviziune de cincizeci de membri, astfel
- 1-50 membri- un delegat
- 76-100 membri- doi delegati,
- 126-150 membri – trei delegati etc.(CONF. STATUT FNCPR)

LISTA CU NUMARUL DE DELEGATI AFERENT NUMARULUI DE MEMBRI AI FIECAREI ASOCIATII AFILIATE VA FI AFISATA PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR PANA LA DATA DE 01-04-2019, ORICE OBIECTIUNE PUTAND FI TRANSMISA SI REZOLVATA IN TERMEN DE CINCI ZILE DE LA DATA AFISARII PE ADRESA POSTALA SAU DE EMAIL ALE FNCPR, URMAND A FI SOLUTIONATA DE COMISIA DE VALIDARE A DELEGATILOR DESEMNATI.

ART. 11 Consiliul Director stabileste ca identitatea delegatilor prezenti la sedinta Conferintei Nationale sa fie comunicata pana la data de 11-04-2019, prin introducerea in Programul National al FNCPR, putand fi astfel cunoscuta de orice membru al unei asociatii afiliate la FNCPR.

ART. 12 Delegatii desemnati in mod legal si statutar de asociatiile afiliate VOR PREZENTA IN MOD OBLIGATORIU la sedinta Conferintei Nationale Columbofile o imputernicire tip al carei continut a fost aprobat de Consiliul Director al FNCPR si postat pe siteul oficial al FNCPR, pana la data de 31-03-2019, prin care vor face dovada calitatii delegat la prezenta sedinta.

ART. 13 Un delegat prezent la sedinta Conferintei Nationale Columbofile are dreptul sa isi exercite propriul drept la vot nefiind permisa exercitarea prin mandat special a votului in numele unui delegat desemnat la sedinta, dar absent din orice motiv la lucrarile acesteia.

ART. 14 Fiecare delegat prezent la sedinta va avea asupra sa in mod obligatoriu un act de identitate ( CI, BI sau Pasaport), cardul de membru columbofil si imputernicirea tip, semnata de presedintele asociatiei, aflat in functie si validat de instanta de judecata competenta la data mandatarii delegatilor asociatiei respective, prevazuta la art. 12 din prezentul Regulament, avand in vedere conditia imperativa impusa de legislatia in vigoare de atestare a identitatii fiecarui delegat prezent prin anexarea unei copii a actului de identitate la procesul verbal incheiat in cadrul prezentei sedinte.

ART. 15 Identificarea delegatilor si intocmirea listei de prezenta la sedinta Conferintei Nationale vor fi efectuate de Comisia de validare a delegatilor, sub directa indrumare a Av. Sipoteanu Razvan si Av. Gatejescu Mihaela Simona, ale carei principale atributiuni sunt identificarea in mod legal a identitatii delegatilor prezenti si verificarea indeplinirii prevederilor art. 12, 13 si 14 din prezentul Regulament.
ACCESUL IN SALA DE SEDINTA SE VA EFECTUA, EXCLUSIV IN BAZA CARDULUI DE MEMBRU COLUMBOFIL SAU CARTII DE IDENTITATE (BULETINUL DE IDENTITATE).


ART. 16 Consiliul Director a stabilit in baza dispozitiilor statutare ca presedintele de onoare, membri de onoare si maestri sportului columbofil, in calitatea lor de membri de drept ai Conferintei Nationale Columbofile a FNCPR. sa fie invitati sa participe la aceasta sedinta.

CAPITOLUL IV

PRESEDINTELE FNCPR

ART. 17 Presedintele FNCPR , domnul Marius Florin Tunduc prezideaza lucrarile sedintei Conferintei Nationale Columbofile.

ART. 18 Prezidiul Conferintei Nationale Columbofile este format dintr-un numar de cinci persoane, componenta sa fiind validata de delegati in preambulul sedintei.

ART. 19 Presedintele FNCPR are obligatia de a se asigura ca toate prevederile statutare si regulile de procedura sunt intocmai respectate.Presedintele FNCPR deschide, conduce si inchide lucrarile Conferintei Nationale Columbofile. Presedintele, cu sprijinul unui membru al prezidiului intocmeste lista vorbitorilor inscrisi si acorda cuvantul in ordinea inscrierii pe lista.

ART. 20 Presedintele va asigura ordinea sedintei Conferintei Nationale.
In acest scop, presedintele poate adopta urmatoarele masuri impotriva participantilor care perturba buna desfasurare a lucrarilor sedintei :
- chemare la ordine,
- avertisment,
- excludere din sala.

ART. 21 In deschiderea lucrarilor sedintei Conferintei Nationale Columbofile, un reprezentant desemnat de Comisia de Validare a delegatilor va comunica situatia prezentei delegatilor cu drept de vot.

CAPITOLUL V

PROCEDURI PREMERGATOARE

ART. 22 Inaintea inceperii lucrarilor Conferintei Nationale Columbofile, SE VERIFICA SI SE STABILESC, urmatoarele aspecte:

1. EFECTUAREA PREZENTEI delegatilor prin verificarea imputernicirilor- tip, in forma scrisa date de asociatiilor afiliate unde persoanele in cauza au indeplinit in cursul anului competitional 2018 calitatea de membri activi ( sarcina Comisiei desemnata la art. 5 din Regulament),
- COMPONENTA COMISIEI DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, desemnarea acesteia fiind facuta prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta,
- Alegerea unui numar de patru SCRUTATORI suficient si adecvat pentru numararea voturilor in cadrul procesului de alegeri desfasurat in cadrul acestei sedinte,
- COMPONENTA COMISIEI DE VALIDARE si NUMARARE A VOTURILOR , desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta Conferintei Nationale Columbofile.

CAPITOLUL VI

VORBITORII

ART. 23 Dreptul de a lua cuvantul va fi acordat in ordinea inscrierii la cuvant. VORBITORII nu pot lua cuvantul inainte de a obtine permisiunea presedintelui de sedinta, respectiv Presedintele FNCPR sau o alta persoana desemnata in conditiile prezentului Regulament.

ART. 24 UN VORBITOR nu poate interveni pentru a doua oara pe aceiasi tema inainte ca toti vorbitorii inscrisi la cuvant sa isi fi incheiat interventia.

ART. 25 Consiliul Director stabileste timpul limita pentru fiecare vorbitor ca fiind de trei minute.

CAPITOLUL VII

PROPUNERI

ART.26 Toate propunerilor venite din partea membrilor afiliati trebuie inaintate in scris catre FNCPR pe adresa mentionata anterior sau pe adresa de email office@fcpr.ro pana la data de 13-04-2019. Propunerile care nu au relevanta si temeinicie cu subiectele dezbatute vor fi respinse.

ART. 27 Orice amendament trebuie elaborat in scris si inaintat presedintelui anterior inceperii dezbaterii asupra subiectului in cauza.

CAPITOLUL VIII

PROCESELE VERBALE

ART. 28 Dezbaterile Conferintei Nationale potfi inregistrate video, respectiva inregistrare fiind arhivata la sediul FNCPR.

ART. 29 COMISIA DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, prevazuta la art. 22 din Regulament va fi responsabila pentru intocmirea si elaborarea procesului verbal de sedinta si pentru anexarea la acesta a urmatoarelor inscrisuri:
- copiile actelor de identitate ale membrilor prezenti,
- lista de prezenta intocmita anterior inceperii lucrarilor sedintei Conferintei Nationale Columbofile,
- originalele imputernicirilor depuse de delegatii desemnati de asociatiile afiliate,
- lista cu semnatarii procesului verbal, in conformitate cu care acestia iau act si sunt de acord intocmai cu continutul acestui inscris oficial.

ART. 30 Data desfasurarii sedintei, continutul procesului verbal incheiat si identitatea membrilor prezenti la sedinta vor atestate in conformitate cu dispozitiile art. 3 din Legea 51/1995, actualizata de catre Avocat Gatejescu Mihaela Simona.

ART. 31 Continutul Proceselor verbale mentionate la articolul anterior poate fi verificat de catre orice membru al unei asociatii afiliate prezent la sedinta Conferintei Nationale Columbofile.

ART. 32 PROCESUL VERBAL DE SEDINTA VA FI COMUNICAT LA CERERE ORICAREI ASOCIATII AFILIATE IN TERMEN DE CINCI ZILE DE LA FORMULAREA UNEI SOLICITARI SCRISE IN ACEST SENS SI POATE FI ANALIZAT DE UN REPREZENTANT DESEMNAT OFICIAL DE O ASOCIATIE AFILIATA LA SEDIUL FNCPR. DE ASEMENEA, VA FI POSTAT PE PORTALUL OFICIAL AL FNCPR.

ART. 33 Membrii afiliati pot transmite secretarului FNCPR obiectiuni la procesul verbal in termen de cincisprezece zile de la data comunicarii.Daca nu s-au formulat obiectiuni scrise la procesul verbal acesta se considera a fi adoptat urmand a se intreprinde demersuri catre instanta competente, respectiv Tribunalul Bucuresti, IN VEDEREA INSCRIERII MODIFICARILOR ACTELOR CONSTITUTIVE ALE FNCPR.

ART. 34 In situatia in care membri afiliati transmit obiectiuni,acestea vor fi discutate de CD al federatiei si la urmatoarea sedinta a Conferintei Nationale Columbofile va fi inscrisa in ordinea de zi discutarea si adoptarea continutului procesului verbal de sedinta de la Conferinta Nationala precedenta.

ART. 35 PREZENTUL REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR A INTRAT IN VIGOARE INCEPAND CU DATA ADOPTARII SALE DE CATRE CONSILIUL DIRECTOR, RESPECTIV 21-03-2019, URMAND A FI AFISAT LA SEDIUL FEDERATIEI, INCEPAND CU DATA DE 31-03-2019 SI POSTAT PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR PANA LA DATA DE 12-04-2019.

PRESEDINTE FNCPR
Ing. Marius Florin Tunduc

 

INTOCMIT
RESPONSABIL PROBLEME STATUT CD FNCPR
Av. Alexandru Florian Gatejescu

 

 

Meniu