REGULAMENTUL NATIONAL SPORTIV – COLUMBOFIL

REGULAMENTUL NATIONAL SPORTIV – COLUMBOFIL

PENTRU PRACTICAREA COMPETITIILOR CU PORUMBEI VOIAJORI PE TERITORUL ROMANIEI

Prezentul regulament contine instructiunile necesare practicarii concursurilor cu porumbeii calatori în cadrul FNCPR, în conditii de siguranta si competitivitate ridicata. Asociatiile afiliate îsi pot crea si regulamente proprii, care însa nu pot contraveni în niciun fel prezentului regulament.

Prezentul regulament contine normele si modul de centralizare a rezultatelor în Campionatul National Columbofil al Romaniei organizat de F.N.C.P.R.

 DENUMIRI SPECIFICE

Membru columbofil – persoana înscrisa într-un club dintr-o asociatie, membra FNCPR, cu toate obligatiile financiare platite la zi.

Club columbofil – entitate columbofila creata conform statutului asociatiei columbofile in care se inscriu columbofilii.

Asociatie Columbofila – asociatie non-profit, organizata pe baza legii 26/2000, afiliata la FNCPR cu contract de afiliere.

Organizator – Asociatie columbofila care rãspunde de organizarea concursurilor cu porumbei cãlãtori, în raport cu planul de concursuri avizat de CNS al FNCPR si de prezentul Regulament.

Transportator – persoanã fizicã autorizatã sau societate comercialã (posibil asociatie columbofila) care face transportul porumbeilor la locurile de lansare sub stricta coordonare a organizatorului, conform contractului încheiat între parti si care detine toate documentele necesare transportului de porumbei în conditiile legii.

Plan de concursuri – un formular electronic care contine graficul dupa care se organizeaza concursurile cu porumbei calatori, datele de lansare (localitatea si data), centrele de îmbarcare, responsabilii de centre precum si Asociatia sau club organizator.

C D - Comitetul Director

CNS – Comisia nationala sportiva

Responsabil de zona – membru al CNS desemnat sa supravegheze o zona stabilita de CNS.

 Responsabil tehnic – persoana aleasa în cadrul asociatiilor care este responsabila de toate procedurile tehnico-sportive prevazute în prezentul RNS.

CAPITOLUL I

 MIJLOACE NECESARE ÎN COMPETITIILE CU PORUMBEI CALATORI

 Membrul columbofil – crescator de porumbei cu legitimatie (licenta) si cotizatie la zi – are obligatia sã detina urmatoarele:

a.      porumbei calatori (voiajori) maturi, tineri (de un an), pui, în perfecta stare de sanatate (vaccinati etc.), cu inele matricole (genealogice) pe picior, cu titluri de proprietate;

b. crescatorie;

c.       ceas constatator – un columbofil participa la concursurile cuprinse într -un singur plan de concursuri cu acelasi tip de ceas (ceasuri), de la început pana la sfarsit, sub sanctiunea anularii etapelor unde s-a folosit alt tip de ceas;

·       schimbarea ceasului se poate face în caz de defectiune;

·       asociatia sau CNS poate solicita dovezi în acest sens;

·       este interzisa folosirea simultana a ceasurilor electronice (senzor) si mecanice (stiker sau clema cauciuc), fac exceptie de la aceasta regula columbofilii care participa simultan la douã concursuri cu îmbarcare în aceeasi zi si unde nu este posibila prezenta columbofilului la ambele centre (datorita distantelor mari si a orelor de îmbarcare);

·       la solicitarea CNS, omologator sau asociatie organizatoare, columbofilul trebuie sã faca dovada imposibilitatii prezentei în ambele centre sub santiunea anularii etapei;

 1. inele matricole;
 1. legitimatie vizata anual de catre conducerea asociatiei;

f.     carnet de evidenta columbofila, în care se mentioneaza toti porumbeii care urmeaza sa participe la concursuri în acel sezon (maturi sau pui);

 1. coordonatele GPS ale locatiei crescatoriei;
 1. resurse materiale si financiare necesare;

Organizatori – asociatie afiliata sau club care coordoneaza organizarea unui concurs sub raport tehnico-sportiv au obligatia sã detina urmatoarele:

a.         MIJLOACELE NECESARE pt imbarcarea porumbeilor si transportul lor (proprietate sau inchiriate), cleme, imprimate tipizate, documente de transport.

b.      sisteme de îmbarcare pentru ceasurile electronice vor fi obligatoriu in proprietatea Asociatiilor Columbofile.

Capitolul II

 TIPURI DE CONCURSURI SI COMPETENTELE ORGANIZATORICE

a.    Organizarea concursurilor cu porumbei calatori, din punct de vedere tehnic, înseamna respectarea procedurilor, de la îmbarcarea porumbeilor si pânã la omologarea concursului de catre omologator. Aceste proceduri sunt prevazute în prezentul RNS si se aplica ca atare.

b.    Face exceptie de la cele mentionate anterior transportul porumbeilor cu masini speciale, care se face în conformitate cu normele de transport nationale si internationale în vigoare, în momentul efectuarii cursei.

c.    Organizarea concursurilor cu porumbei pentru campionatul FNCPR si transportul porumbeiilor sunt doua chestiuni diferite din punct de vedere tehnic. Astfel, atributiunile organizatorului în raport cu CNS sunt doar cele specificate în prezentul regulament

d.      Transportarea porumbeilor la locul de lansare se va face cu masini speciale, dotate cu sistem GSP de supraveghere prin satelit. Acestea trebuie sa îndeplineasca normele europene pentru transportul pasarilor si animalelor.

·       Asociatiile pot opta pentru transportul cu masini proprii sau cu masini de închiriat.

·       Raporturile economico – financiare generate de transportul porumbeilor la locurile de lansare nu fac obiectul atentiei CNS.

·       Raporturile organizator – CNS sunt cele legate strict de respectarea prezentului regulament, iar organizarea concursurilor si transportul porumbeilor sunt douã lucruri separate.

·       Aceste lucruri se prevad într – un protocol care va cuprinde integral toate clauzele aferente unei bune organizari.

·       Protocolul se trimite odatã cu planul de concursuri si se înregistreaza obligatoriu la FNCPR.

e.       CNS se ocupa de supravegherea desfasurarii concursurilor si de centralizarea acestora in Campionatul Judetean, Provincial, precum si in Campionatului National Columbofil, începând cu avizarea planurilor de zbor, cu desemnarea omologatorilor, supervizarea organizãrii concursurilor prin responsabilii de zona, omologarea concursurilor, aplicarea de sanctiuni în conformitate cu statutul si prezentul RNS si în final omologarea rezultatelor finale (a normelor pe diferite categorii).

 f. Concursurile cu porumbei calatori (maturi si pui) se organizeaza de catre asociatiile columbofile afiliate la FNCPR in conformitate cu prezentul RNS. Numarul etapelor de concurs nu este limitat.

g.    Asociatia organizatoare va asigura conditii de participare tuturor membrilor columbofili de pe raza respectivului judet sub un raport al distantelor si al transportului.

h.    Cand mai multe asociatii din judete diferite participã la concursuri comune, delegatii acestora vor stabilii printr-un protocol, pentru fiecare etapa, asociatia organizatoare.

i.      Organizarea concursurilor se face în conformitate cu Planul de concursuri avizat de CNS, a prezentului regulament, legile statului roman si a tarilor de tranzit sau lansare a porumbeilor, de toate aceste lucruri raspund organizatorii fiecãrui concurs în parte.

 1. Dupa felul lor, concursurile se clasifica în urmatoarele tipuri:

·         concurs de viteza – de la minim 100 km unde sunt crescatori cu distanta intre 100 -300 km;

·         concurs de viteza - demifond – de la minim 300 km si unde exista crescatori cu distante între 300 si 400 km;

·         concurs de demifond – de la minim 400 km si unde exista crescatori cu distante între 400 si 500 km;

·         concurs de demifond – fond – de la minim 500 km si unde exista crescatori cu distante între 500 si 600 km;

·         concurs de fond – de la minim 600 km;

·         concurs de maraton FCI - de la minim 700 km;

·         concurs de maraton – de la minim 900 km.

k.      Fiecarui crescator i se va centraliza etapa în functie de tipul acesteia, indiferent daca distanta acestuia depaseste limita superioara a categoriei.

l.       ATENTIE! Programul National de Clasamente nu va accepta distante sub minimul categoriei.

m.    Concursurile se organizeaza de catre asociatii, astfel incat acestea sa corespunda cerintelor prezentate mai jos ca numar de columbofili si numar de porumbei pentru a putea fi centralizate.

 1. Fac exceptie de la aceasta prevedere, urmatoarele tipuri de concursuri:

 -    demifond – fond si fond unde se organizeaza minim 2 pe zona desemnata, din care minim 1 se va contabiliza obligatoriu la norma pe porumbel si crescator.

    -     maraton FCI care se organizeaza exclusiv pe zona desemnata pentru Maraton FCI

·        maraton, unde obligatoriu, o etapa se va organiza pe zona desemnata, iar celelalte cu un numar de minim 150 de crescatori pe etapa.

 1. Gruparile pentru demifond – fond si fond vor fi formate dupa cum urmeaza:

·       Gruparea 1: Caras – Severin, Hunedoara

·       Gruparea 2: Timis, Arad

·       Gruparea 3: Salaj, Maramures

·       Gruparea 4: Alba, Sibiu

·       Gruparea 5: Mures, Harghita

·       Gruparea 6: Covasna, Brasov

·       Gruparea 7: Suceava, Botosani

·       Gruparea 8: Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui

·       Gruparea 9: Vrancea, Buzau, Galati

·       Gruparea 10: Braila, Tulcea,

·       Gruparea 11: Bucuresti, Giurgiu, Dambovita

·       Gruparea 12: Arges, Teleorman, Valcea,

·       Gruparea 13: Gorj, Mehedinti

·       Gruparea 14: Prahova

·       Gruparea 15: Constanta, Ialomita, Calarasi

·       Gruparea 16: Olt, Dolj

Gruparea 17, Bihor, Satu-Mare

Gruparea 18,:Cluj, Bistrita

 

 1. Gruparile pentru maraton FCI si maraton sunt urmatoarele

·       Gruparea 1: Caras – Severin, Hunedoara

·       Gruparea 2: Mehedinti, Gorj, Dolj

·       Gruparea 3: Valcea, Olt, Arges, Teleorman

·       Gruparea 4: Dambovita, Bucuresti, Ilfov, Giurgiu,

·       Gruparea 5: Prahova

·       Gruparea 6: Constanta, Ialomita, Calarasi, Braila, Tulcea

·       Gruparea 7: Vrancea, Buzau, Galati

·       Gruparea 8: Bacau, Vaslui, Iasi, Neamt

·       Gruparea 9: Botosani, Suceava

·       Gruparea 10: Timis, Arad, Bihor, Salaj, Satu-Mare, Maramures

·       Gruparea 11: Bistrita, Cluj, Mures, Alba, Sibiu

·       Gruparea 12: Covasna, Harghita, Brasov

q.      Acolo unde exista concursuri comune ale mai multor judete, planurile de zbor vor fi însotite de un protocol care va cuprinde: asociatia organizatoare, datele tehnice, detaliile financiare, precum si eventualele sanctiuni decise de comun acord pentru neindeplinirea sarcinilor organizatorice. Acestea se înregistreaza la FNCPR pentru a putea fi, ulterior, folosite în caz de litigiu. Protocolalele se fac doar între asociatiile afiliate. Orice imixtiune a unor entitati neafiliate în protocol, îl face pe acesta nul de drept. Planurile de zbor care nu sunt conforme cu prezentul RNS nu se avizeaza, urmând ca în maxim 5 zile problemele sã fie solutionate de asociatia în cauza pentru a primi aviz favorabil pentru planul de concursuri.

r.       Planul de concursuri, conform modelului existent în Programul National de Clasamente, se introduce in aplicatia electronica a FNCPR, Programul National de Clasamente pana la data de 15 februarie a fiecarui an, datã dupa care, pagina judeteana se blocheaza. Dupa avizare, planurile vor aparea pe site-ul FNCPR.

s.      Planul de concursuri este flexibil, în sensul ca asociatia poate decide, în functie de starea vremii si de alte conditii, schimbul de etape între ele, în anumite weekend-uri.

·       Planul de concursuri electronic va asigura participarea doar la etapele din planul de concursuri si doar o singura data la o etapã.

·       Derogari de la aceste etape se pot acorda doar în situatii deosebite: accident, defectiune tehnicã a masinii, etc iar în acest caz se va face proba în dosarul concursului.

·       Derogarile se dau de catre presedintele CNS sau responsabilii de zona.

t.       Pentru toate categoriile viteza, demifond, fond, mare fond si maraton sunt permise concursuri nelimitate cu maturi si tineret, începând cu 20 04. – 31 August, într – un judet. La pui sunt permise concursuri nelimitate începand din data de 15 iulie – PANA IN PRIMUL WEEKEND DIN OCTOMBRIE într – un judet.

u.    Asociatiile pot denumi orice etapa de concurs DERBY si la aceasta pot primii si membri altor asociatii. Etapele de Maraton se numesc NATIONALE si la acestea poate participa orice crescator care are distanta de minim 900 km, fara restrictii, dupa achitarea taxelor catre organizator.

v.      Asociatiile pot decide, prin protocol, participarea în comun doar in anumite etape din planul de concursuri.

w.    Pentru a fi luate în centralizare în Campionatul National FNCPR, clasamentele generate conform RNS si conform planului de zbor trebuie sã îndeplineasca urmatoarele criterii tehnice, indiferent dacã este vorba de clasamente pe club, interclub, judet sau general:

· cel putin 250 de porumbei, ce apartin unui numãr de cel putin 20 de columbofili si 20 de ceasuri pentru tipurile Viteza, Viteza – Demifond si Demifond;

· cel putin 250 de porumbei apartinand unui numãr de cel putin 20 de columbofili si 20 de ceasuri pentru clasamentul pe centru si minim 40 de columbofili, 40 de ceasuri si cel putin 250 porumbei pentru clasamentul general, zona sau judetean pentru tipurile Demifond – Fond, Fond;

· cel putin 250 de porumbei apartinand unui numar de cel putin 50 de columbofili si 50 de ceasuri, pentru clasamentul general, zona sau judetean pentru categoria Maraton FCI (peste 700 Km);

· cel putin 250 de porumbei apartinand unui numar de cel putin 50 de columbofili si 50 de ceasuri, pentru clasamentul general, zona sau judetean, pentru categoria Maraton (peste 900 Km);

· se pot centraliza si etapele în care nu întrunesc numãrul necesar de crescãtori sau porumbei pentru clasamentele generale, dar aceasta va fi ultima etapã organizata pentru fiecare dintre urmatoarele tipuri de concursuri: viteza, viteza – demifond si demifond, respectiv demifond – fond, fond, maraton FCI si maraton;

· pentru maraton, etapa desemnata ca ultima etapa, daca nu intruneste numarul de 150 de membrii, nu se va centraliza la categoria As Maraton porumbel si columbofil, ci doar la maraton, respectiv la alte categorii

· pentru centralizarea acestei ultime etape si blocarea planului de concursuri se va contacta responsabilul cu programul de clasamente.

x.      Presedintele si responsabilul tehnic, în grup sau individual, în functie de vinã, vor fi sanctionati cu anularea rezultatelor sau suspendare între 1 si 5 ani pentru nerespectarea conditiilor acceptate prin protocol sau pentru încãlcarea RNS în ceea ce priveste organizarea concursurilor.

y.    Presedintele CNS împreuna cu responsabilul cu omologatorii din cadrul CNS, întocmeste anual lista omologatorilor concursurilor columbofile organizate de asociatiile afiliate la FNCPR, lista ce va fi difuzatã asociatiilor prin intermediul site – ului www.fcpr.ro, la începutul anului competitional.

z.    CNS desemneaza responsabilii de zona in fiecare an. Acestia sunt membrii CNS si au obligatia sa mentina legatura cu organizatorii etapelor din zona lor, sa solicite userul si parola de la masinile de transport porumbei si sa verifice pozitiile acestora, sã solutioneze în limita prezentului RNS solicitarile primite din zona, sa tina legatura cu omologatorii pentru o omologare cat mai corecta si rapida a clasamentelor si rezultatelor finale. Orice problema si decizie luata se va aduce si la cunostinta presedintelui CNS.

CAPITOLUL III

 PARTICIPAREA LA CONCURSURI A MEMBRILOR COLUMBOFILI

a. Numai crescãtorii de porumbei care sunt membrii columbofili (cu cotizatia plãtitã la zi), cu legitimatia (licenta) semnatã, nesuspendati, (posibil si în tandem), cu toate obligatiile achitate cãtre asociatie (care nu au datorii din anii precedenti indiferent de natura lor) si FNCPR, care se regãsesc în tabelul cu membrii columbofili ai asociatiei (un tabel va fi arhivat la FNCPR si altul la omologator) vor fi autorizati sã participe la concursurile columbofile.

b.Columbofilul poate opta sã-si foloseascã în clasament numele propriu sau o altã titulaturã. Acest lucru trebuie mentionat în cererea de înscriere în asociatie.

c.Cei care participã în tandem trebuie sã fie membrii columbofili cu toate obligatiile achitate cãtre asociatie si FNCPR. Tandemurile se acceptã în cazurile în care porumbeii apartin unei crescãtorii cu o singurã adresã.

d. Doar membrii înscrisi în asociatie beneficiazã de drepturile si obligatiile acestei calitãti.

e. Rezultatele porumbeilor sunt legate direct de codul crescãtorului din programul de clasamente. Daca un crescator isi schimba codul, isi va pierde palmaresul la crescator.

f. La concursurile de maraton nu se poate participa cu porumbei care au adresa sau numãrul de telefon pe inel sau stampilat pe aripã, sub sanctiunea respingerii din concurs sau dupã caz, a anulãrii rezultatelor columbofilului in cauza, a comisiilor de clemare si reclemare.

g. Distanta de la locul de lansare la crescãtoria fiecãrui columbofil este calculatã de Programul National de clasamente pe baza coordonatelor locului de lansare conform sistemului de supraveghere prin satelit GPS.

· Coordonatele crescãtorilor noi pot fi luate înaintea inceperi concursurilor, de catre o comisie desemnata de conducerea asociatiei care se vor deplasa la domiciliul columbofilului si in urma mãsurãrii cu aparat GPS vor trimite coordonatele (grade – minute – secunde – miimi de secundã) la responsabilul tehnic al asociatiei.

· Asociatiile vor contracta abonamente cu firmele de supraveghere prin satelit a pozitiei masinii astfel încât datele de pozitionare ale autoturismului sã fie stocate în memoria platformei de supraveghere timp de un (1) an de zile.

· La solicitarea omologatorului sau a membrului CNS responsabil de zonã, asociatiile au obligatia sã punã la dispozitia acestora userul si parola pentru verificarea pozitiei masinii.

· Nerespectarea acestei prevederi sau imposibilitatea vizionãrii pozitiei masinii va duce automat la nerecunoasterea concursului în campionatul national.

h.Un porumbel poate participa la concursuri într – un an sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofil (un singur cod electronic). La desfintarea tandemului, porumbeii isi vor pastra palmaresul.

i. Porumbeii participanti la concursuri sunt trecuti de catre columbofil în Carnetul de evidentã columbofilã. Acestea sunt predate tehnicului de centru pentru ca porumbeii sã fie introdusi în lista de start electronicã din programul de clasamente. În carnet vor fi consemnati toti porumbeii care urmeazã sã participe la concursuri în acel sezon (maturi sau pui).

j. Angajarea în concurs a unor porumbei care nu au fost trecuti în carnetul de evidentã atrage dupã sine anularea rezultatelor porumbeilor în cauzã si scoaterea lor din concurs. Pentru aceasta, carnetele se pãstreazã la sediul Asociatiilor, iar columbofilii le primesc la finalul sezonului cu maturii, respectiv puii.

k.Datele porumbeilor se introduc în programul de clasamente, evitându – se astfel greselile de dactilografiere din cursul sezonului.

l.La ceasurile electronice, acestea se transferã obligatoriu direct prin intermediul calculatorului in programul de clasamente. Introducerea porumbeilor în program se face pentru fiecare crescator, atat la maturi, cat si la pui înainte de participarea la prima etapa din concurs din planul de zbor al asociatiei. Dupã participarea la concurs lista se blocheazã si în ea nu se mai pot introduce alti porumbei.

m.Cuplarea senzorilor se face obligatoriu pentru fiecare asociatie de persoane desemnate. Acestea listeazã dupã cuplare, lista cuplãrilor, o semneazã si o ataseazã în dosarul asociatiei. Cuplãrile se fac prin intermediul calculatorului. Orice cuplare cu trapa de îmbarcare sau sosire fãrã calculator este nulã si duce la anularea porumbeilor cuplati prin aceastã procedurã. Face exceptie de la acest lucru, îmbarcarea de urgentã, doar în cazul cipurilor defecte constatate în timpul îmbarcãrii si pentru aceasta se va atasa din nou lista de cuplãri la dosarul concursului semnatã si stampilatã de comisia de îmbarcare.

n.Orice modificare ulterioarã a cuplãrilor, atrage dupã sine listarea unei noi liste de cuplãri care va ajunge la omologator cu primul dosar. Aceasta se face cu acordul presedintelui asociatiei sau al tehnicului sportiv si sub sanctiunea anulãrii rezultatelor celor care nu respectã aceastã prevedere. Lista cu cuplãri în format electronic va fi trimisã responsabilului cu programul care o va introduce în programul de clasamente pentru crescãtorul în cauzã, astfel cã cipul nou va intra în baza de date a FNCPR.

o.Angajarea de porumbei fãrã drept de proprietate asupra lor (talon genealogic), atrage dupã sine anularea rezultatelor pe anul respectiv din campionatul FNCPR, atât pentru crescãtor, cât si pentru porumbeii participanti pe lista de start din acel an, conform evidentelor din carnetul de evidentã, si suspendarea crescatorului intre 1si 5 ani. Sanctiunea se aplica doar daca se dovedeste reaua credinta a celui care a zburat porumbelul si daca reclamatia este facuta in maxim 3 luni de la aparitia porumbelului in clasament, daca membrul columbofil reclamant este coleg de asociatie cu membrul columbofil care zboara porumbelul si un an daca este din alta asociatie.  

p.Înscrierea porumbeilor într–un concurs se face de cãtre columbofil, pe fise de imbarcare, conform modelului distribuit de FNCPR în minim douã exemplare pentru toate categoriile de distante. Fisele sunt puse la dispozitie de cãtre asociatie. Pentru ceasurile electronice fisele de imbarcare se listeaza dupa imbarcare.

q.Participantul la concurs este direct rãspunzãtor de corectitudinea înscrierii urmãtoarelor date pe fisa proprie: asociatia, seria ceasului constatator, localitatea de lansare, data concursului, seria de pe inelul genealogic al porumbelului, anul, sexul, numele si prenumele columbofilului (eventual tandemul), numãrul de telefon, numãrul de licentã (legitimatie) adresa exactã a volierei, semnãtura proprie.

r. La toate categoriile de distantã primii 5 porumbei de pe prima fisã de cronometrare, formeazã echipa columbofilului.

s. Inelele electronice au o serie unicã de identificare care trebuie sã aparã pe listigul de cipuire. Acestea sunt proprietatea columbofilului.

t. Începând cu al doilea an de activitate, columbofilii au obligatia participãrii la minim 4 concursuri (maturi), sub sanctiunea excluderii din asociatie si a tuturor consecintelor ce derivã din acest fapt.

u.Începand cu porumbeii inelati din 2013, se accepta participarea in concursurile organizate de catre asociatiile afiliate FNCPR si de catre FNCPR, doar cu inele distribuite de catre FNCPR. Fac exceptie inelele din alte tari, apartinand Federatiilor sau Asociatiilor afiliate FCI, cu conditia sa detina talonul de proprietate al acestuia. Exceptie o fac crescatorii care se transfera din alte Federatii cu aprobarea comitetului director.

CAPITOLUL IV

 CLEMAREA SI ÎMBARCAREA PORUMBEILOR CÃLÃTORI

a. Clemarea si îmbarcarea porumbeilor se face pe cluburi sau centre in functie de tipul concursului. Nu pot functiona doua cluburi / centre de imbarcare in aceasi locatie.

b. Columbofilii au obligatia sã îmbarce la propriul club la concursurile din tipurile urmatoare: viteza, viteza-demifond, demifond si cel mai apropiat centru din asociatia sa la restul tipurilor de concurs. Nerespectarea acestei prevederi duce la anularea etapei celui in cauza.

c.  Pentru introducerea porumbeilor în concurs se folosesc urmatoarele tipuri de cleme furnizate doar de FNCPR:

·        cleme tip stiker si cleme cauciuc – pentru ceasurile mecanice, pentru categoria I, II, III, mare fond si maraton. La categoria maratón, reclemarea porumbeilor se va face obligatoriu cu stick-ere de controlsau in únele cazuri cu plombe de cauciuc ( in cazul in care nu se gasesc stick-ere la sediul FCPR.)

·        cleme electronice (cipuri) pentru ceasurile electronice; la categoria maratón, reclemarea porumbeilor se va face obligatoriu cu stick-ere de control;

d.  Pentru introducerea porumbeilor în concurs se folosesc fise de cronometrare. Acestea sunt de douã feluri:

·        pentru ceasuri mecanice – distribuite de catre FNCPR;

·        pentru ceasuri electronice – care se listeazã automat.

e.   Imediat dupã îmbarcare, acestea se semneazã de cãtre comisia de îmbarcare si crescãtor. Fisele care nu au semnãtura tuturor membrilor comisiei duc la anularea etapei pentru columbofil (care are obligatia sã verifice) si pentru membrii care au semnat (acestia au obligatia sã verifice completarea tuturor cãsutelor). 

f.  Fisa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere “control ceas atomic” (care nu aratã ora ceasului atomic cititã) va fi anulatã.

g.  Imbarcarea se face în conditii de maximã sigurantã. Porumbeii sunt îmbarcati de o comisie formatã din minim 3 oameni, din care este interzis sã facã parte crescãtorul a cãrui porumbei sunt îmbarcati, sub sanctiunea anulãrii etapei pentru acesta si care vor efectua urmãtoarele operatiuni: primirea si verificarea porumbeilor de la proprietar, clemarea lor electronica sa mecanica, verificarea seriilor, semnarea fiselor si stampilarea lor.

h.  În timpul îmbarcãrii porumbeilor, columbofilului a cãrui porumbei se îmbarcã îi este interzis, sub sanctiunea anulãrii etapei pentru întreaga comisie, sã aibã acces la sistemul de îmbarcare, cipurile electronice de pe picioarele porumbeilor, clemele pentru ceas mecanic sau direct la porumbei dupã operatiile de clemare/înregistrare. (exceptie cazul prevazut la imbarcare maraton).

i.  Perioada de îmbarcare dintr – un anumit centru se stabileste de cãtre organizatori si este adusã la cunostinta columbofililor în timp util prin intermediul internetului, a sedintelor columbofile sau prin orice alte mijloce de informare.

j.  Pentru îmbarcarea porumbeilor pe sistemele electronice acestea trebuie sã fie conectate la ceasul atomic. Lipsa ceasului atomic de pe fisa de îmbarcare duce la anularea acesteia.

k. La cei cu ceasuri electronice îmbarcarea porumbeilor se face obligatoriu pe prima cursa libera. Fiecare crescãtor este responsabil personal de reglajul ceasurilor electronice, privitor la fixarea cursei corecte si la verificarea functionãrii ceasului atomic. Acest lucru se face de cãtre columbofil înainte de începerea procedurilor de îmbarcare a porumbeilor, iar crescãtorul, dupã verificarea ceasului, nu va participa la îmbarcarea porumbeilor sãi.

l.  Când sunt mai multe concursuri în acelasi weekend se respectã ordinea cronologicã a îmbarcãrilor. Listarea fisei de concurs se face obligatoriu imediat dupã fiecare îmbarcare si va fi semnatã de comisia de îmbarcare, dupã care este predatã crescãtorului pentru a – si completa datele de identificare. Completarea datelor se va face în prezenta comisiei de îmbarcare. La ceasurile electronice se va trece numãrul concursului în ordine crescãtoare pentru fiecare crescãtor. Fisele unde îmbarcarea s–a fãcut pe altã cursã decât cursa urmãtoare (la primul concurs cursa întâi, la restul în ordinea cronologicã a îmbarcãrii) se vor anula.

m.  Ceasurile mecanice se fixeazã fix pe ziua 7, 10 sau 12 (cea mai mare de pe cadran), iar pe bandã se mentioneazã: numele crescãtorului, concursul/concursurile si data, dupã care se sigileazã, in caz contrar concursul se anuleaza.

n.  Fisele de îmbarcare care ajung la omologator, prezentând încãlcãri ale RNS si tot odata duc la anularea lor de cãtre acesta, în conformitate cu prevederile RNS, duc la anularea etapei pentru comisia de îmbarcare.

o.   Columbofilul se va asigura cã porumbeii lui sunt îmbarcati în totalitate si dupã terminarea procedurilor de îmbarcare va semna fisa dupã ce a verificat– o încã o datã. În acelasi timp, va verifica introducerea lui în tabel nominal al crescãtorilor participanti la respectivul concurs si semneazã (pentru cei ce detin ceasuri electronice se va trece si ora de îmbarcare de pe fisa de cronometrare listatã iar pentru ceasurile mecanice seria fisei), acest tabel nominal, respectiv în procesul verbal de sigilare unde se vor trece toate ceasurile mecanice si electronice. Lipsa crescatorului din tabelul nominalsau lipsa semnaturii duce la scoaterea lui din concurs si a porumbeilor.

p.  Lipsa orei de listare de pe tabel nominal al crescãtorilor participanti, in cazul ceasurilor electronice, duce la anularea etapei in causa, a tehnicului de centru.

 

 CAPITOLUL V

 ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE VITEZÃ NATIONAL, VITEZÃ – DEMIFOND NATIONAL SI DEMIFOND NATIONAL

a.     Îmbarcarea porumbeilor la aceste tipuri de concursuri se face pe cluburi/ centre atata timp cat la imbarcare si desigilare participa minim 15 membri cu 15 ceasuri si 150 de porumbei.

b.In momentul cand la imbarcare participa mai putin de 15 membri, 15 ceasuri sau 150 de porumbei, se imbarca porumbeii iar central de imbarcare se desfiinteaza pentru restul planului de zbor, desigilarea facandu-se la cel mai apropiat club fara a intra in clasamentul clubului la care se duce.

 

CAPITOLUL VI

ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE DEMIFOND – FOND NATIONAL SI FOND NATIONAL

 1. Îmbarcarea porumbeilor la acest tip de concursuri se face pe centre. 

b.    Pentru acest tip de concursuri în fiecare asociatie poate organiza maxim 4 (patru) centre de imbarcare, cu distante intre ele de minim 25 km (distanta rutiera), minim 20 de columbofili, minim 20 de ceasuri si minim 250 de porunbei cu clasament pe centre si minim 150 porumbei fara clasament pe centre.

c.      Centrele de îmbarcare sunt desemnate de cãtre asociatie si se trec în Planul de zbor. Pentru fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va rãspunde de corectitudinea organizãrii operatiunilor de centru si un tehnic care va rãspunde de dosarul concursului. Columbofilii îmbarcã la acelasi centru pânã la desfiintarea acestuia în conditiile RNS. Acestia nu au dreptul de a merge, în timpul sezonului, sã îmbarce la alte centre, cât timp centrul lor nu este desfiintat. Desfiintarea unui centru se face doar in momentul cand se imbarca sub minimul de porumbei sau crescatori prevazut la aliniatul b iar desfintarea se face pentru intreg sezonul. Columbofilii care îmbarcã la alte centre decât cel la care au început planul de concursuri, înainte de desfiintarea propriului centru, vor fi sanctionati cu anularea rezultatelor prin scoaterea lor din toate clasamentele de pe respectivul Plan de concursuri.

IMBARCAREA PORUMBEILOR PENTRU COMPETIATIA INELELOR GOLD

        Conform deciziei Conferintei Nationale a FNCPR din noiembrie 2016, pentru campionatul Clubului Gold, premiat cu recompense pecuniare, fiecare asociatie va desemna in planul de concursuri, un numar maxim de 5 etape din categoriile demi-fond, fond sau maraton FCI.

        Porumbeii inelati cu inele Gold, incepand cu etapa a doua desemnata, vor fi re-clemati cu stikere si vor fi imbarcati in boxe separate, egal cu numarul de celelalte boxe, dar sa nu se depaseasca numarul maxim/mp conform RNS . La fiecare centru de imbarcare, boxele vor fi sigilate doar cu sigilii tip FNCPR ( sigilii cu serie si numar unice), seria/numarul acestora trecandu-se obligatoriu in procesul verbal tip, care va fi disponibil pentru imbarcarile Gold.

        La ultimul centru, in ultima boxa, se vor putea adauga porumbei care nu au inele Gold, pana la 15 porumbei pe boxa.

        Pe tot traseul, pana la locul lansarii, se vor filma adaparile si hranirea porumbeilor din aceste boxe, masura fiind una obligatorie , avand in vedere ca pentru restul masinii respective, masura respectiva este una optionala.

        La lansare se vor filma boxele respective, astfel incat sa se poata vedea si individualiza in mod clar , fara echivoc numarul de porumbei din boxa, existenta stikerelor, sigiliul etc. Filmarea va fi continua din momentul ruperii sigiliului si pana in momentul lansarii, inclusiv eliberarea propriu-zisa din boxele de transport.

        La sosirea porumbeilor cu inele Gold, se va trimite SMS cu primii doi porumbei sositi si cu seria stik-ului , intocmai ca si la categoria maraton si maraton FCI, in caz contrar se vor anula porumbeii in cauza.

 

 

 

CAPITOLUL VII

ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE MARATON FCI SI MARATON NATIONAL

a.    Îmbarcarea porumbeilor pentru maratón FCI si maraton se face pe CENTRE DE ÎMBARCARE.

b.    Pentru acest tip de concursuri în fiecare judet (asociatia judeteanã) se organizeazã un singur centru de îmbarcare, cu exceptia cazurilor speciale unde exista distanta minima de 50 km intre crescatori, CNS poate aproba in urma unei cereri doua centre fara clasament.

c.    Centrele de îmbarcare sunt desemnate de cãtre asociatiei si se trec în Planul de zbor. Pentru fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va rãspunde de corectitudinea organizãrii operatiunilor de centru si un tehnic care va rãspunde de dosarul tehnic al concursului.

d.    Pentru concursurile de maraton FCI si maraton fiecare crescãtor va îmbarca la centrul asociatiei proprii sau când nu existã, la centrul de îmbarcare unde participã toatã asociatia în care este membru.

e.    Centrele de îmbarcare pentru maraton FCI si maraton se desemneazã de asociatie, astfel încât la un centru sã participe minim 50 de membrii si 50 de ceasuri de cronometrare. 

f.     Fiecare crescãtor are obligatia sã îmbarce la centrul judetului de resedinta a asociatiei din care face parte.

g.    Pentru concursurile de maraton FCI si maraton porumbeii vor fi reclemati (control secundar) cu stikere adezive cu serie citibila prin razuire pentru aceasta o comisie va pune stikerul pe inelul porumbelului iar stikerul 2 intrun tabel in dreptul seriei inelul porumbelului fara a fi razuit.In cazul in care se v-a reclema cu plombe de cauciuc se v-a trece ambele serii in tabelul de reclemare.

h.   Optional, crescãtorul poate alege sã – si punã singur stikerul pe inelul porumbelului. În acest caz, porumbelul este tinut de unul dintre membrii comisiei, iar crescãtorul primind stikerul pentru inel îl va lipi pe acesta. Ulterior, cel care tine porumbelul se va asigura cã stikerul a ajuns pe inel.

i.     Datoritã faptului cã exista posiblitatea pentru crescator sau un împuternicit sã punã stikerele peste inel, nu se acceptã reclamatii pentru porumbeii sositi fãrã stikere.

j.      Crescãtorul va primi obligatoriu o fisã de îmbarcare acasã, dupã îmbarcarea porumbeilor la prima comisie. (exemplarul 3).

k.    La sosirea porumbelului acasã, crescãtorul va dezlipi stikerul de pe inel, îl va lipi în dreptul porumbelului pe fisa nr. 3 si îl va rãzui pentru a vedea seria din interior. Aceasta serie va fi anuntata prin SMS sau email împreunã cu seria inelului, anul, ora, minutul si secunda sosirii.

l.   La desigilare, crescãtorul va aduce cu el fisa nr. 3 care va contine lipite stikerele de la toti porumbeii sositi.

m.  Fisa nr. 3 se va atasa fisei de desigilare si va face parte din dosarul concursului în mod obligatoriu. Crescãtorilor care nu prezintã fisa nr. 3, care au diferente între codul de pe fisa nr. 3 si cel de pe reclemare, care au porumbei a cãror serie nu corespunde cu cea de pe tabelul de control secundar, li se anuleazã concursul.

n.   Tabelele de reclemare se introduc într-un plic si se trimit în teren impreuna cu dosarul concursului, unde vor fi stampilate de cãtre lansator.Plicul cu tabelele de reclemare nu se lasa la delegatul observator ci se stapileaza de catre acesta si se aduce inapoi la asociatie. Ulterior, tehnicul organizator va compara prin rãzuire minim primii doi porumbei/crescator de pe toate clasamentele concursului cu clasamentul provizoriu si cu cele de pe fisa nr. 3 a crescãtorului. Lipsa unui crescator de pe tabele de reclemare duce la anularea etapei pentru comisia de imbarcare.

o.      Porumbeii ale cãror serii nu corespund cu seriile stikerelor duc la anularea porumbeilor in cauza.

p.      Porumbeii sositi fãrã stikere nu vor fi anuntati telefonic si li se va anula concursul respectiv. Crescatorul va anunta urmatorul porumbel. Vor fi anuntati primii doi porumbei cu sticker pentru fiecare concurs, iar sticke-rele tuturor porumbeilor sositi trebuiesc lipite obligatoriu pe fisa nr. 3, in caz contrar se va anula porumbelul caruia ii lipseste stick.erul.

q.    Sistemele de îmbarcare sunt obligatoriu proprietatea asociatiei în timpul sezonului de concursuri, asociatia este direct rãspunzãtoare de folosirea sistemelor de îmbarcare la toate centrele de îmbarcare din subordinea sa.Pe perioada concursuri sistemele de imbarcare vor fi pastrate obligatoriu la cluburi sau céntrele de imbarcare.

r.     Asociatiile columbofile vor introduce în program marca si seriile sistemelor de îmbarcare. Orice achizitie a unui nou sistem de îmbarcare sau renuntare la un sistem, se comunicã înainte de a fi folosit la un alt concurs, pe email, responsabilului cu programulde clasamente. Folosirea pentru îmbarcare a unui alt sistem de club (altã serie) decât cele introduse în program, atrage dupã sine scoaterea din concurs a tuturor fiselor îmbarcate cu respectivul sistem. Incepand cu sezoul 2013, sistemele de club pot fi achizitionate doar de catre asociatii, pentru a putea fi folosite la cocursurile asociatiilor affiliate la FNCPR.

s.    Organizatorii pot decide orice mãsurã privind siguranta concursurilor: reclemare, comisii de reverificare, comisii de asteptare a porumbeilor, etc. Deciziile organizatorilor sunt suverane, iar nerespectarea lor atrage anularea etapei sau dupã caz a sezonului competitional pentru columbofilii sau centrele incriminate.

t.     Îmbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport se face pe bazã de sexe, în toate boxele, astfel încât sã nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor columbofili. Aceastã operatiune se face sub îndrumarea responsabilului de centru, care va nota numãrul de porumbei în fiecare boxã si ulterior va transmite acest lucru persoanei care întocmeste dosarul concursului.

u.Numãrul de porumbei îmbarcati în boxe pe unitatea de suprafatã (un metru pãtrat) este de maximum:

·        40 de porumbei, la concursurile de Vitezã, Demifond;

·        30 de porumbei la concursurile de Demifond – Fond, Fond, Maraton FCI sau la cele la care transportul dureazã douã zile;

·        25 de porumbei la concursurile de Maraton;

·        Cand temperaturile depãsesc 25 grade C este recomandat sã se îmbarce cu 10% mai putini porumbei;

 1. La fiecare centru de îmbarcare se vor întocmi urmãtoarele documente:

·        tabel nominal cu numele crescãtorilor si numãrul porumbeilor îmbarcati (vezi anexa pe www.fcpr.ro) –2 exemplare;

·        proces verbal de sigilare a ceasurilor de îmbarcare (vezi anexa pe www.fcpr.ro) – 2 exemplare. Acolo unde mai multi crescãtori concureazã în acelasi ceas, acestia se trec unul sub altul, iar la seria ceasului se trece semnul urmãtor – // –. Aceste serii notate astfel nu se calculeazã la numãrul necesar de ceasuri pentru un centru. Folosirea unui ceas de douã ori la numãrãtoare atrage anularea etapei pentru tehnicul de centru.

·        Lipsa tabelului nominal si a proceselor verbale atrage dupã sine anularea etapei pentru responsabilul si tehnicul de centru.

w.     Dupã terminarea procedurilor de îmbarcare se vor întocmi dosarele concursurilor pentru fiecare centru. Acestea sunt: dosarul de trimis în teren si dosarul care rãmâne la centru pânã la desigilare.

 1. Dosarul de trimis în teren al centrului contine:

·        tabel nominal cu numele crescãtorilor si numãrul de porumbei îmbarcati conform anexei de pe www.fcpr.ro– 2 exemplare (tabel nominal cu numele crescãtorilor si numãrul porumbeilor îmbarcati este un document care contine într – un tabel numele tuturor crescãtorilor si numãrul de porumbei îmbarcati de cãtre acestia, iar la final numãrul crescãtorilor si porumbeilor participanti la respectivul centru).

y.      Dosarul care rãmâne în posesia tehnicului de centru pânã la desigilare contine:

·        proces verbal de sigilare ceasuri;

·        tabel nominal cu crescãtorii si numãrul de porumbei;(copie)

·        fisele de imbarcare de la toate centrele dintr-un judet (pentru mecanice Fisa 1/ Fisa doi se poate pastra pentru desigilare) se trimit cu masina de transport in ziua imbarcarii si se centralizeaza in ziua imbarcarii de catre tehnicul de judet;

 1. Dosarul final al concursului, de trimis în teren, contine:

·        dosarele de trimis în teren de la centrele participante la concurs;

·        procesul verbal de lansare model FNCPR

·        in cazul in care la concurs participa mai multe judete si sunt mai multe mijloace de transport se aplica prevederile Cap VII, litera y pentru fiecare judet, cu exceptia punctului 2, Procesul verbal de lansare fiind unic si completat de tehnicul asociatiei organizare;

·        toate documentele din dosarul final vor fi stampilate de cãtre lansator ( exceptie cat. I si II), iar în plicul primit de cãtre acesta de la organizatori, vor fi introduse urmãtoarele documente:

§  tabel nominal cu crescãtorii participanti si porumbeii lor – 1 exemplar pentru fiecare centru;

§  proces verbal de lansare model FNCPR – 1 exemplar;

aa.Deplasãrile masinii de la un centru la altul pentru colectarea porumbeilor se face cu masina sigilatã cu sigilii tip FNCPR trecute in tabelul existent pentru fiecare masina (boxe, jaluzele etc), astfel ca accesul la porumbei sã fie imposibil fãrã ruperea sigiliilor. În caz contrar se vor anula rezultatele responsabilului de centru, de la centrul de unde s – a plecat fãrã sigiliu. De intergritatea sigiliului rãspunde delegatul însotitor.

bb.   Înscrierea în fals a unor porumbei sau crescãtori la un concurs (fise false), atrage dupã sine suspendarea din activitatea columbofila pe o perioadã de minim 10 ani a persoanelor responsabile: tehnicului de la acel centru si comisia care a semnat fisele. 

CAPITOLUL VIII

 REGLAREA, SIGILAREA SI PORNIREA CEASURILOR CONSTATATOARE MECANICE

a.      Columbofilii trebuie sã detinã ceasuri de cronometrare conform modelelor aprobate de CNS si în perfectã stare de functionare, cu bandã de hârtie, tusiere de calitate si tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la ceasurile farã capac la disc sau fãrã clapetã la fiecare cusetã). Nu se vor mai accepta ceasuri constatatoare mecanice a caror serie de fabricatie nu este imprimata pe banda de cronometrare. Crescatorul in cauza va fi scos din concurs la fel si porumbeii.

b.    Orice ceas Heirman se va putea folosi numai cu carcasã de plastic de protectie prevãzutã de fabricant sub capac si o saibã de la tusiera de sigurantã.

c.    La ceasurile cu bandã de hârtie dublã, banda valabilã pentru concurs e banda de pe tamburul interior. În caz contrar concursul se anuleazã.

d.    Orice ceas de cronometrare trebuie sã aibã trecut, pe o etichetã, la exterior, numele si prenumele proprietarului.

e.    Abaterea acceptatã de la ora exactã, în plus sau minus, este de numai 3 minute pentru fiecare 24 de ore de functionare a ceasului (mecanic sau electronic). In caz contrar concursul se anuleaza.

f.     Sigilarea ceasurilor se face, indiferent de felul concursului, la centrul si în perioada de clemare si îmbarcare a porumbeilor.

g.    Comisia de sigilare este formatã din minimum trei persoane, în comisie pot fi inclusi si delegati ai altor asociatii participante. Numele acestora precum si al responsabilului de centru se trece în procesul verbal de sigilare.

h.      Pe banda de cronometrare a ceasurilor mecanice, la începutul ei se consemneazã:

        concursul si data lansãrii;

        numele si prenumele columbofilui (columbofililor) ce va / vor introduce cleme în ceas;

        seria ceasului;

        comisia de sigilare si desigilare formatã din trei persoane cu nume, prenume si semnãturã proprie;

        se stampileazã la sigilare si la desigilare; In caz contrar concursul se anuleaza.

i.      Fixarea indicatorului zilei se face fix pe linia de pe cadran a ultimei cifre (cea mai mare) specificã fiecãrui ceas si anume pe ziua a 7 a, a 10 a sau a 12 a (perioada maximã de functionare a ceasului). Pentru ceasurile Junior si Benzing Paloma fixarea zilei se face pe ziua a 7 a.In caz contrar se anuleaza etapa in cauza.

j.      Fixarea orei se face la o orã întreagã, aceeasi pentru toti participanti la concurs. Orarul trebuie sã fie fixat pe ora stabilitã iar minutarul si secundarul trebuie sã fie la zero (0). In caz contrar se anuleaza etapa in cauza.

k.      Ceasul se sigileazã de cãtre comisia de sigilare, astfel încât inelul format din atã sau sârmã subtire sã nu fie prea larg (sã nu permitã întredeschiderea capacului), cu plomba stantatã.

l.           Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenti doar la desigilarea si controlul final pentru fiecare concurs, fiind cuprinsi în procesele verbale respective, dar nu mai târziu de anuntarea si marcarea primului control final la ceasurile mecanice, sub sanctiunea anularii concursului fara a se scoate porumbeii din concurs ,iar la ceasurile mecanice,neprezentatea la desigilare sau lipsa porumbeilor constatati duce la anularea concursului a crescatorului in cauza si scoaterea porumbeilor din concurs. Posesorii ceasurilor V8 nu au obligatia a se prezenta la desigilare daca sosirile au fost transmise in direct in programul de clasamente.

m.   Este interzis sã se facã modificãri pe fisa de îmbarcare, aceasta ducând la anularea concursului pentru crescatorul in cauza. Asociatiile care au concurenti cu sisteme electronice, vor desemna comisii care vor rãspunde de corectitudinea îmbarcãrilor.

n.    Columbofilul care participã la concursuri trebuie sã posede ceas de cronometrare si sã facã dovada înregistrãrii obligatorie a porumbeilor proprii în ceasul înscris de pe fisa de cronometrare.

o.      Cu ocazia sigilãrii ceasurilor la toate tipurile de concurs se întocmeste un proces verbal de sigilare în care vor fi trecute toate ceasurile participante dupã urmãtorul tabel: nr. curent, nume, prenume columbofil, asociatie, seria si modelul ceasului, numãrul de ordine a cusetei de pe circumferinta discului în pozitia sigilat care va fi semnat de membrii comisiei si stampilat corespunzãtor.

p.    Necomplectarea tuturor campurilor din procesul verbal de sigilare-pornire-desigilare duce la anularea etapei tehnicului de centru.

 

CAPITOLUL IX

 PORNIREA CEASURILOR MECANICE

a.    Pornirea ceasurilor se face pe centre stabilite de cãtre Comisia tehnicã a asociatiilor, la ora stabilitã de cãtre asociatia organizatoare, astfel încat toate ceasurile se pornesc la aceiasi orã. Centrele se desemneazã astfel încât la un centru sã fie grupati minim 15 columbofili si 15 ceasuri constatatoare (mecanice sau electronice). Crescãtorii posesori de ceasuri electronice nu au obligatia de a fi prezenti la pornirea ceasurilor. În cazul în care nu sunt 15 columbofili cu ceasuri mecanice (dar sunt peste 15 împreunã cu cei cu ceasuri electronice) se desemneazã o comisie de minim 3 columbofili care vor asista obligatoriu la pornirea ceasurilor si vor întocmi un proces verbal. Acolo unde se concureazã numai cu ceasuri electronice nu se mai face centru de pornire ceasuri.

b.    La pornirea ceasurilor, la controlul final, cât si la lansarea porumbeilor este nevoie de o sursã exactã ce indicã ora (momentul) activitãtii respective. În acest sens, organizatorul trebuie sã foloseascã un ceas de mare precizie, un aparat radio (al saselea bip sonor marcheazã ora exactã) sau un telefon mobil, cu solicitarea anterioarã a orei exacte la Romtelecom (Robot), posibil ceasul atomic al sistemelor electronice.

c.    Numai dupã marcajul de pornire a ceasurilor mecanice se vor completa datele in procesul verbal model FNCPR  

d.     Dacã în momentul bãtãii de pornire a ceasurilor, un ceas nu porneste, se acordã 15 minute pentru desigilarea, verificarea si repunerea ceasului respectiv la + 15 minute, apoi se porneste si se sigileazã ceasul.

 

 CAPITOLUL X

 TRANSPORTUL PORUMBEILOR LA LOCURILE DE LANSARE

  a.    Transportul porumbeilor clemati se face numai cu mijloace specializate de transport, autorizate de autoritãtile statului în acest sens, obligatoriu cu delegat lansator numit de catre organizator, lipsa delegatului lansator duce la anularea etapei in cauza. La etapele care necesita 2 conducatori auto, unu din ei va fi numit delegat lansator. De la sigilarea masini si predarea dosarului etapei, delegatul lansator este direct raspunzator de tot ce se intampla pana la lansarea porumbeilor.

b.    Pentru transportul porumbeilor asociatiile vor angaja delegati cu atestat conform normelor europene de transport pãsãri vii.

c.    Porumbeii trebuie sã fie asigurati cu hranã si apã pentru ca în cazurile în care lansarea nu se poate efectua la data stabilitã, din motive obiective (defectiune a masinii, vreme total nefavorabilã, etc.) sã se poatã amâna lansarea.

d.    Dupã terminarea îmbarcãrii porumbeilor, fiecare boxã sau seturi de boxe se sigileazã cu sigilii tip FNCPR si se trec in tabelul de insotire pentru fiecare masina de cãtre organizator. În acest moment delegatul – lansator preia de la organizatori:

        dosarul de trimis în teren, conform Capitolului IV 3, lit x;

        numele, prenumele, adresa, nr. de telefon al delegatului – observator din localitatea de lansare a porumbeilor;

        un plic obisnuit, pentru intern si unul special (cu valoare timbratã) la concursurile din strãinãtate, suma de bani necesarã;

e.    Delegatul – lansator trebuie sã acorde toate îngrijirile porumbeilor care – i sunt încredintati atât pe drum, cât si la sosirea la locul de lansare (hranã, apã, parcare la umbrã, în liniste si aer liber, etc.). El va detine un ceas de mânã reglat la ora oficialã a României si un telefon mobil utilizabil pe toatã durata cãlãtoriei.

 

 CAPITOLUL XI

LANSAREA PORUMBEILOR

a.    Lansarea porumbeilor se face de catre persoanele desemnate de catre Comitetul de conducere al asociatei organizatoare. Nu se laseaza porumbeii la etapele de fond, maratón FCI si maraton in conditii de cod meteoportocaliu si rosu – de vant, ploaie si caldura, pe minim 50% din traseu, sub sanctiunea anularii etapei pentru intreg comitetul de conducere al asociatiei respective.  

b.    In acest sens si amanarea etapei se poate face doar pentru astfel de conditii, iar amanarea pentru alte motive duce la anularea etapei pentru intreg comitetul asociatiei organizatoare 

c.    Lansarea porumbeilor se face la minim 30 de minute ora locala de rasarit a soarelui si NU in timpul de neutralizare. 

d.    Lansarea porumbeilor se face sub supravegherea unui delegat –observator pentru toate etapele.

- Asociatiile care doresc,pot lansa fara delegat observator,la tóate tipurile de concursuri,cu urmatoarele conditii :

- Postarea pe Facebook a tabelului nominal cu toti crescatorii si numarul de porumbei participanti la concurs din ziua imbarcarii, pe o pagina creata special si care are numele asociatiei.

- Postare pe Facebook a procesului verbal de sigilare si masina [ masinile ] sigílate.

- Postarea live pe Facebook,sigiliile masinii [ masinilor ]de concurs inainte de lansare.

- Postarea live pe Facebook,momentul lansarii porumbeilor. (in acelasi clip cu filmarea sigiliilor)

- Exceptie fac etapele de fond si maratón FCI unde participa porumbeii cu inele Gold.

Aceste etape vor fi lansate doar cu delegat observator Lipsa unuia dintre aceste elemente duce la anularea rezultatelor la etapa in cauza a Presedintelui si a Tehnicului de Asociatie

In cazurile exceptionale de lipsa de semnal, asociatia are la dispozitie 90 de minute sa incarce filmarea pe Facebook din momentul lansarii. N acest caz se anunta omologatorul si se anunta asta si pe Facebook in momentul postarii.

.Optional, asociatiile care doresc, pot lansa fara lansator la toate tipurile de concursuri ( exceptie fac etapele nominalizate pentru campionatul GOLD ), insa,Pentru aceasta, vor solicita CNS sa le creeze in pagina asociatiei, o rubrica in care se anunta lansarea, in 30 de minute dupa efectuarea acesteia si ulterior vor atasa filmarea lansarii in Programul de clasamente, sub sanctiunea anularii etapei.

e.    Prezenta delegatului – observator este obligatorie exceptie prevazut la litera d ) la locul stabilit pentru întâlnire si apoi la locul de lansare. Acesta are obligatia sã verifice numãrul de porumbei în boxe si în cazul în care constatã nereguli sã opreascã lansarea si sã anunte de urgentã presedintele asociatiei din care face parte, iar acesta va lua legatura cu presedintele CNS sau responsabilul de zonã pentru a se continua verificãrile.

f.          Delegatul – observator, imediat dupã lansare, va completa procesul verbal de lansare (la lansare se trece ora României), va semna si stampila tabelul nominal cu crescãtorii si va primi într – un plic câte un exemplar din:

        proces verbal de lansare;

        tabelul nominala crescãtorilor participanti;

        acestea vor fi trimise la adresa omologatorului mentionatã pe plic, obligatoriu;

g.    În caz de fortã majorã (masinã defectã) se poate efectua lansarea din altã localitate cu aprobarea asociatiei organizatoare, a CNS (se anuntã telefonic responsabilul de zonã din cadrul CNS si apoi în scris) si bineînteles a conducerii asociatiei columbofile, care va desemna un delegat observator, al noii localitãti, pentru avizarea lansãrii. Noua localitate va fi consemnatã în procesul verbal de lansare.

h.În cazul în care delegatul – observator nu soseste la lansare din motive exceptionale ce nu tin de culpa asociatiei organizatoare a concursului, confirmarea lansãrii va fi datã telefonic de presedintele CNS sau dacã acesta nu poate fi contactat, de un membru al CNS care va informa imediat în scris FNCPR despre aceastã lansare. Se va face dovada lansãrii din acea localitateprin filmare si introdusa in programul de clasamente. Lipsa filmarii duce la anularea etapei tehnicului de asociatie. Se acceptã maxim un caz de acest tip într – un sezon.

i.   La lansare, pozitia GPS a masinii trebuie sã fie vizibilã în pagina de supraveghere de pe internet si ulterior listatã si atasatã la dosarul concursului. Datele se pãstreazã un an. Orice concurs la care pozitia masinii nu poate fi vãzutã sau la care se introduc alte coordonate decât cele din programul de supraveghere GPS, nu se va putea folosi în campionatul national.

j.      În cazul când sunt mai multe masini la locul de lansare, se introduc în program datele unei singure masini si se filmeazã lansarea pentru confirmarea prezentei celorlalte masini (este valabil si în cazul în care doar o masinã din cele din teren are sistem GPS).

k.    Lansãrile concursurilor dedemifond-fond, fond, maraton FCI si maraton (plus cele de viteza, viteza – demifond si demifond daca se lanseaza fara delegat) se filmeazã, iar filmarea se posteazã pe internet si se ataseazã la dosar. Omologatorul va solicita filmarea. În film este obligatoriu sã aparã si delegatul – obsrvator. Lipsa filmarii duce la anularea etapei pentru comitetul asociatiei.

l.      Lansãrile porumbeilor din Ucraina se fac doar de cãtre delegati desemnati de CNS a FNCPR, din cadrul asociatiilor din estul României.

 

 

 

CAPITOLUL XII

CONSTATAREA PORUMBEILOR

a.    Constatarea porumbeilor se face în ceasurile electronice sau mecanice, care apar în procesul verbal de sigilare ceasuri. Intr-un ceas constatator mecanic, pot introduce stikerele porumbeilor sositi maxim 3 columbofili cu o distanta aeriana de maxim 2 km intre crescatori. 

b.    Porumbeii vor fi constatati doar la crescãtoria a cãrei coordonate apar în programul de clasamente. Orice constatare a porumbeilor în alte crescãtorii va duce la suspendarea columbofilului pe o perioada între 1 si 5 ani.

c.     Columbofilii care nu posedã ceas, vor introduce clemele la un alt columbofil, însã trebuie sã aparã trecuti pe banda acelui ceas încã de la îmbarcare. Fac exceptie cei al cãror ceas se defecteazã, acestia pot introduce clemele în alt ceas. atasand obligatoriu banda ceasului defect la fisa de constatare. Lipsa benzi ceasului defect duce la scoaterea crescatorului si a porumbeilor din concurs indiferent de categorie.

 1. Durata maximã de concurs este urmãtoarea:

        2 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru distante de la 100 la 300 km;

        3 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru distante de la 300 la 500 km;

        6 zile, inclusiv ziua lansãrii, pentru concursurile peste 500 km;

        organizatorii decid durata concursului (în limitele de mai sus) în functie de sosirea porumbeilor, organizarea altor concursuri etc;

        exceptional la etapele de maraton cu diferente mari intre crescatori presedintele CNS poate aproba la solicitarea acestora cresterea duratei concursurilor cu inca 1 sau 2 zile.

e.      Timpul de neutralizare este perioada in care se considerã cã datoritã întunericului porumbeii nu zboarã în mod normal. Timpul de neutralizare va fi calculat în functie de ora de rãsãrit si apus a soarelui. Astfel ziua de concurs va începe cu 30 de minute înainte de rãsãritul soarelui si se va încheia cu 30 de minute dupã apus. Calculul rãsãritului si apusului se va face pentru fiecare judet sau grupuri de judete particpante în parte, iar aceste date vor fi generate automat pe programul de clasamente, care va calcula neutralizarea corespunzatoare judetului pe pagina caruia se face clasamentul. Tot pe acest program orice crescãtor va putea sã vadã durata fiecãrei zile de concurs pentru a nu exista alte suspiciuni.

f.     Porumbeii constatati si în timpul de neutralizare apar în clasament cu ora sosirii reale, însã în realitate programul calculeazã viteza fãrã timpul de neutralizare.

g.    Dacã este cazul, în timpul constatãrii porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor) orice columbofil participant este obligat sã admitã cel putin doi delegati (împuterniciti telefonic) din partea asociatiei organizatoare, a omologatorilor, a membrilor CNS sau a CD al FNCPR care vor verifica porumbeii sositi, clemele si inelele acestora, ceasul constatator si marcãrile acestuia (posibil introducerea unui biletel si un control “intermediar” la ceas) etc., dupã care vor întocmi un proces verbal, cu cele observate, care va fi înaintat de urgentã conducerii asociatiei, CNS sau CD al FNCPR. Membrii CD, CNS si omologatorii nu au nevoie de delegatie. Columbofilul va fi suspendat pentru o perioada de la 1 la 10 ani pentru: urmatoarele lucruri:

        neprimirea delegatilor observatori;

        lipsa ceasului constatator de la crescatorie;

        ceas desigilat;

        lipsa porumbeilor cronometraþi în ceas;

h.         În cazul concursurilor de Demifond - Fond, Fond, Maraton FCI si Maraton este obligatorie anuntarea prin SMS sau Mail a sosirii primilor doi porumbei (pe crescãtor) în maxim o orã weekend si doua ore in zilele de lucru de la marcarea în ceas. Anuntul va contine: categoria concursului, localitatea, numar inel matricol porumbel, contingent, ora sosiri, minutul, secunde, iar la concursul de maraton va contine si seria stikerului.

        Exemplu: fond.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda;

        Exemplu: maraton FCI.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda.sticker

        Exemplu: maraton.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda.sticker 

 1. Erorile de anunt cu privire la secunde nu duc la anularea etapei.
 1. La anuntarea porumbeilor de pe Mail se completeza obligatoriu toate campurile.
 2. Anuntarea porumbeilor / sanctiuni:

        Crescatorul anunta un porumbel tardiv (peste o ora in weekend si 2 in timpul saptamanii), serie, ora, minutul gresit, se anuleaza doar porumbelul in cauza, restul porumbeilor ramanand in concurs;

        Crescatorul anunta ambii porumbei tardiv sau cu seriile gresite, se anuleaza doar cei 2 porumbei, restul porumbeilor ramanand in concurs;

        Crescatorul anunta un porumbel iar pe cel de-al doilea nu-l mai anunta, se anuleaza cel de-al doilea porumbel, restul porumbeilor ramanand in concurs;

        Crescatorul nu anunta nici un porumbel, se anuleaza intregul concurs;

        Daca un crescator nu se regaseste in clasamentul provizoriu i se va anula etapa in cauza.

        La ceasurile mecanice si cele electronice unde nu se poate citi ora exacta dupa marcaj, se admite o eroare de citire de +/- 180 de secunde, dar acest fapt sa nu influenteze timpul de anunt de + 1 ora in wk si +2 ore in zilele de lucru de la sosirea porumbeilor

l.          Daca se anunta alti porumbei decat primii doi sositi, din eroare, se anuleaza toti porumbeii sositi inaintea acestora. In cazul in care se constata faptul ca s-a anuntat alti porumbei decat primii doi, pentru a-si creea un avantaj, crescatorului in cauza i se va anula intregul sezon pentru categoria respectiva.

m.    In cazul concursurilor de maraton FCI si maraton, se anunta si seria stikerului, obtinuta dupa razuirea acestuia si care contine un grupaj de litere si cifre scrise cu caractere mari. In cazul plombelor de cauciuc crescatorul este obligat sa anunte ambele serii de pe plomba. Nerepsectarea acestei prevederi duce la anularea porumbelului in cauza, restul porumbeilor ramanandin concurs. 

n.    Organizatorii îsi rezervã dreptul de a controla sosirile anuntate de oricare columbofil.

o. Porumbeii sositi in perioada timpului de neutralizare se vor anunta in maximum o ora de la terminarea timpului de neutralizare in ziua urmatoare de concurs. Neanuntarea acestora aduce la anularea etapei pentru porumbei respectivi. Timpul de neutralizare poate fi vizibil in clasamentul provizoriu creat pe pagina judetului si vizibil pe site.ul FNCPR

p.    La Maraton se vor anunta primii doi porumbei sositi în primele douã zile de concurs pentru fiecare judet daca in prima zi sosesc mai putin de 5 % din porumbeii angajati, daca sosesc peste 5 % (prezenti in clasamentul online) asociatia organizatoare poate decide si anunta public sistarea anunturilor pentru respectivul judet. (prima zi = ziua în care sosesc porumbei în judetul respectiv).

q.    Anunturile se introduc obligatoriu la concursurile de fond, maraton FCI si maraton, în programul de clasamente, la rubrica concurs provizoriu in urma SMS si mail trimise. Aici va apare ora sosirii, si automat generat de program ora postãrii anuntului, pentru a evita situatiile unde porumbeii nu sunt anuntati la timp. Acolo unde ora postãrii va depãsii o orã (perioadã de anunturi), anuntul va fi colorat cu rosu si automat porumbelul descalificat.

r.     Exceptional pentru persoanele care nu pot folosii telefonul sau mail-ul, tehnicii de centre pot prelua telefonic anunturile si le introduc in program in termenul de timp stabilit mai sus.

s.    Anuntarea sosiri porumbeilor prin SMS se poate efectua numai de pe numarul de telefon introdus in programul de clasamente corespunzator codului crescatorului. Incepad cu anul competitional 2017 crescatorii cu varsta de peste 65 de ani nu mai au obligatia de a mai transmite porumbeii in clasamentul provizoriu ( nu in cazul tandemurilor in care unul dintre crescatori are virsta sub 65 ani)??????????

t.      În conditiile unui concurs bun, asociatia organizatoare poate decide prin anuntarea telefonicã si prin intermediul internetului sistarea anunturilor în momentul când se apreciazã cã minim 40% dintre porumbei au sosit în toate judetele participante. Acest lucru se face doar cu aprobarea majoritãtii asociatiilor participante.

u.    Se considerã prima zi de concurs ziua în care sunt sositi si marcati în ceas primii porumbei din concurs (este posibil numai unul) chiar dacã sunt sositi în ziua a 2-a, a 3-a etc., dupã ziua lansãrii.

v.      In cazul concursurilor mai grele sau care dureaza mai multe zile, asociatiile pot opta pentru a organiza seara dupa inchiderea concursului a unor centre pentru a efectua controale intermediare la ceasurile mecanice. La un centru trebuie sa fie minim 15 ceasuri. Daca intr-un judet nu exista 15 ceasuri mecanice se organizeaza centru pentru cate sunt, dar cu participarea a doi membri posesori de ceasuri electronice care sa asiste si sa opereze un proces verbal. In cuseta ceasului se introduce un biletel cu inscriptia – Control intermediar. Daca ceasurile se opresc se iau in considerare porumbeii pontati pana la controlul intermediar. Chiar si cu ceasurile oprite, nedesigilate, columbofilii trebuie sa fie prezenti la desigilare si sa dea cele doua stopuri finale. Abia dupa aceasta procedura se desigileaza ceasurile. In caz contrar concursul se anuleaza.

 

CAPITOLUL XIII

DESIGILAREA CEASUIRLOR

a.    Ceasurile se desigileazã pe cluburi (în cazul celor electronice se descarcã datele).

b.    Obligatoriu la desigilare trebuie sã fie prezenti 15 membrii columbofili si 15 ceasuri de cronometrare. În caz contrar, pe clubul respectiv nu se mai pot face imbarcari de porumbei si nici porniri si desigilari de ceasuri pentru categoría respectiva, iar membri columbofili au obligatia sa imbarce si sa desigileze la cel mai apropiat club, fara a beneficia de clasament común cu clubul respectiv..

c.        Columbofilii au obligatia sã fie prezenti la ora stabilitã sub sanctiunea anulãrii etapei, fara a se scoate nr de porumbei din concurs. Fac exceptie posesorii de ceasuri mecanice,la care se v-a scoate si numarul de porumbei

POSESORII CEASURILOR TOPIGEON, OPTIONAL, POT ALEGE SA DESIGILEZE LA URMATOAREA IMBARCARE LA CARE PARTICIPA. PENTRU ACESTIA TEHNCII VOR LISTA FISA SOSIRILOR DIN PROGRAMUL DE CLASAMENTE ,IAR FISA DIN CEAS SE VA ATASA ULTERIOR LA DOSAR.Acestia vor fi trecuti prezenti in procesul verbal de desigilare si vor fi luati in calcul ca si numar de ceasuri presente la desigilare.

IN CAZUL ULTIMEI ETAPE LA CARE PARTICIPA VOR DESIGILA OBLIGATORIU LA ORA SI DATA ANUNTATA IN CAZ CONTRAR LI SE VA ANULA ETAPA

d.        Fiecare club de îmbarcare va avea un presedinte si un responsabil tehnic (pot fi aceleasi persoane în cazul centrelor comune si de îmbarcare).

e.    Tehnicul de club, împreunã cu comisiile, va verifica pe rând fiecare ceas, integritatea lui si prezenta sigiliilor la ceasurile mecanice si îl vatrece într – un proces verbal de desigilare. Procesul verbal va fi completat cu numele persoanelor din comisie si cu numele responsabilului de centru.

f.   Dacã din diverse motive, un columbofil nu se prezintã cu ceasul la ora controlului final, ceasul respectiv sigilat, defect, oprit va fi adus obligatoriu la locul si data clemãrii porumbeilor în concursul urmãtor când îl va prezenta comisiei tehnic – sportive spre verificare. La ultimul concurs posesori de ceasuri mecanice sau electronice participanti la etapã sunt obligatii sa participle la desigilare, in caz contrar se anuleazã rezultatele anului respectiv la columbofili în cauzã, fara a se scoate porumbeii si crescatorul din concursurile anterioare daca acestea au fost finalizate si omologate.

g.    Columbofilii desigileazã obligatoriu la cluburile lor intreg sezonul cu exceptia desfintari in conditiile RNS. Participarea la desigilare la un alt centru decât cel desemnat va duce la anularea etapei crescãtorului în cauzã.

h.   La ora fixatã de organizator (fix) se dau douã stopuri la ceasurile mecanice la o diferentã între ele de la 1 la 5 minute. Diferenta se stabileste tot de organizator. Lipsa stopurilor sau perforarea benzii între stopuri duce la anularea concursului pentru crescãtorul în cauzã.

i.      Desigilarea ceasurilor se face pe comisii constituite din minim 3 persoane atât pentru ceasurile macanice, cât si pentru cele electronice. Columbofilul nu are voie sã participe în niciun fel la desigilarea propriului ceas, sub sanctiunea anulãrii etapei.

j.        La ceasurile mecanice se trec manual pe fisa de cronometrare ora sosirii porumbeilor corespunzatoare clemelor din ceasul mecanic, ziua si ordinea sosirii. Pe banda ceasului se trec seriile porumbeilor, seriile clemelor si ora, minutul si secunda sosirii. Marcajele goale se anuleazã, iar pe bandã va semna un membru al comisiei. Acolo unde concureazã mai multi crescãtori într – un ceas se trece si numele proprietarului porumbelului pe bandã si în dreptul marcajelor se scriu si numele crescãtorilor. Comisia va analiza banda ceasului mecanic sub urmãtoarele rapoarte:

        însemnãrile si stampilele de la începul benzii;

        consemnarea numelui si prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au marcat în ceasul respectiv;

        perforarea de control initial care trebuie sã fie înainte de marcajul de control initial;

        marcajele sã fie vizibile: zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprimã acest lucru); nu se admite citirea cu lupa.

        marcajele de control final (minim douã);

        perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unicã, obligatoriu în al doilea marcaj final sau dupã acesta;

        comisia de sigilare formata din 3 membrii

        comisia de desigilare formata din 3 membrii, urmata de stampila

k.      Se va citi cu atentie primul control final – abaterea de la ora exactã, în plus sau în minus trebuie sã fie mai micã de 3 minute în 24 ore de functionare a ceasului. În caz contrar se anuleazã fisa fãrã a se scoate porumbeii din concurs.

l.   Comisia de desigilare va anula toate benzile care nu corespund actualului RNS cu privire la: întârzierea ceasului, fixarea acestuia pe ora fixã la pornire, prezenta stopurilor finale pe bandã, perforarea benzii dupã marcajul initial sau înaintea celui de -al doilea control final, prezenta comisiei de sigilare, prezenta ceasului atomic, etc.

m.  Inainte de începerea procedurilor de desigilare se va verifica setarea ceasului atomic, lucru pe care îl va face si fiecare crescãtor înainte de desigilarea cesului propriu.

n.    Nu sunt permise la fisele electronice de desigilare aparitia altor porumbei decât cei îmbarcati conform fisei de îmbarcare, sub sanctiunea anulãrii concursului.

o.La finalul desigilãrii comisia se va trece nominal si semnãtura pe banda ceasului si pe fisele cu porumbei (electronice sau mecanice).

p.    Fisele care trebuiau anulate, dar ajung în concurs si la omologator, vor fi scoase de acesta si totodatã acesta va anula etapa comisiei, tehnicului de centru si a tehnicului de judet care nu a sanctionat aceastã faptã.

q.    La concursurile de vitezã, vitezã – demifond si demifond se anuleazã toate fisele ceasurilor mecanice care nu au porumbei sositi, fisele ceasurilor mecanice care nu sunt prezente la desigilare, iar acesti porumbei nu mai intrã în concurs ( exceptie fac fisele ceasurilor electronice ). Columbofilii participanti la concurs au obligatia sã fie prezenti la desigilare, în caz contrar vor fi sanctionati în felul urmator de cãtre responsabilul tehnic judetean:

La concursurile de viteza,viteza – demifond si demifond posesorii de ceasuri mecanice au obligatia de a face dovada sosirii porumbeilor si tot odata au obligatia sa fie prezenti la desigilare,in caz contrar se va anula etapa in cauza a crescatorului si scoaterea nr de porumbei din concurs.

 

        anularea celei mai bune etape din sezon;

        penalitate financiara conform deciziei Comitetului Asociatiei, decizie care se ia la începerea sezonului si se comunicã membrilor;

La concursurile de demifond -fond si fond pentru a putea fi introduse in clasament fisele ceasurilor mecanice trebuie sa aibe atasata banda ceasului.

r.     Datele din ceasurile electronice se transfera automat in programul de clasamente la desigilare pe userul de club sau centru. Lipsa transferului electronic duce la anularea etapei si scoaterea porumbeiilor din concurs pentru ceasurile care nu sau transferat automat si pentru tehnicul si presedintele clubului. 

s.    Ceasurile electronice se descarca automat in programul de clasamente. Nerespectarea acestei prevederi atrage sanctiuni pentru tehnic sau pentru posesori ceasurilor nedescarcate. 

t.       Dupã finalizarea operatiunilor de desigilare, tehnicul de centru verificã si pregãteste dosarul concursului pentru centrul respectiv. Acesta va contine:

        fisele de îmbarcare/desigilare (exemplarul 2) pentru ceasurile mecanice;

        procesele verbale – sigilare, desigilare, pornire;

        fisele anulate, grupate separat si scris pe fiecare motivul anulãrii;

        alte procese verbale;

        fisele de imbarcare si evaluare trebuie imperecheate (una dupa alta) si asezate in dosar in ordine alfabetica In cazul ceasurilor mecanice unde se inregistreaza sosiri de minim 2 columbofili fisele si banda de cronometrare trebuie sa fie impreuna in dosar.

u.   Dosarul trebuie trimis în termenul stabilit de organizatori cãtre tehnicul organizator, care va centraliza dosarele, le va verifica si va finaliza clasamentul. 

v.      La imbarcare si la desigilare, in cazul sistemelor de club BENZING, se va tipari fisa de informatii imediat dupa setarea orei, inainte ca ceasurile sa fie conectate la unitatile de club. Aceste fise de informatii se vor anexa la dosarul concursului. Dupa tiparirea fisei se poate incepe procedura de imbarcare / desigilare. Informatiile tiparite pe aceste fise vor fi folosite de tehnici si omologatori pentru verificari incrucisate. Sistemele de club BENZING trebuie sa functioneze cu versiunea de software RO 3.2 sau o versiune superioara. Imbarcarea sau desigilarea pe unitati de club BENZING cu versiune de software inferioara versiunii RO 3.2 atrage dupa sine anularea rezultatelor.

w.    In cazul in care la un club sau centru de imbarcare, se defecteaza imprimanta sau sistemul de imbarcare - desigilare Responsabilul si Tehnicul de club sa centru v-a intocmi un proces verbal de constatare care v-a fi pus la dosarul etapei respective si v-a lua legatura cu Presedintele CNS ,Omologatorul sau Responsabilul de zona pentru a cere prelungirea duratei de desigilare.

x.      Ora de desigilare aparuta pe fisa de desigilare trebuie sa fie dupa ora listarii fisei de informatiisi in intervalul de desigilare dar nu mai devreme de ora scrisa in procesul verbal de desigilare, sub sanctiunea anularii concursului pentru crescatorii in causa, a tehnicului de centru.

y.         Corectia de timp nu poate sã depãseascã 3 minute la 24 de ore, sub sanctiunea anulãrii etapei.

 

CAPITOLUL XIV

CLASAMENTELE CONCURSULUI

a.       Clasamentele concursului, a porumbeilor si cel al columbofililor, se întocmesc de cãtre tehnicii de judet (sau de cãtre operatorii angajati pentru acestea) folosind Programul National de Clasamente. În cadrul organizãrii concursurilor de cãtre asociatiile organizatoare, clasamentele apar pe pagina judetului care are ca reprezentant tehnicul sportive al asociatiei.

b.      Procesarea datelor se face doar dupã ce tehnicul de judet va verifica dosarul, asigurându – se cã au fost anulate toate aspectele care nu sunt conforme cu prezentul regulament. Clasamentele se clasificã dupã cum urmeazã:

        clasamentele la tipurile Vitezã, Viteza-Demifond si Demifond pot fi: clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judet, clasament intercluburi (se face pe baza protocoalelor stabilite dinainte intre doua sau mai multe cluburi din totalul cluburilor ce participa la o etapa. In cadrul unei asociatii, un club poate beneficia de un singur clasament intercluburi, stipulat prin protocol, pentru concursul in cauza ), clasamente zonale, obtinute prin impartirea in doua a distantei dintre primul si ultimul crescator si clasamente pe club – acestea numai dacã se întrunesc conditiile de minimum 20 de columbofili si 250 porumbei si minim 20 de columbofili si 20 de ceasuri prezente la desigilare;

        pentru a fi considerat clasament general un clasament trebuie sa aibe 2(doua) cluburi participante. Fac exceptie judetele unde asociatia are un singur club.

        clasamentele la tipurile Demifond-Fond, Fond pot fi: clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente zonale (prin împãrtirea în douã a distantei dintre primul si ultimul columbofil participant în concurs), clasamente pe judet cu 40 crescatori , 40 ceasuri si 250 porumbei si clasamente pe centru dacã se întrunesc conditiile de minimum 20 de columbofili cu 20 de ceasuri constatatoare si minim 250 porumbei, clasamente interjudetene cu minim 40 crescatori si 250 de porumbei si care se stabilesc prin protocol de catre asociatiile participante sau se desemneaza de catre organizatori in cadrul etapelor DERBY;

        clasamentele la tipul Maraton FCI pot fi: clasamente generale, clasamente zonale (prin împãrtirea în douã a distantei dintre primul si ultimul columbofil participant în concurs), clasamente pe judet si clasamente pe centre de imbarcare (in centre unde imbarca cel putin doua asociatii) dacã se întrunesc conditiile de minimum 50 de columbofili si 50 de ceasuri constatatoare si minim 250 de porumbei, clasamente interjudetene cu minim 50 crescatori si 50 de ceasuri si 250 de porumbei si care se stabilesc prin protocol de catre asociatiile participante sau se desemneaza de catre organizatori in cadrul etapelor DERBY;

        clasamentele la tipul Maraton pot fi: clasamente generale, clasamente zonale obtinute prin impartiera clasamentului general pe zone de 100 km cand distanta de la primul participant la ultimul este mai mare de 150 km iar cand este mai mica de 150 de km se imparte in doua zone. (In cazul in care o zona nu intruneste numarul de columbofili sau porumbei necesari ea va trece in zona superioara), clasamente pe judet si clasamente pe centre de imbarcare (in centre unde imbarca cel putin doua asociatii) dacã se întrunesc conditiile de minimum 50 de columbofili si 50 de ceasuri constatatoare si minim 250 de porumbei, clasamente interjudetene cu minim 50 crescatori si 50 de ceasuri si 250 de porumbei si care se stabilesc prin protocol de catre asociatiile participante sau se desemneaza de catre organizatori in cadrul etapelor DERBY;

c.      Clasamentele unui concurs se fac pe baza procesului verbal de lansare care trebuie sã fie unic pentru un concurs. Clasamentele întocmite prin cumularea mai multor procese verbale se anuleazã. 

d.    Clasamentul porumbeilor se întocmeste în ordinea descrescãtoare a vitezelor medii (metri/minut) calculate cu douã zecimale si pentru maximum 20% (douãzeci) din totalul porumbeilor angajati în concurs, cu exceptia prevazuta la capitolul 13 litera p.

e.    Numãrul de porumbei luati în calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numãrul total al porumbeilor cumulat din fisele de îmbarcare al columbofililor participanti la acel concurs, mai putin la categoriile vitezã, vitezã – demifond si demifond unde se întocmeste clasament doar din fisele prezente la desigilare si cu porumbei constatati.

f.       Punctajul penalizat al unui porumbel în clasamentul se calculeazã dupã formula cu patru zecimale si anume: Lp x 1000 / Np în care Lp este locul porumbelului în clasament, Np numãrul de porumbei angajati pentru toate categoriile.

g.    Clasamentele se pot vizualiza pe site-ul www.fcpr.ro, la sectiunea concursuri pentru fiecare asociatie judeteanã.

h.    Dupã fiecare concurs, organizatorii sunt obligati ca în termen de maximum 20 de zile de la data desigilãrii sã finalizeze clasamentele. Participantii pot sã vadã clasamentele direct pe site – ul federatiei www.fcpr.ro. Contestatiile, în cazul unor greseli de calcul, dactilografiere sau omisiune, se iau în considerare dacã au fost adresate, în scris sau pe mail, în termen de maximum 5 zile de la data aflãrii rezultatelor, catre asociatie. Rãspunsurile, în scris, ale comisiei tehnice organizatoare la contestatiile columbofililor, cu privire la clasamente, este obligatorie în termen de 5 zile. Contestatiile fatã de rãspunsul comisiei tehnice se trimit de crescãtori la omologatori, iar acestia vor trimite rãspunsurile prin intermediul site – ului FNCPR.

i.        Dupã epuizarea perioadei de contestatii, operatorul judetean în pagina judetului din Programul National de clasamente va optiona butonul – CONCURS FINALIZAT. În acel moment concursul este blocat iar pe clasament apare acest text. Acest buton se optioneazã doar în momentul când clasificatorul este absolut sigur cã clasamentul este gata. Dupã acest moment pagina va fi blocatã si nu se vor mai putea face alte modificãri în clasament. Dacã omologatorul va constata deficiente si nevoia de corecturi, acestea se vor face pe baza unui raport scris, trimis de omologator pe mail cãtre responsabilul cu programul de clasamente. Doar dupã aceea omologatorul optioneazã butonul – OMOLOGAT – si concursul se va putea centraliza.

 

  CAPITOLUL XV

 OMOLOGAREA CONCURSURILOR

a.Dupã finalizarea tuturor operatiunilor indicate în capitolele de mai sus, responsabilul tehnic organizator va finaliza dosarul concursului si îl va trimite la omologator.

 1. Dosarul concursului trebuie sã continã urmãtoarele:

        procesul verbal de lansare;

        tabel nominal cu numele crescãtorilor si numãrul de porumbei îmbarcati pentru fiecare centru de îmbarcare;

        procesul verbal de sigilare ceasuri la toate categoriile (sunt trecute toate ceasurile electronice/mecanice cu care se concureazã la concursul respectiv) pentru fiecare centru de îmbarcare;

        procesul verbal de pornire ceasuri (sunt trecute doar ceasurile mecanice care sunt pornite pentru concursul respectiv) pentru fiecare centru de îmbarcare;

        procesul verbal de desigilare ceasuri (sunt trecute toate ceasurile electronice/mecanice care sunt prezente la desigilare) pentru fiecare centru de îmbarcare;

        alte procese verbale si acte ce depinde de concursul respectiv, posibil abateri si sanctiuni;

        listingul pozitiei masinii la lansare, cu pozitia (coordonatele) de la momentul lansãrii si minim douã pozitii înainte si douã dupã lansare (raport pozitii);

        fisele de cronometrare colectivã, într – o anumitã ordine (pe asociatii, pe centre de îmbarcare, în ordine alfabeticã, etc.) completate corespunzãtor si fãrã stersãturi; fisa de imbarcare si cea de evaluare sa fie una dupa alta pentru fiecare columbofil

        benzile ceasurilor de cronometrare (chiar si cele anulate, fiecare atasatã cu o agrafã (nu capsatã, gauritã cu ace sau lipitã) pliate tip armonica si atasata la fisa de care apartine, pentru a facilita verificarea;

        fisa nr. 3 la etapele de maraton cu stikerele lipite imediat dupa fisa de imbarcare existente la asociatie;

c.    Lipsa oricãruia dintre aceste documente atrage dupã sine anularea etapei pentru tehnicul concursului. Acesta poate sanctiona la fel tehnicii de centre care nu transmit cele de mai sus cu dosarul centrului, caz în care este absolvit de vinã.

d.    Comisiile tehnice ale asociatiilor au obligatia salvãrii clasamentelor imediat dupã optionarea butonului – concurs finalizat – în calculatorul propriu pentru a preveni defectiunile tehnice ale programului care pot duce la distrugerea bazei de date.

e.      Dosarele finale ale concursurilor vor fi expediate de cãtre tehnicul sportiv la omologator în termen de 30 de zile de la efectuarea concursului si 10 zile de la ultimul concurs cu puii. În caz contrar CNS va lua obligatoriu una din urmatoarele mãsuri:

        anularea rezultatelor tehnicului la etapa respectivã;

        anularea rezultatelor tehnicului pentru întreg sezonul (întârzieri repetate);

        anularea rezultatelor pentru întreg comitetul de organziare la etapa respectivã;

        suspendarea relatiilor cu FNCPR a tehnicului

f.     La solicitarea omologatorului, asociatiile organizatoare au obligatia sã punã la dispozitia acestuia userul si parola pentru verificarea pozitiei masinii. Nerespectarea acestei prevederi va duce automat la nerecunoasterea concursului în campionatul nacional.

 1. Dosarele se trimit cu posta firme de curierat rapid.

h.      Omologatorului desemnat din judetul respectiv, în spetã asociatiei organizatoare, i se vor expedia de cãtre delegatii – observatori, scrisorile din localitãtile de lansare sau va viziona filmul unde nu este delegat lansator.

i.     Omologatorul are obligatia de a aplica întocmai prezentul RNS documentatiilor concursurilor. În cazul depistãrii unor abateri neintentionate, omologatorul are obligatia sã ia legãtura cu comisia tehnica a organizatorului.

 1. Timpul maxim de omologare dupã primirea dosarului este de 30 de zile.

k.      Dupã verificarea dosarului si a clasamentului omologatorul va actiona butonul „concurs omologat” si va apãrea mesajul pe clasament „concurs omologat”. Orice modificare înainte de aceasta se va face doar de cãtre responsabilul de program în baza unui raport scris de cãtre omologator.

l.        La sfârsitul anului competitional, omologatorii vor prezenta un raport scris asupra celor omologate, inclusiv cu toate problemele apãrute în sezon. Raportul va fi prezentat în cadrul sedintei CNS, unde se vor omologa rezultatele finale nationale si pe asociatii. Raportul se va arhiva la sediul FNCPR unde se va pãstra pentru 2 ani.

m.  Dosarele concursurilor (omologate sau neomologate) se vor pãstra, timp de 2 ani la domiciliul omologatorului.

n.   Omologatorul are obligatia sã verifice si sã omologheze (sau sã anunte CNS despre problemele existente în dosar) si în maxim 30 de zile de la primirea dosarului sã bifeze în programul de clasamente butonul „concurs omologat”, astfel ca toti columbofilii sã poatã viziona acest lucru pe site – ul federatiei fac exceptie concursurile cu problema foarte mari care trebuiesc analizate la sedinta CNS.

o.    Contestatiile cu privire la omologarea concursului se trimit in termen de 10 zile de catre crescatori din momentul omologarii concursului catre FNCPR pe mail, acestea urmand a fi analizate in prima sedinta CNS. Contestatiile trimise tardiv nu vor avea efecte in clasament dar daca sunt corecte pot atrage suspendarea omologatorului si chiar anularea rezultatelor a acestuia in cazurile grave.

p.      Omologatorii au obligatia sã anunte CNS despre întârzierea trimiterii dosarelor sub sanctiunea anulãrii rezultatelor acestora.

q.      Dosarele de concurs finale care încalcã prezentul RNS nu vor fi omologate. Omologarea unui concurs care nu respectã prezentul RNS atrage suspendarea omologatorului din activitatea competitionalã pe o perioadã între 1 an si 5 ani.

r.     Omologatorii au obligatia sesizarii presedintelui CNS despre neomologarea unui concurs în termenul de 30 de zile, prevãzut pentru omologare, sub sanctiunea anulãrii propriilor rezultate.

 

CAPITOLUL XVI

 CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA NIVEL JUDETEAN PROVINCIAL SI NATIONAL

a.   În urma rezultatelor obtinute la concursurile omologate se organizeazã Campionatul Judetean, Campionatul Provincial si Campionatul National Columbofil al României. Acestea sunt centralizate automat de cãtre Programul National de clasamente sub supravegherea tehnicilor de judet si a responsabilului de program din cadrul CNS.

b.  Dupã ce omologatorul optioneazã butonul – OMOLOGAT – al unui concurs, în pagina judeteanã va apare butonul – CENTRALIZARE – (porumbei, respectiv crescãtori). Responsabilul tehnic care administreazã pagina pe care acesta este editat, va trimite prin accesarea acelui buton spre centralizare toate clasamentele concursului, astfel încât toate link-urile clasamentelor conforme cu RNS sã devinã verzi, atât la porumbei cât si la crescãtori. Abia în acel moment punctajele obtinute sunt centralizate în campionatul judetean. Columbofilii au obligatia sã urmãreascã propriile punctaje si sã sesizeze imediat responsabilul tehnic, despre orice eroare de program la centralizarea judeteanã.

c.      Dupã finalizarea concursurilor (maturi sau pui) si finalizarea omologãrilor, CNS va transmite o datã pentru finalizarea oricãror contestatii cu privire la rezultatele finale judetene, respectiv nationale. Crescãtorii si tehnicii de judet au obligatia verificãrii rezultatelor finale si sesizãrii responsabilului de program despre eventualele erori. Dupã aceastã datã nu se mai acceptã contestatii.

d.     Omologatorul va verifica si omologa (sau dupã caz va apela responsabilul cu programul pentru remedierea erorilor pe care ulterior le va transmite si în scris asociatiei) si va prezenta dosarul la sedinta CNS cu omologatorii, aferentã anului respectiv.

e.      Pentru a fi centralizate în Campionatul National etapele de concurs trebuie sã respecte planul de zbor, sã se desfasoare conform prezentului regulament si sã îndeplineascã urmãtoarele conditii minimale sub raport al numar de porumbei, columbofili si ceasuri constatatoare:

        vitezã – minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei;

        demifond - minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei;

        vitezã – demifond – minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei

        demifond – fond – minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei, pentru centru si 40 de crescatori, 40 de ceasuri si 250 porumbei penru concursul general;

        fond – minim 20 de crescãtori si 20 de ceasuri si 250 de porumbei, pentru centru si 40 de crescatori, 40 de ceasuri si 250 porumbei penru concursul general;

        maraton FCI – minim 50 de crescatori, 50 de ceasuri si 250 porumbei;

        maraton – minim 50 de crescãtori si 50 de ceasuri si 250 de porumbei;

        face exceptie de la regulã ultima etapã organizatã (chiar dacã nu este ultima din planul de concursuri) care poate fi organizatã sub numãrul minim necesar de porumbei si crescãtori, aceasta pentru fiecare grupã de tipuri de concursuri – vitezã, vitezã – demifond, demifond, demifond – fond, fond, maraton FCI si maraton. Pentru realizarea centralizarii acestor etape asociatiile în cauzã vor adresa o cerere scrisã responsabilului cu clasamentul din cadrul CNS;

        centralizarea campionatului atat la porumbei, cat si la crescatori va aparea pe site-ul FNCPR, numai dupa efectuarea ultimei etapei din planul de zbor atat la maturi cat si la pui.

 

 CAPITOLUL XVII

 CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL ROMANIEI

Notã: Punctajele vor fi centralizate pe norme conform TIPULUI CONCURSULUI

     I.        CAMPIONATUL PORUMBEILOR

a.    Categoria Viteza National

        se considerã punctajul realizat de porumbel în fix 5 (cinci) etape de concurs din tipul vitezã sau vitezã – demifond cu participarea a minim 20 de columbofili si 250 de porumbei, parcurgând minimum 750 km, într – un an;

        se vor lua obligatoriu 2(doua) din cele 5(cinci) etape din clasamentul judetean sau general, celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente;

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

        pentru pui, norma este identicã;

b.    Categoria Demifond National

        se considerã punctajul realizat de porumbel în 4 (patru) etape, din tipurile demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond cu participarea a minim 20 de crescãtori si 250 de porumbei, parcurgând minimum 1200 km într – un an.

        se vor lua obligatoriu 2(doua) din cele 4(patru) etape din clasamentul judetean sau general, celelalte 2(douã) luându – se la alegere din oricare clasamente;

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

        pentru pui norma este identicã

 

 c.    Categoria Fond National

        se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape din tipurile demifond – fond, fond parcurgând minimum 1500 km cu participarea a minim 40 de crescãtori si 250 de porumbei

        din cele trei etape se poat lua maxim o etapa din clasamentul pe centru (cu participare a minim 20 membri si 250 de porumbei) si minim una din clasamentul general sau judetean.

        o etapa trebuie sa fie centralizata dintre cele pe zona desemnata

        din cele 3 (trei) etape o etapa poate fi din categoria maraton FCI

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

        pentru pui norma este identicã.

d.    Categoria Maraton FCI

        se considerã punctajul realizat de porumbel în 2 (doua) etape din tipurile maraton FCIparcurgând minimum 1400 km cu participarea a minim 50 de crescãtori si 250 de porumbei.

        din cele 2 (doua) etape o etapa poate fi din categoria maratón peste 900 km.

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

        pentru pui norma este identicã;

e.    Categoria As Fond National

        se considerã punctajul realizat de porumbel în 5 (cinci) etape peste 500 km din tipurile demifond – fond, fond sau maraton FCI, luandu-se in calcul maxim 2 etape cu clasamente pe centru la categoria fond centru (cu participare a minim 20 membri ,20 ceasuri si 250 de porumbei) si maxim 2 etape de tipul maraton FCI.

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

f.     Categoria Maraton National

        se considerã punctajul realizat de porumbel în 2 (douã) etape din tipul maraton parcurgând minimum 1800 km cu participarea a cel putin 50 de crescãtori si 250 de porumbei.

        minim o etapa centralizata va fi pe clasamentul general, zonal sau interjudetean.

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

        pentru pui norma este identicã;

g.    Categoria As Maraton National

        se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 etape din tipul maraton, parcurgând minimum 2700 km realizati cu minim o etapa cu zona desemnata iar celelalte 2 etape trebuie sa aibe minim 150 de crescatori in concurs.

Pentru campionatul porumbeilor la categoria As Maraton se considera punctajul realizat de porumbel in 3 etape din tipul maraton, cu participarea a cel putin 50 de crescatori, 50 de ceasuri la fiecare etapa. Punctajul unei etape se va centraliza obligatoriu de pe clasamentul general, zonal sau interjudetean.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizandu-se prin insumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizându- se prin insumarea normelor din cei 3 ani.

Atentie: Conform votului Adunarii Generale ultima etapa trebuie sa aibe minim 150 de membrii pentru a fi centralizata la AS Maraton

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

h.    Categoria General National

        se considerã punctajul realizat de porumbel în 6 (sase) etape parcurgând minim 1800 km, 2 (doua) etape se va lua din cele 6 (sase) etape din clasamentul judetean sau general iar celelalte 4 (patru) luându – se la alegere din oricare clasamente dupã cum urmeazã:

        2 etape, din tipul vitezã, sau vitezã – demifond,

        2 etape, din tipul demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond

        2 etape, peste 500 km;

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

        pentru campionatul pui categoria General se considerã punctajul realizat de pui în 6 (sase) etape parcurgând minim 1500 km dupã cum urmeazã:

        1-3 etape, din tipul vitezã, sau vitezã – demifond,

        1-3 etape, din tipul demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond

        1-3 etape, peste 500 km;

i.      Categoria AS Speed National

        se considerã punctajul obtinut la 10 etape de concurs din tipurile vitezã, demifond, vitezã – demifond si demifond – fond cu realizarea normei de 3000 km;

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

        pentru campionatul cu pui se considera punctajul obtinut din 10 etape de concurs din tipurile vitezã, demifond, vitezã – demifond si demifond – fond fara limita de km

j.      Categoria AS National

        se considerã punctajul obtinut la 10 etape de concurs din tipurile vitezã, demifond, vitezã – demifond, demifond – fond, mare fond si maraton; Punctajul se calculeazã prin însumarea punctajelor din urmatoarele etape:

        6 (sase) etape 100 – 500 km

        4 (patru) etape peste 500 km

        Obligatoriu se va centraliza cate minim o etapa dupa cum urmeaza:

 Minim 1 (una) de viteza

 Minim 1 (una) de viteza-demifond sau demifond

 Minim 1 (una) de fond sau demifond-fond

 Minim 1 (una) de maraton FCI sau maraton

        pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

k.    Pentru fiecare categorie competitionalã la porumbei (exceptie Campionatul copiilor si Record) se vor centraliza urmatoarele sub-categorii (în conditiile existentei a mãcar unui porumbel / categorie):

        maturi (porumbei în vârstã de minim 2 ani);

        tineret;

        pui;

        palmares pe 2 ani tineret;

        palmares pe 2 ani maturi;

        palmares 3 ani.

l.      Categoria Record National

        se cumuleazã totalitatea kilometrilor clasati în cariera de porumbel, minim 10.000 km si obligatoriu minim o etapa clasata in ultimul an. Se contabilizeazã etapele începând cu sezonul 2008; Fara intrerupere

m.Premiul CAROL I – pentru Porumbelul Anului

        FNCPR premiazã anual cu acordul Casei Regale a Romaniei porumbelul cu cel mai bun punctaj din 10 etape de concurs clasate cumuland 5000 km, acest premiu nu se acorda la nivel judetean;

 

CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL ROMANIEI

   II.        Campionatul columbofililor

a.    Categoria Vitezã National Crescãtor

        se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs, din tipurile vitezã si vitezã – demifond cu participarea a minim 20 de crescãtori si 250 de porumbei si norma de kilometri - minim 750 km într – un an;

        2(douã) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente.

        pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani.

b.    Categoria Demifond National Crescãtor

        se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 4 (patru) etape de concurs, din tipurile demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond cu participarea a minim 20 de crescãtori si 250 de porumbei si norma de kilometri – minim 1200 km într – un an;

        2(douã) din cele 4(patru) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean sau general, celelalte 2(douã) luându – se la alegere din oricare clasamente.

        pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani.

 

 

c.    Categoria Fond National Crescãtor

        se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, din tipurile demifond – fond, fond si maraton FCI cu participarea a minim 40 de crescatori si 250 de porumbei si norma de 1500 km.

        din cele trei etape se poate lua maxim o etapa din clasamentul pe centru (cu participare a minim 20 membri si 250 de porumbei) si minim o etapa de pe clasamentul general sau judetean

        o etapa trebuie sa fie centralizata dintre cele pe zona desemnata.

        pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani

d.    Categoria Maraton National Crescãtor

        se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, din tipul maraton cu minim 50 de columbofili si 250 de porumbei. Una dintre etape se va centraliza din clasamentul general, semi-general sau interjudetean

        se considerã punctajul realizat de crescator în 3 etape din tipul maraton, parcurgând minimum 2700 km realizaticu o etapa cu zona desemnata si cu doua avand 150 columbofili si 150 de ceasuri.

        pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani

e.    Categoria General National Crescator

        se va lua in calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei inscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 6 etape de concurs parcurgând minim 1800 km, 2 (doua) etape se va lua din cele 6 (sase) etape din clasamentul judetean sau general iar celelalte 4 (patru) luându – se la alegere din oricare clasamente dupã cum urmeazã:

        2 etape, din tipul vitezã, sau vitezã – demifond

        2 etape, din tipul demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond

        2 etape, peste 500 km.

        pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani.

f.     Categoria As National Crescator

        la categoria As crescator participa columbofilii care au realizat norma cu echipa la urmatoarele 5 categorii: viteza, demifond, fond, general si maraton. Punctajul pentru categoria AS se face prin insumarea punctajului penalizant la toate cele cinci categorii enumerate mai sus.

        pentru palmaresul pe 2 ani este necesara realizarea normei in fiecare an, palmaresul realizându – se prin insumarea normelor din cei 2 ani.

g.    Categoria Crescator National Pui

        se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs cu puii; 2(douã) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general sau judetean, celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente.

        pentru palmaresul pe 2 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani.

h.    În situatia în care se vor regãsi punctaje egale atât la porumbel, cât si la crescãtor, departajarea se va face în functie de km. (cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).

i.      Pentru fiecare categorie competitionalã la crescãtori (exceptie campionatul copiilor) se vor centraliza urmãtoarele subcategorii (în conditiile existentei a macar unui crescãtor / categorie):

        rezultate pe un an;

        rezultate pe doi ani – palmares pe 2 ani;

j.     Premiul FERDINAND I pentru crescatorul anului

        FNCPR premiazã anual cu acordul Casei Regale a Romaniei columbofilul cu cel mai bun procentaj de clasari din 10 etape de concurs.
Regula de participare:

        10 etape particpare la concursuri cu un minim de 5000 km cu urmatorele conditii pe etapa pentru a putea fi centralizata;
etapele de viteza, viteza-demifond, demifond minim 30 porumbei pe etapa

        etapele de demifond-fond si fond minim 15 porumbei pe etapa

        etapele de maraton, mare-fond 10 porumbei pe etapa

        Procentajul de porumbei clasati se cumuleaza si se imparte la 10 iar suma obtinuta este punctajul crescatorului pentru acest campionat.

        Se premiaza doar primul loc cu un trofeu transmisibil si cu o placheta.

        Columbofilul campion va avea gratuitate la banchetul de decernare a treofelor din anul urmator.

        Cel care cistiga de trei ori trofeul il va pastra definitiv.

 

  III.        CAMPIONATUL COLUMBOFIL OLIMPIC AL ROMANIEI

a.    FNCPR organizeaza anual Campionatul Olimpic al Romaniei, conform cerintelor de participare la Olimpiada FCI.

b.    O asociatie, sau dupa caz un club, poate opta sa organizeze anumite etape doar pentru acest campionat (etapele organízate pentru Campionatul National intra implicit si in Campionatul Olimpic). In acest sens va bifa in programul de clasamente acest lucru (bifa olimpic), iar etapele trebuie sa fie organízate sub raport de numar de membri, numar de porumbei si distante, in conformitate cu criteriile olimpice, si se vor centraliza doar la acest campionat.

c.    In plus, la finalul sezonului, pentru a aparea in Campionatul Olimpic, porumbeii trebuie nominalizati in centralizarea autómata, si ei trebuie sa existe in crescatoria crescatorului (sa nu fie pierduti sau instrainati). Ulterior porumbeii nominalizati vor fi selectati pentru expozitie, unde este obligatorie participarea. Lipsa porumbelului nominalizat din expozitie se penalizeaza cu o taxa suplimentara de 100 euro, si cu anularea rezultatelor olimpice pentru anul in curs.

 d.    Categoria A - Viteza

        se considera punctajul realizat de porumbel în fix 10(zece) etape de concurs avand distanta de 100 – 400 km cu participarea a minim 20 de columbofili si 250 de porumbei parcurgând minimum 1500 km, in 2 (doi) ani, minim o etapa intr-un an

        formula de calcul fiind urmatoarea: locul in concurs x 1000 / numarul de porumbei angajati (maxim 5000)

e.    Categoria B - Demifond

        se considera punctajul realizat de porumbel în fix 8(opt) etape de concurs avand distanta de 300 – 600 km cu participarea a minim 20 de columbofili si 250 de porumbei, parcurgând minimum

2800 km, in 2 (doi) ani, minim o etapa intr-un an.

        formula de calcul fiind urmatoarea: locul in concurs x 1000 / numarul de porumbei angajati (maxim 5000)

f.     Categoria C - Fond

        se considera punctajul realizat de porumbel în fix 6 (sase) etape de concurs avand distanta peste 500 km cu participarea a minim 20 de columbofili si 150 de porumbei, parcurgând minimum

3300 km, in 2 (doi) ani, minim o etapa intr-un an;

        formula de calcul fiind urmatoarea: locul in concurs x 1000 / numarul de porumbei angajati (maxim 5000)

g.    Categoria D – General

         se considera punctajul realizat de porumbel în fix 11 (unsprezece) etape de concurs parcurgând minimum 3500 km, in 2 (doi) ani, minim o etapa intr-un an dupa cum urmeaza:

  concurs cu distanta 100 – 400 km cu participarea a minim 20 de columbofili si 250 de porumbei, minim 3 – maxim 5 etape;

  concurs cu distanta 300 – 600 km cu participarea a minim 20 de columbofili si 250 de porumbei, minim 2 – maxim 6 etape;

  concurs cu distanta peste 500 km cu participarea a minim 20 de columbofili si 150 de porumbei, minim 1 – maxim 3 etape;

        formula de calcul fiind urmatoarea: locul in concurs x 1000 / numarul de porumbei angajati (maxim 5000)

h.    Categoria E – Maraton

        se considera punctajul realizat de porumbel în fix 4 (patru) etape de concurs avand distanta peste 700 km cu participarea a minim 50 de columbofili si 250 de porumbei, parcurgând minimum

2800 km, in 2 (doi) ani, minim o etapa intr-un an

        formula de calcul fiind urmatoarea: locul in concurs x 1000 / numarul de porumbei angajati (maxim nelimitat)

i.      Categoria F – Pui

        se considera punctajul realizat de porumbel în fix 3 (trei) etape de concurs avand distanta peste 100 km cu participarea a minim 20 de columbofili si 250 de porumbei, parcurgând minimum

300 km, in anul in curs

        formula de calcul fiind urmatoarea: locul in concurs x 1000 / numarul de porumbei angajati (maxim 5000)

 

j.      Categoria G – Tineret

        se considera punctajul realizat de porumbel în fix 5 (cinci) etape de concurs avand distanta peste 100 km cu participarea a minim 20 de columbofili si 250 de porumbei, parcurgând minimum

500 km, in anul in curs

        formula de calcul fiind urmatoarea: locul in concurs x 1000 / numarul de porumbei angajati (maxim 5000)

k.    Categoria H – Maturi

        se considera punctajul realizat de porumbel în fix 6 (sase) etape de concurs avand distanta peste 300 km cu participarea a minim 20 de columbofili si 250 de porumbei, parcurgând minimum

1800 km, in anul in curs

        formula de calcul fiind urmatoarea: locul in concurs x 1000 / numarul de porumbei angajati (maxim 5000)

  La fínele sezonului un membru desemnat din compartimentul CNS va lua legatura cu proprietarii primilor porumbei la fiecare categorie si i-i va bifa in programul Olimpic.

 

IV.        CAMPIONAT NATIONAL COLUMBODROM

 1. FNCPR va organiza anual “Campionatul Crescãtori Columbodrom”, punctajul în acest campionat fiind dat de cumularea punctelor obtinute de primul porumbel sosit si clasat dupã formula de calcul al FNCPR, al crescatorului, la etapa finalã, în minim 3 columbodroame avizate de catre FNCPR.
 2. Pot participa doar puii cu inele FNCPR.
 1. Columbodroamele care doresc ca participantii lor si porumbeii acestora sa fie inclusi în acest campionat vor trimite o cerere catre FNCPR pana la 15 februarie a fiecarui an si vor achita taxa per/porumbel stabilitã de cãtre FNCPR pina cel tarziu 01 Iunie a fiecarui an. Suma va fi folositã pentru premierea primelor 3 (trei) crescatori cu cupe si premii în bani.
 1. Columbodroamele FCI au obligatia sa paricipe la acest campionat. Columbodroamele FCI care nu participa la acest campionat li se va retrage avizul acordat de catre FNCPR, iar aceasta va face toate demersurile necesare pentru radierea columbodromului respectiv din campionatul FCI incepand cu anul urmator.

 

  V.        Campionatul copiilor (între 10 si 18 ani)

 1. La porumbei maturi – se considerã punctajul realizat de porumbel în 5 (cinci) etape indiferent de numãrul de km si tipul de concurs, într – un an.
 1. Nu se organizeazã palmares.
 1. La pui - se considerã punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape de la concursurile cu puii indiferent de numãrul de km, într – un an.
 1. Nu se organizeazã palmares.

 Pentru aceast Campionat,conducerea si tehnicii Asociatiilor,vor acepta doar copii care se ocupa efectiv de porumbei,vin la imbarcari si desigilari,cu alte cuvinte sunt membrii activi.

 

VI.        Campionatul copiilor – crescãtor copii (între 10 si 18 ani)

 1. La porumbei maturi - se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs, fãrã normã de kilometri si indiferent de tipul concursului într – un an.
 1. Nu se organizeazã palmares.
 1. Campionatul copiilor – crescãtor copii pui – (între 10 si 18 ani) la pui - se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai micã a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrisi pe fisa de cronometrare numãrul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, de la concursurile cu pui fãrã normã de kilometri.
 1. Nu se organizeazã palmares.

 

VII.        CAMPIONATUL PORUMBEIILOR CLASA STANDARD

        un porumbel Standard Sport poate fi arbitrat la nivel de Asociatie judeteana,daca a realizat norma FCI din concursurile la care au participat minim 150 de porumbei la etape de minim 100 km. distanta,acumuland un palmares de minimum 2000 km la femele si 2500 km la masculi,pe perioada a 2 ani de zile,dar cu conditia ca in ultimul an sa fi participat la concursuri clasand 600 km femelele si 750 masculii (nu are importanta numarul de concursuri) .Primi 5 masculi si 5 femele vor alcatui lotul de Standard al Asociatiei Judetene si vor fi prezenti in Expozitia Nationala;

        norma poate fi realizata si intr-un singur an, adica in anul columbofil in curs;

        la nivel de Asociatii se pot arbitra si porumbei clasa standard pui cu norma de minim 300 km din 3 etape de concurs. La Expozitia Nationala lotul asociatiei va fi compus din 2 masculi si 2 femele.

        arbitrarea finala se va face la Expozitia Nationala, unde sunt adusi porumbei arbitrati la nivel judetean cu punctele cele mai bune (minim 91 pct.), in conditiile stabilite de Consiliul Director si Presedintele Corpului National de Arbitri a F.N.C.P.R.

Campionii Nationali Clasa Standard vor fi premiati cu cupe astfel : primii 3 masculi si 3 femele la Categoria norma Olimpica si primi 3 masculi pui si 3 femele pui.categorie Olimpica.

        pentru participarea la evenimentele INTERNATIONALE, se vor rearbitra primii 10 masculi si 10 femele cu norma olimpica si primii 5 pui masculi si 5 pui femele. In functie de punctajul obtinut se va alcatuii Lotul OLIMPIC format din 5 masculi si 5 femele norma olipica si 2 masculi si 2 femele la pui cu norma olímpic

Arbitrarea finala se v-a face cu 3 arbitri obligatoriu cu atestat National si International.

        nu pot fi arbitrati alti porumbei decat cei care sunt desemnati la Categoria Standard si fac parte din lotul Asociatiei Judetene. (nu pot participa la 2 categorii);

 

CAPITOLUL XVIII

a.    Distinctia Suprema care poate fi castigata de un columbofil in Romania se numeste MIHAI I si este acordat de FNCPR cu acordul CASEI REGALE A ROMANIEI. Acesta se decerneaza o singura data in viata pentru maiestria in columbofilie.

b.    Premiul MIHAI I se obtine dupã îndeplinirea urmãtoarelor conditii:

        douã titluri de campion national la porumbei (doi ani diferiti);

        douã titluri de campion national crescãtori (doi ani diferiti);

        ocuparea unui loc in lotul olimpic al Romaniei (top 3 in campionatul olimpic, cu participare la evenimentul international anual la clasa sport în doi ani diferiti;

        dupa indeplinirea acestor conditii crescatorul are obligatia sa faca toate demersurile necesare in asociatia din care face parte pentru a completa dosarul si predarea acestuia la Expozitia Nationala din anul in curs presedintelui CNS. Dupa verificarea datelor se va acorda titlu in anul urmator in cadrul festiv organizat odata cu expozitia nationala;

  

CAPITOLUL XIX

EXPOZITIA NATIONALÃ COLUMBOFILÃ A ROMÂNIEI- ZILELE COLUMBOFILIEI ROMANE

 1. În urma centralizarii rezultatelor finale, nationale si judetene, FNCPR va edita anual Catalogul National FNCPR. Acesta va contine Campionatul National pentru toate categoriile de distantã – primii 100 de porumbei si crescãtori pe fiecare categorie. Modul sãu de editare si comercializare va fi hotãrât de Comitetului Director al FNCPR în fiecare an.
 1. Anual FNCPR va organiza Expozitia Nationalã Columbofilã a României sub titulatura – ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE. In cadrul expozitiei vor fi prezentati cei mai buni 300 porumbei sport si 30 porumbei standard plus lotul olimpic la categoria sport si standard.
 1. Participarea in expozitie este optionala si se plateste de catre crescator iar optionarea porumbeiilor si lipsa lor din expozitie va fi penalizata financiar.
 1. Columbofilii vor optiona prin intermediului tehnicului de judet, în Programul National de Clasamente, participarea porumbeilor proprii în Expozitia Nationalã. În urma optionãrilor se face selectia porumbeiilor participanti în expozitie. Acest lucru se face electronic si lista este publicatã pe site – ul FNCPR. Dupã publicarea listei, timp de 5 zile se poate contesta corectitudinea acesteia sub raportul porumbeilor nominalizati dar care lipsesc din selectia pentru expozitie. Datele limitã pentru aceste operatiuni vor apare pe site – ul FNCPR.
 1. In cadrul banchetului – GALA CAMPIONILOR ROMANIEI - primii 3 porumbei si primi trei crescãtori la fiecare categorie vor fi recompensati cu trofee de cãtre FNCPR – ca organizator al Campionatului National Columbofil al României.
 1. Porumbeii vor fi prezentati la sala de expozitie de cãtre o delegatie a asociatiei, având asupra lor un tabel (douã exemplare stampilate cu stampila asociatiei) cu porumbeii participanti (poate fi listat din lista porumbeilor pe judete care va apare pe site – ul FNCPR) si certificatul sanitar – veterinar pentru porumbeii participanti la expozitie.
 1. În situatia în care la expozitiile nationale se sustrage un porumbel, proprietarul acestuia va fi despãgubit astfel:

        dacã porumbelul figureazã în primele 5 de locuri din campionatul national valoarea sumei este de 1000 Euro;

        dacã porumbelul figureazã între locurile 5 si 20 din campionatul national valoarea sumei este de 500 euro;

        dacã porumbelul figureazã dupã primele 20 de locuri din campionatul national valoarea este de 300 Euro;

 

CAPITOLUL XIX

OLIMPIADA SI EXPOZITIILE COLUMBOFILE INTERNATIONALE

a.    FNCPR organizeazã anual CAMPIONATUL OLIMPIC, dupã normele de participare la Olimpiadã. Pentru acesta, pe pagina fiecãrui judet in Programul National de Clasamente va apare campionatul olimpic la nivel judetean si fiecare crescator va nominaliza catre tehnicul de judet porumbeii pe care doresc sa intre in acest campionat. Un porumbel se poate nominaliza la o singura categorie. Dupa expirarea termenului de nominalizare se va centraliza campionatul olimpic al romaniei doar la nivel national si un la nivel judetean.

b.    În Campionatul Olimpic poate participa orice columbofil din Romania, cu conditia sã fie membru în asociatiile afiliate în FNCPR sau într-o entitate care are semnat protocol de reprezentare cu FNCPR.

c.    Entitãtile columbofile care au protocol de reprezentare a FNCPR trebuie sã respecte cumulativ urmãtoarele conditii:

        Clasamentele care se vor lua în calcul pentru Campionatul Olimpic se vor efectua în Programul National de Clasamente. Entitãtile vor primii user si parola pentru fiecare plan de zbor

        Entitãtile reprezentate vor respecta prevederile prezentului regulament cu privire la îmbarcarea porumbeilor, transportul porumbeilor, lansarea porumbeilor, dosare de concurs, desigilarea ceasurilor, si întocmirea clasamentelor.

        Dosarele finale ale concursurilor luate în calcul pentru Campionatul Olimpic se întocmesc dupã prezentul RNS

        Dosare de concurs ale concursurilor luate în calcul pentru Campionatul Olimpic se vor omologa de cãtre omoloatorii desmenati de cãtre FNCPR

        Începãnd cu zborurile cu puii, participarea la campionatul olimpic se face cu inele cu sigla FCI.

        Crescãtorul va opta pentru categoria unde trimite porumbelul la expozitie. Pentru a fi premiat porumbelul trebuie sã fie prezent în expozitie la categorie olimpicã si sã participe obligatoriu la manifestãrile internationale. În caz contrar crescãtorul va fi penalizat cu suma de 200 euro.

        Entitatile columbofile neafiliate la FNCPR vor achita o taxa anuala pentru participarea in CAMPIONATUL OLIMPIC, stabilita de consiliul director al FNCPR.

d.    În situatia în care se vor regãsi punctaje egale atât la porumbel, cât si la crescãtor, departajarea se va face în functie de km (cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).

 

CAPITOLUL XX

PARTICIPAREA LA MANIFESTÃRI INTERNATIONALE APORUMBEILOR DIN CLASA STANDARD

 1. Lotul de standard al Romaniei se alege prin arbitrare de cãtre o comisie desemnatã de presedintele Corpului National de arbitri.
 1. Arbitrarea se face în cadrul Expozitiei Nationale a FNCPR pentru porumbeii standard. Acestia sunt porumbeii participanti la concursurile organizate de cãtre FNCPR si care întrunesc numãrul de kilometri necesar categoriilor de standard conform normelor olimpice.
 1. La Olimpiadã sau la alte manifestãri România participã cu 5 masculi, 5 femele Norma Olimpica, si 2 masculi pui si 2 femele pui, care au obtinut cel mai bun punctaj la arbitrare.

 

 

CAPITOLUL XXI

SESIZÃRI, ABATERI, SANCTIUNI

DE STABILIT IN CD ( av. FLORIN GATAJESCU)

 1. Orice membru columbofil, indiferent de functia pe care o ocupã la nivel de asociatie, sau federatie este obligat sã respecte întocmai prevederile prezentului regulament.
 1. Competentele de sanctionare în conformitate cu prevederile prezentului regulament sunt urmãtoarele:

        Membrii columbofili vor fi sanctionati de cãtre comisiile de disciplinã ale asociatiei din care fac parte; comisiile de disciplinã au obligatia sanctionãrii, conform cu prezentul RNS si a comunicãrii în scris în 10 zile de la sentintã, columbofilului în cauzã; deciziile comisiei de disciplinã se vor contesta la comisia de disciplinã, arbitraj si litigii a FNCPR, refuzul nejustificat de a se pronunta la sesizarile primite in termen legal, neaplicarea corectã a RNS atrage în cazul contestatiilor anularea sezonului competitional pentru membrii comisiei de disciplinã judeteanã, care au votat altã sanctiune conform procesului verbal întocmitCNS va sanctiona în conformitate cu prezentul RNS chestiunile referitoare la organizarea concursurilor, omologarea si centralizarea rezultatelor, respectiv persoanele implicate, asociatiile sau comitetele de organizare, omologatorii, responsabili de zonã etc.; astfel cãtre CNS se trimit doar sesizãri cu privire la activitatea organizatoricã; deciziile CNS se comunicã în termen de 10 zile în scris sau pe site – ul FNCPR celor în cauzã; contestatiile la deciziile CNS se rezolvã de cãtre Comitetul Director al FNCPR.

        Comisia de disciplinã, arbitraj si litigii a FNCPR judecã prin prisma prezentului RNS contestatiile primite de la columbofili la deciziile comisiilor de disciplinã judetene. Deciziile comisiei de disciplinã, arbitraj si litigii a FNCPR se comunicã în termen de 10 zile în scris sau pe site – ul FNCPR celor în cauzã. Contestatiile la deciziile comisiei de disciplinã se depun la Comitetul Director al FNCPR.

        Comitetul Director solutioneazã cazurile numai prin prisma prezentului RNS. Deciziile comitetului director se comunicã în scris sau pe site – ul FNCPR celor în cauzã în 10 zile de la decizie.

 1. Sesizãri cu privire la abateri de la articolele prezentului RNS trebuie fãcute, obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat dupã observarea sau aflarea faptului în sine, atât verbal cât si în scris. Ele vor fi adresate comisiilor de disciplinã judetene pentru abateri ale columbofililor si CNS, pentru abateri l-a nivel de organizare, omologare, centralizare rezultate.
 2. Când a fost descoperitã o fraudã si s–au întocmit procese verbale în acest sens sau a apãrut un litigiu referitor la înscrisuri cu caracter tehnic, acestea trebuie pãstrate de cãtre comisia care a dispus în cauzã, deoarece hotãrârea respectivã poate fi contestatã pe linie ierarhicã în cadrul FNCPR. Comisiile nu au dreptul sã elibereze pãrtilor în litigiu documentele cauzei.
 1. Pe lângã sanctiunile prevãzute la fiecare capitol se vor mai aplica sanctiuni de anulare a etapei sau a sezonului pentru urmãtoarele:

        Clemarea porumbeilor de acasã sau clemarea porumbeilor de cãtre proprietarul lor, atât la concurentii cu ceasuri mecanice cât si electronice, conduce la anularea rezultatelor din acel an;

        Angajarea porumbeilor la concursuri fãrã inele matricole, cu inele tãiate, lãrgite, sudate, falsificate conduce la anularea etapei columbofilului care îi detine, precum si membrilor comisiei de îmbarcare;

        Clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleasi cleme de la alt concurs (seria întreagã, nu atunci unde din combinatia cifrelor apar câteva) – fac exceptie clemele electromagnetice care sunt permanente – conduce la anularea etapei pentru columbofil si comisia de îmbarcare;

        Cuseta cu douã cleme si marcarea corespunzãtoare. Marcarea fãrã clemã va fi anulatã;

        Nesigilarea mijlocului de transport dupã îmbarcare se sanctioneazã cu anularea etapei pentru responsabilul de centru;

        Distrugerea de sigilii si boxe cu scãpãri de porumbei pe timpul transportului porumbeilor în concurs se sanctioneazã cu anularea etapei celor vinovati sau în cazuri grave duce la anularea întregului concurs sau, dupã caz, a centrului care a fost implicat în aceastã situatie.

        Refuzul de a participa la cererea responsabilului de centru la activitãtile columbofile atrage anularea etapei pentru columbofilul care nu respectã indicatiile primite.

        Neprezentarea cu ceasul constatator la locul si ora stabilitã pentru marcãrile de control initial (mai putin cei cu ceasuri electronice) sau control final.

        Fisa de cronometrare care nu a fost completatã corespunzãtor, continând modificãri, stersãturi, completãri, se anuleazã. De asemenea, marcãrile de pe bandã care nu se pot citi integral se anuleazã;

        Banda care nu este perforatã sau contine perforãri între controlul initial si cel final, inclusiv, se anuleazã;

        Ceas de cronometrare oprit;

&#6#61623;        Banda de cronometrare când e pe tamburul exterior al ceasurilor cu douã tambure se anuleazã;

        Abateri mai mari de 3 minute pe zi a tuturor tipurilor de ceasuri (mecanice sau electronice) de la ora exactã la controlul final, duc la anularea etapei;

        Fixarea – pornirea gresitã a ceasurilor, inclusiv a celor electronice, sub raport al cursei si al ceasului atomic, duce la anularea etapei;

        Prezentarea la activitãtile columbofile a unui membru în stare de ebrietate cu generare de incidente conduce la anularea rezultatelor proprii la concursul respectiv.

 1. Pe lângã sanctiunile prevãzute la fiecare capitol, se vor mai aplica sanctiuni de suspendare din activitatea columbofilã pentru urmãtoarele:

        Adresare de injurii si calomnii oricãrui membru columbofil la sedintele columbofile, la îmbarcãri – desigilãri sau în orice cadru organizat cu scopul întreprinderii de manifestãri columbofile atrage sanctionarea celui vinovat cu aplicarea unei sanctiuni dintre cele prevazute la art. 28 din Statutul FNCPR, in functie de imprejurarile concrete ale comiterii faptei;

        Orice încercãri dovedite de fraudare a concursurilor atrage suspendarea din campionatul national pe o perioadã între 1 an si 10 ani;

        Nerespectarea angajamentelor luate la înscrierea în asociatia columbofilã atrage dupã sine suspendarea din activitatea competitionalã pentru o perioadã între 1an si 10 ani;

        Fraudarea concursurilor prin orice mijloace constituie o abatere gravã si se pedepseste cu suspendarea celor implicati si totodatã a responsabilului de centru pe o perioadã între 5 ani si 10 ani din campionatul national;

        Furturi de cleme, de porumbei în timpul îmbarcãrii, transportului, lansãrii se sanctioneazã cu excludere între 5 ani si 10 ani;

        Detinerea de porumbei fãrã drept de proprietate, furati sau prinsi, cu exceptia celor pripasiti care nu sunt tinuti in captivitate, daca se dovedeste ca detinatorul a intrat in posesia lor cu rea credinta si refuza inapoierea lor catre proprietarul de drept, la solicitarea acestuia, se sanctioneazã cu excludere între 1 an si 10 ani;

        Detinerea de instalatii în scopul prinderii porumbeilor se sanctioneazã cu excludere între 1 an si 10 ani;

        Manifestarea unui comportament violent sau actiuni care conduc la violente fizice desfãsurate la sediul centrului de îmbarcare/filialei/asociatiei si îndreptate împotriva unui alt membru columbofil sau a unei terte persoane implicate în organizarea evenimentului sau invitatã sã participe la respectivul eveniment atrage sanctionarea celui vinovat cu aplicarea unei sanctiuni dintre cele prevazute la art. 28 din Statutul FNCPR, in functie de imprejurarile concrete ale comiterii faptei; Suspendarea responsabilului de centru pentru o perioada intre 1 si 5 ani, in cazul in care la centrul respectiv se constata o frauda generate de nerespectarea procedurilor de imbarcare sau desigilare.

        Folosirea altor distante de concurs prin introducerea in Programul National de Clasamente a unor coordinate eronate fata de cele ale crescatoriei atrage sanctionarea celui vinovat cu suspendarea din activitatea competitionala intre 1 an si 5 ani;

 1. Sanctiunile se vor aplica numai în urma unor cercetãri (anchete) minutioase, din care sã reiasã vinovãtia celor în cauzã; orice sanctiune trebuie adusã la cunostinta celui implicat prin adresã scrisã sau prin intermediul site – urilor (Asociatiei sau Federatiei).
 1. Toate divergentele ivite între columbofil si asociatie se solutioneazã în primul rând de cãtre comisia tehnica sau de disciplinã a asociatiei si ulterior contestatiile se trimit în ordinea ierarhicã prevazutã de RNS si statut.
 1. Asociatiile si membrii lor îsi interzic formal sub sanctiunea de excludere, orice actiune în justitie contra FNCPR sau Asociatii columbofile pentru faptul cã au compãrut în fata unei comisii de disciplinã columbofilã. Actiunea în justitie poate fi promovatã numai dupã epuizarea tuturor formelor de judecatã de cãtre comisiile de disciplinã de la nivelul Asociatiei si FNCPR.
 1. Dacã dupã epuizarea tuturor mijloacelor pentru a obtine executarea unei hotãrâri date de comisia de disciplinã si litigii, vinovatul nu s – a supus deciziei, FNCPR va judeca oportunitatea de a deferi cazul organelor în drept.
 1. Orice columbofil cu cotizatia plãtitã la zi, si cu taxele de zbor achitate pentru anul in curs, are dreptul de a verifica în orice moment corectitudinea desfãsurãrii concursurilor.
 1. Orice situatie care nu este prevãzutã de cãtre prezentul RNS va fi solutionatã prin vot de cãtre CNS sau dacã este o situatie de urgentã în timpul sezonului va fi solutionatã direct de cãtre presedintele CNS.
 1. Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena suspendarea precum si excluderea din activitatea columbofilã conform Statutului.
 1. Faptele comise de columbofili sau de grupuri de columbofili care antreneazã rãspunderea fatã de centrul de îmbarcare/filialã/asociatia din care fac parte, pot fi judecate de CNS în urma unor sesizãri sau din oficiu în termen de maxim 2 ani de la data sãvarsirii acestora.
 1. Prezentul regulament trebuie sã fie respectat cu strictete de toti membrii asociatiilor afiliate FNCPR si se aplicã la toate concursurile organizate de asociatii.

 

Presedintele Federatiei Nationale Columbofila din România,

Ing.Dip. Tunduc Marius

 

Presedintele Comisiei Nationale Sportive a FNCR,

Badea Dorel

 

 

 

Meniu